Směrnice NIS 2 byla schválena Evropskou radou: Nastal už čas k panice?

Směrnice NIS 2 byla schválena Evropskou radou: Nastal už čas k panice?

Směrnice NIS 2 se k nám přiblížila o další mílový krok, neboť byla oficiální schválena Evropskou radou. Posvěcení od Evropského parlamentu již dostala v uplynulých týdnech a její transpozice do českého právního řádu je na spadnutí. Nastává už tedy také pro české firmy čas k panice, stejně jako tomu bylo v případě GDPR?