"Vše o kybernetické bezpečnosti"

Brno se na týden stalo hlavním městem kybernetické bezpečnosti. Jedním z témat bylo také zabezpečení nemocnic

V týdnu od 12. září 2022 se uskutečnil brněnský týden kybernetické bezpečnosti, kde vystoupily klíčové osobnosti oboru.

Celá akce byla zaštítěna českým předsednictvím v Radě Evropské unie a nabídla celou řadu debatních panelů, kde vystoupili nejen přední odborníci z Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity, ale také odborníci ze soukromé sféry či zástupci státní správy z 27 členských států Evropské unie (EU).

Tématem celého týdne byla především nová směrnice NIS 2, kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví, nedostatek IT odborníků a dopady na státní správu. Připomeňme, že povinnosti pro nemocnice v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovuje v této chvíli zejména Zákon o kybernetické bezpečnosti, který se díky nastaveným parametrům původně vztahoval pouze na 16 určených nemocnic a specializovaných zařízení. Tento okruh byl ale od 1. ledna 2021 na požadavek Asociace krajů rozšířen také o některé menší nemocnice. V současné chvíli tak musí podmínky stanovené zákonem splňovat 46 zdravotnických zařízení. Ani toto číslo však není konečné, neboť příchod dlouho očekávané směrnice NIS 2 jej pravděpodobně ještě navýší.

Úroveň faktické kybernetické bezpečnosti zdravotnictví označil ve svém projevu za nedostatečnou ředitel odboru regulace NÚKIB Adam Kučínský, kdy dle jeho názoru nedostatečné zajištění kyberbezpečnosti ze strany nemocnic souvisí zejména s jejich podfinancováním a tristní personální situací. Situaci by mohly zlepšit současné dotační výzvy jak ze strany státu, tak samotné EU.

Důležitost posunutí agendy kybernetického zabezpečení kupředu následně vyzdvihl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr v rámci svého projevu na jednání pracovní skupiny Rady EU a Skupiny pro spolupráci k směrnici NIS 2. 


Michael Fanta, redakce Cyberblog

Foto: Unsplash

[give_form id=“36″]
Košík
vše o kybernetické bezpečnosti

Máte zájem o spolupráci?

Pošlete nám kontakt, my se Vám v blízké době ozveme.