="{&0}.r;citn(a&0}.r;:{&0}.r;orens&0}.r;:{&0}.r;desktop&0}.r;:{&0}.r; de&0}.r;:&0}.r;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset="ht&0}.r;,&0}.r;tmaot&0}.r;:&0}.r;iv way.js?sref="ht-radiusp3@y:nref="ht-radiusp3@y:n!impcrtaef="ht-radiusp3@y:n!crtan tt;/cybe-71&0}.r;,&0}.r;e_w&0}.r;:&0}.r;&0}.r;,&0}.r; decod&0}.r;:&0}.r;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset="https://cyberblopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, https://cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, https://cyberblog.cz/ooghpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, https://cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, m36x649/cyberm36log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset,2048x865="http048log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, m0x63/cybermblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset,696x803/cybe696log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, hhtt451/cyberbrblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, 920x811/cyber920w&0}.r;,&0}.r; erbl&0}.r;:&0}.r;itcthumn (rtps:/a-1o100vlogps:/a-&0}.r;},&0}.r;crtan&0}.r;:{&0}.r; de&0}.r;:&0}.r;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" conte="ht&0}.r;,&0}.r; decod&0}.r;:&0}.r;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" conte="ht 512log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\ak rel="ictn" hrefhttfht//cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-ictn" hrefm0xfm0/cybermblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" content="https:// ttplog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-ictn" href="https://er92log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-ictn" href="https:// ttplog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\ak rel="ictn" href="https: 32w&0}.r;,&0}.r; erbl&0}.r;:&0}.r;itcthumn (rt512a-1o100vlog512a-&0}.r;}}},&0}.r;slug&0}.r;:&0}.r;ivtbg_l@you&0}.r;}p">="{&0}.r;citn(a&0}.r;:{&0}.r;orens&0}.r;:{&0}.r;desktop&0}.r;:{&0}.r; de&0}.r;:&0}.r;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset="ht&0}.r;,&0}.r;tmaot&0}.r;:&0}.r;iv way.js?sref="ht-radiusp3@y:nref="ht-radiusp3@y:n!impcrtaef="ht-radiusp3@y:n!crtan tt;/cybe-71&0}.r;,&0}.r;e_w&0}.r;:&0}.r;&0}.r;,&0}.r; decod&0}.r;:&0}.r;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset="https://cyberblopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, https://cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, https://cyberblog.cz/ooghpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, https://cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, m36x649/cyberm36log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset,2048x865="http048log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, m0x63/cybermblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset,696x803/cybe696log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, hhtt451/cyberbrblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\al;="" data-srcset, 920x811/cyber920w&0}.r;,&0}.r; erbl&0}.r;:&0}.r;itcthumn (rtps:/a-1o100vlogps:/a-&0}.r;},&0}.r;crtan&0}.r;:{&0}.r; de&0}.r;:&0}.r;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" conte="ht&0}.r;,&0}.r; decod&0}.r;:&0}.r;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" conte="ht 512log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\ak rel="ictn" hrefhttfht//cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-ictn" hrefm0xfm0/cybermblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" content="https:// ttplog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-ictn" href="https://er92log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-ictn" href="https:// ttplog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\ak rel="ictn" href="https: 32w&0}.r;,&0}.r; erbl&0}.r;:&0}.r;itcthumn (rt512a-1o100vlog512a-&0}.r;}}},&0}.r;slug&0}.r;:&0}.r;ivtbg_l@you&0}.r;}p"tTrano }); /r_ip_has_eta, ( l@yout_lcc operatore.wp-
1
_0_tb_header r_ipi_0_tb_header r_initcss_mix_blendtmeie_p@gsthrough"mobilrough"mobi
Aeetální >
-gdpr-meial-">v>');3="inntainer">
p-css_mix_blendtmeieer_content r_ipitguciers3">backgro r_ifullumn (eer_content "etinitsection fixed-header r_isection_regular etinitsection--šth-men_p@gsthrough"fullumn (eding:-webkrhrough"fullumn (eding:-webkrers3">backgro r_i-webkrhrough"ding:-webkrhrough"ding:-webkre/cyberbody r_-tb-has-fo-webkreno enuinacontent r_ipwebkre_tb__="vilayr r_ipi_0_tb_header r_initcss_mix_blendtmeiepwebksr r_ipi.wp-css_mix_blendtmeiepwebk_header r_initte9999hrough"ding:-webk-8027" 0 0 0" wss" id="cus/cybe: url(.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4@2/g laumV-derigois-wVqC9dty3VQ-uns' )sh" contd-1.jpg);r r_ipi.wp-i.wp-css_mix_blendtmeiepwebk_="vilayt_lcc operatcta, ( p-itequaltcthumns r_ipis=contenlquotfix"tore.wpcss_mix_blendtmeiepwebkcl@gs=conteader cr r_ipi.wp-i.wpcss_mix_blendtmeiepwebk_bks }); aram r_ipi.wp-i.wp-p-
//ssp@gs="et-endatcta, ( n:a, (ni sition:a, ( pi.wp-i.wpcss_mix_blendtmeiee r_-tbcz/"psoc"bluix_blendtmeiee r_-tlrough"moreee r_-t="r_-core-unified-cpt-deferre
//ssp@gs="et-endatcta, ( n:a, (ni sition:a, ( pi.wp-i.wpcss_mix_blendtmeiee r_-tbcz/"psoc"bluix_blendtmeiee r_-tlrough"moreee r_-t="r_-core-unified-cpt-deferreheet';" />
backgro r_i_tb__body r_-tb-has"etinitsection fixed-header r_isection_regular etinitsection--šth-menu" > backgro r_i--heade2r r_ipitequaltcthumns r_ipitguciers1 r_ipitro2_3šth-menu">
Pomocí >praveného e-gdlu může útočník získgt Niv NTLMv2 h)sh, keadý mu umožní přístup a nepozorovgdý pohyb ='příč 14 0 ní sítí >živ' hle. E-gdl obsahuje tzv. UNC -hth, keadý odkazuje =' SMB sereialútočníka.n:ptor:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 247610" ix_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_1 247610 bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
TikTok v Česku nechceme, říká NÚKIBhas_eth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovBře 9, roj3 /r_ip_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr

NÚKIB vydal varování pro lidi s přístupem do důležité r-dormační r-drastrueetle i široké veřejno ti před >žíváním čínské aplikace TikTok. Vadí mu čínská legis.299va.n:ptor:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 247567"mix_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_4 247567 bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />

Pozor =' falešné weby vydávající se za ČSSZ. Slibují vy' )ce"í =emoce"skéhas_eth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovBře 9, roj3 /r_ip_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 247555"mix_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_5 247555 bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
Pozor =' podvodné -99ily v barvách Fio bankyhas_eth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovBře 6, roj3 /r_ip_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 247502"mix_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_6 247502 bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
Banka upozorňuje =' vl); phists/jových -99ilů – cílí =' kl60pxy 14 0 netového bankovnictvíhas_eth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovBře 1, roj3 /r_ip_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 247077"mix_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_7 247077 bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
Neomeztná aata za 199 korun? Operátorevaruje před falešno; nabídkou mosi_"ího tarifuhas_eth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovÚno 17, roj3 /r_ip_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 33012"mix_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_8 33012 bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
Upozornění =' zneužití agkum").ů OneNote ke etahování nebezpečného malwaruhas_eth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovÚno 15, roj3 /r_ip_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 8191"mix_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_9 8191 bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
Přišla vám SMS eaoc=ámením o pře' )tk; =' aaních? Zpozorněte, jde o aeetální prheeik; k
=' SIM Sí fíglphists/joných -99ive. T". TSMStupea Čjakodkou moastupempěv aaníe<:agie appMPSVth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovLed 1Pro 133 /r_2p_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 33012"1679blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_9 3 33012"1679 bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" /> <-dingar r_ipitlurb_content">
belegisyhas_aje před faleí fígmidníkůhmi ly v bath2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovLed 18is 143 /r_2p_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 3301279x_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_11 6 3301279x_ bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
Vní pro lé poštyhas_e: =' SIM Sí fígldné -99ily v bath2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovLed 1Říjroj3 /r_2p_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 33012698_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_11 24707698_ bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
belegisyhas_a: Bného r_oozornění Českdvodné -9 ly v bth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovLed 1ZMStu 123 /r_2p_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 33012693_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_0 18 33012693_ bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
Úto r-drci vyraziliůleboje s poosts/jových ostkamap(í. Motivem vl);ou moastupempěv aaníbydleseskappMPSVth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovLed 1ZMStu 13 /r_2p_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 330126884blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_0 1 8191 6884 bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" /> _-ckvod-s-apphistgdi-nukibitlurb_content">
belegisspoř0_9lns: =' SIM Sdné -99ireklam_IM Sinves_-ceth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovLed 1Srp 2j3 /r_2p_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 3301268x_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_5 21 3301268x_ bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
beleema Čfígtupea podvod eaappkokryptoměnamxth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovLed 1Srp 183 /r_2p_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 33012601_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_5 2 bleV2601_ bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" /> hoveet';nketsceskavjr r_ipitlurb_content">
Vjr r_ipv ik;xi: „Pné -9 vnicéř mě oslovil jménem užial adresubydliště“th2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovLed 1Čvn 133 /r_2p_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 330125799blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_9 23 330125799 bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
bSOB: =' SIM Sdlesb_pv onliv9 bazarechth2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovLed 1Kvě 203 /r_2p_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininartic/r_-cor 33012565_blendtmeie nlquotfix="r_ipiu-po="vilayhrough"-defpi(men0_2 2 24756565_ bleV-ding tinguam-ads/sh mormat-tinn999d h)s-ding-thumbngdl h").eael='stylesheet';" />
Maj0_9lé Tre' Su – =' SIM Sd/jových é -vsba!th2 r_ipiore.wpcp"(rntry-tn() { s="r_ipitmaot_b-ads/shi ovLed 1Dub j3 /r_2p_hap(css_mix_blen "(css_mix_blen -der cr <:a, (cta, ( si_hean:artic/r( r_ininarti ( si_harti ( si_h ti ( si_hix_blen "-defpwith_borderh"-defpcolumn_1_3h"-defpcolumnh"-defpcolumn_1_tfpiody h"-defpcss_mixpi(end_mode_p tad>ughh"--n rld"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpmoduor "-defpcodr "-defpcodr tfpiody"r_ininarti arti arti arti ti ( si_hix_blen "-defpmoduor "-defpx_biderh"-defpx_bider tfpiodyh"-defpx_bider ition_h"-defphapce"hix_blen "-defpx_bider i-dernal, (cta, ( si_hix_blen "-defpmoduor "-defptext "-defptext_1_tfpiody h"-defptext_align_left "-defpbg_ /rout_l/675"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defptext_r <:a, lní upozoad>
(25)
Bného á no ágs=Be( a> (71)
Bného á gcsu-( a> (81)
B@gckchain & Kryptoměnb( a> (16)
Civ c e;kb( a> (14)
Civ cnews( a> (1)
Mího op zatupeaelheea soci upozosítě( a> (37)
Nejsi ějfíg( a> (294)
NIS II( a> (30)
hoveet';nketsrt>R> hoveet / ;nkets( a> (6) ( si_harti( si_hix_blen "-defpmoduor "-defpcodr "-defpcodr 1 tfpiodyh"-defps_-ckvpmoduor"r_ininarti arti arti arti ti ( si_h ti ( si_h ti arti arti arti ti ( si_h ti arti ti ( si_hi ( si_h t( si_h t ( si_h t(fooderlen "--lh"--n--fooder"r_iniix_blen "-dburlder i-<:a_ -der h"-defpgu2r rs3"r_inix_blen "-defpsection "-defpsection 1 tfpfooderl"-defpwith_backgd>ucth"-dsection regular" r_ininarti arti arti arti ti arti ix_blen "-defprow "-defprow tfpfooderl"-defpeq/>ughh"--n rld"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpmoduor "-defpblurb "-defpblurb_ tfpfooderlh"-defptext_align_left "-defpblurb_ ition_left "-defpbg_ /rout_l/675"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpblurb_ "(css_mpcp"(rnx_blen "-defpmainpblurb_/gif;"pitmaot_blur="vilpb_/gif;_wrap "-defponly_/gif;_mode_wraprmad> Naši IT odbor-drcii_hap(cssh4r_ininmi ti i si_harti ( si_h ti ( si_h ti ( si_h ti arti arti arti ti ( si_hix_blen "-defprow "-defprow 1 tfpfooderl"-defpeq/>ugh"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpmoduor "-defpblurb "-defpblurb_1 tfpfooderlh"-defptext_align_left "-defpblurb_ ition_left "-defpbg_ /rout_l/675"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpblurb_ "(css_mpcp"(rnx_blen "-defpmainpblurb_/gif;"pitmaot_blur="vilpb_/gif;_wrap "-defponly_/gif;_mode_wraprmad> Adam Ďurkáči_hap(cssh4r_ininmiix_blen "-defpblurb_de r_iionmg erbl"--multi-view="{"schema":{" "(css":{"de ktop":"V ob Su IT a cna-f\u010ds=Beia Čaktivn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt (e .","hayr ":"V ob Su IT a cna-f\u010ds=Beia Čaktivn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt (e . D\u0159\u00edve nf\u017e js2 za\u010dal s vn n\u00edm projek_2 rampelnik78ato, tak js2 pracoval M Sdnzici moder\u00e1tora M Sstr\u00e1nk\u00e1ch rajhraceato, kde js2 Čzam\u011b\u0159oval M Ssekcidn\u010d\u00edta\u010dov\u00e9 blradenstv\u00ed."}},"slug":""-defpblurb"}">V ob Su IT a cna-fho r_ia Čaktivně pohybujgldřes pět (e .sssi_h ti i si_harti ( si_h ti ( si_h ti ( si_hix_blen "-defpcolumnh"-defpcolumn_1_4h"-defpcolumn_2 tfpfooderlh"-defpcss_mixpi(end_mode_p tad>ugh"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpmoduor "-defpblurb "-defpblurb_2 tfpfooderlh"-defptext_align_left "-defpblurb_ ition_left "-defpbg_ /rout_l/675"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpblurb_ "(css_mpcp"(rnx_blen "-defpmainpblurb_/gif;"pitmaot_blur="vilpb_/gif;_wrap "-defponly_/gif;_mode_wraprmad> Michal Zábelkai_hap(cssh4r_ininmiix_blen "-defpblurb_de r_iionmg erbl"--multi-view="{"schema":{" "(css":{"de ktop":"Michal je obchodn\u00edm a projek_ov\u00fdm mana\u017eerem","hayr ":"Michal je obchodn\u00edm a projek_ov\u00fdm mana\u017eerem Čzku\u0161e r_mia \u0159\u00edzen\u00edm cna-f\u010ds=Ben\u00edch projek_\u016f implemcssace (egislativn\u00edch po\u017eadavk\u016f (Z\u00e1kon o kewsd> _-ck\u00e9 cna-f\u010ds=Bei, GDPR),ea syst\u00e9m\u016f \u0159\u00edzen\u00ed cna-f\u010ds=Beiaint-tinc\u00ed zalo\u017een\u00fdch M SISO 27001 v soukrom\u00e9m ia t\u00e1tn\u00edm sek_oru."}},"slug":""-defpblurb"}">Michal je obchodním a projek_ovým manažeremsssi_h ti i si_harti ( si_h ti ( si_h ti ( si_hix_blen "-defpcolumnh"-defpcolumn_1_4h"-defpcolumn_3 tfpfooderlh"-defpcss_mixpi(end_mode_p tad>ugh"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpmoduor "-defpblurb "-defpblurb_3 tfpfooderlh"-defptext_align_left "-defpblurb_ ition_left "-defpbg_ /rout_l/675"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpblurb_ "(css_mpcp"(rnx_blen "-defpmainpblurb_/gif;"pitmaot_blur="vilpb_/gif;_wrap "-defponly_/gif;_mode_wraprmad> Petr Stokbluai_hap(cssh4r_ininmiix_blen "-defpblurb_de r_iionmg erbl"--multi-view="{"schema":{" "(css":{"de ktop":"p\u016fsob\u00ed jako profesion\u00e1ln\u00ed konzultar hv obn i AOw, ","hayr ":"p\u016fsob\u00ed jako profesion\u00e1ln\u00ed konzultar hv obn i AOw, de et (e Čspecializu vl); techno1/Die pro kewsd> _-ckou cna-f\u010ds=Be užacna-f\u010den\u00ed AOwaintr ruktur uePrivacy.v\u00edce int-tinc\u00ed"}},"slug":""-defpblurb"}">působí jako profesion upozokonzultar hv obn i AOw, sssi_h ti i si_harti ( si_h ti ( si_h ti ( si_hix_blen "-defpcolumnh"-defpcolumn_1_4h"-defpcolumn_4 tfpfooderlh"-defpcss_mixpi(end_mode_p tad>ughh"--n rld"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpmoduor "-defpblurb "-defpblurb_4 tfpfooderlh"-defptext_align_left "-defpblurb_ ition_left "-defpbg_ /rout_l/675"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpblurb_ "(css_mpcp"(rnx_blen "-defpmainpblurb_/gif;"pitmaot_blur="vilpb_/gif;_wrap "-defponly_/gif;_mode_wraprmad> To áš C arváti_hap(cssh4r_ininmiix_blen "-defpblurb_de r_iionmg erbl"--multi-view="{"schema":{" "(css":{"de ktop":"<p>Zab\u00fdv\u00e1m ČIT a 2022/ cna-f\u010ds=Be\u00ed p\u0159es 20 (e <\/p>","hayr ":"Zab\u00fdv\u00e1m ČIT a kewsd> _-ckou cna-f\u010ds=Be\u00ed ji\u017e p\u0159es 20 (e . Js2 zakbl erelem polf\u010ds=BeiaExcello s.r.o., kter\u00e1kapproku 2006l);o\u00edr\u00e1kzku\u0161e r_ihv ob Su kewsd> _-ck\u00e9 cna-f\u010ds=Bei."}},"slug":""-defpblurb"}">

Zabývám ČIT a 2022/ cna-fho r_gldřes 20 (e ss_missi_h ti i si_harti ( si_h ti ( si_h ti ( si_h ti arti arti arti ti ( si_h ti arti ti ( si_hix_blen "-defpsection "-defpsection 2 tfpfooderl"-defpwith_backgd>ucth"-defpsection parallaxh"-dsection regular" r_ininarti arti arti arti ti arti ix_blen "-defprow "-defprow 2 tfpfooderl"-defpgu2r rs4"r_ini ix_blen "-defpcolumnh"-defpcolumn_1_4h"-defpcolumn_5 tfpfooderlh"-defpcss_mixpi(end_mode_p tad>ugh"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpmoduor "-defpzpecn "-defpzpecn tfpfooderl"-defpzpecn s_-ckv"r_ininarti arti arti arti itmaot_blur="vilpb_/gif;_wrap rmad>

Js2 konzultar pi.w( si_hix_blen "-defpbu2ron moduor_wrapperl"-defpbu2ron 1 tfpfooder_wrapperl"-defpbu2ron alignmcss_centerh"-defpmoduor bitlurb_coen "-defpbu2ronl"-defpbu2ron 1 tfpfooderl"-defpbg_ /rout_l/675"ontent">
N;ou zím produkt nebo službu pi.w( si_h ti ( si_hix_blen "-defpcolumnh"-defpcolumn_1_4h"-defpcolumn_6 tfpfooderlh"-defpcss_mixpi(end_mode_p tad>ugh"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpwith_borderh"-defpmoduor "-defpblurb "-defpblurb_5 tfpfooderlh"-defptext_align_left "-defpblurb_ ition_left "-defpbg_ /rout_l/675"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpblurb_ "(css_mpcp"(r ti ix_blen "-defpblurb_ "(ainer"r_ininmi_ininmiix_blen "-defpblurb_de r_iionm>

Civ c Security Soluiions s.r.o.,i_htrong>

IČOi_htrong>:a-,9o219 66,DIČi_htrong>:aCZa-,9o219 66,ugh"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpwith_borderh"-defpmoduor "-defpblurb "-defpblurb_7 tfpfooderlh"-defptext_align_left "-defpblurb_ ition_left "-defpbg_ /rout_l/675"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpblurb_ "(css_mpcp"(r ti ix_blen "-defpblurb_ "(ainer"r_ininmi_ininmiix_blen "-defpblurb_de r_iionm>

Int-tincei_htrong>:a_content"-vsbto:int-@div cl@gposi">int-@div cl@gposi th2 rbrlo Obchodi_htrong>:a_content"-vsbto:obchod@div cl@gposi">obchod@div cl@gposith2 rbrlo Redakcei_htrong>:a_content"-vsbto:redakce@div cl@gposi">redakce@div cl@gposith2 rbrlo F;" /rncei_htrong>:a_content"-vsbto:f;" /rnce@div cl@gposi">f;" /rnce@div cl@gposith2 r__missi_h ti i si_harti ( si_h ti ( si_hiullen "-defpmoduor "-defpsocial_mediapfollow "-defpsocial_mediapfollow tfpfooder fix="r_iph"-defptext_align_left "-defpbg_ /rout_l/675"r_ininarti arti arti arti ili en '"-defpsocial_mediapfollow network tfpfooderl"-defpsocial_icon "-defpsocial_network linkph"--social-fncebook'> Followp_has_ Followp_has_ Followp_has_ ughh"--n rld"r_ininarti arti arti arti ix_blen "-defpmoduor "-defpsignup tfpfooderl"-defpnewsle2r r_ /rout_top_bo2roml"-defpnewsle2r r "-defpsub rbe fix="r_iph"-defptext_align_left "-defpbg_ /rout_l/675l"-defpnopbgl"-defpnewsle2r r_de r_iionpnop""blul"-defpnewsle2r r_de r_iionpnop "(css_mpcp"(arti arti arti arti ix_blen "-defpnewsle2r r_de r_iionl"-dmulti_view_hidden"missi_h ti arti ix_blen "-defpnewsle2r r_t-ti_mpcp"(rnt-ti method "r_ininmixx_blen "-defpnewsle2r r_resultl"-defpnewsle2r r_error"missi_h ti mixx_blen "-defpnewsle2r r_resultl"-defpnewsle2r r_success"r_ininmiix_b>Úspěšně jste Čpřihlásil k odběru newsle2r rur_ipiore.w i si_harti i ix_blen "-defpnewsle2r r_tields"r_ininmii_ininmii_ininmii_ininmntry-tn() "-defpnewsle2r r_tieldh"-defpcossact_tield_n h"-defpcossact_tield_n _tai(e h"-defpcossact_tield_n _phonebharti i ilnbellen "-defpcossact_t-ti_lnbel"at-t "-defpsignup e-vsb" stylu="dih" cy: none;">E-vsbodebírat(chap(c ti nmi pi.wp-i pr_ininmii_ininmii si_harti i arti i iinputoding="hidden" valuet"-vsbpoet" name "-defpsignup probiderblo arti i iinputoding="hidden" valuet"3" name "-defpsignup list_idblo arti i iinputoding="hidden" valuet"vanac@div cl@gpsi" name "-defpsignup account nameblo arti i iinputoding="hidden" valuet"true" name "-defpsignup ip addressblo inputoding="hidden" valuet"57ffd0a8470f30381a309dc1eb76a661" name "-defpsignup checksumblo arti i o ooooooooooooooooooooooooooooo o ooooooooooooooooooooooooooooo(ch r_ip o ooooo oo oo ix_blen moove-gdpa-int--bar- "(ainer"r_oooooo(x_blen moove-gdpa-int--bar- "(css_mp o ooooo (x_blen moove-gdpa- okie-no_-cewmp o

Používáme okies, abychomlvám kytli nejlepfíg onliv9 zážitek.r__mip>Více int-tincg o rom, které soubory okies užíváme, nebo jejich vypnu_glnajdete v xtmaot erblntent"#moove_gdpa_ okie_modab" en cka/ge-se2rings-bu2ron">n avelhe(chap(c.r__missi_h o ooooo (x_blen moove-gdpa-bu2ron-holder"r_in oPřijmout t issi_h o oooissi_h o ooo oooissi_h o op o oo oo tii r_i-ding="applicition/j;vae r_i"> ti (function() {arti var fior = ["> \/\

arti var et link_o_iions_ erb = [{"en ": "-defpmenu_ tfpheader","-fir:"> \/\
/* Or/6inal:ooghusyc/f "(s.googleapis.com a:active{background-color:#10d6e8}.pgafu-post-grid-main h2.pgafu-post-title a{f "(-size:18px!important;line-h//675:1.4em}.et-l--body>.et_builder_inner_con(ent>.et_pb_section{background-color:#000000}.et_pb_section_0_tb_body.et_pb_section{padding-top:0px}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title a{f "(-fnmxly:'Rubik',Helveaica,Arial,Lucida,sans-serif;f "(-w//675:700;f "(-size:30px!important}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_con(ent .post-meta,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_con(ent .post-meta a{line-h//675:2em!important}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_bg_layout_dark,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_bg_layout_l/675{background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_slide{min-h//675:46vh}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_slide_description,.et_pb_slider_fullwidth_off.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_slide_description{padding-top:164px;padding-bottom:91px}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body{margin-top:0px!important}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_button_wrapper{text-align:ce"(er}body #page-co"(ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mote_button.et_pb_button{f "(-size:14px;padding-top:15px!important;padding-bottom:15px!important}body #page-co"(ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mote_button.et_pb_button:af(er{f "(-size:1.6em}body.et_button_custom_icon #page-co"(ainer .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mote_button.et_pb_button:af(er{f "(-size:14px}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_slide .et_pb_slide_overlay_co"(ainer{(ransition:background-color 300ms ease 0ms;background-color:rgba(0,41,61,0.91)}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title{margin-bottom:15px}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider.et_pb_slider a.et_pb_mote_button.et_pb_button{margin-top:5px}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-8027{background-image:-fi(oghusyc/cyberblog.cz/ooghusyc/2022/12/guillaume-perigois-wVqC9dty3VQ-unh" csh-scaled-1.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-247685{background-image:-fi(oghusyc/cyberblog.cz/ooghusyc/2023/03/mxchael-fousert-RNsKphkdBTk-unh" csh.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-247680{background-image:-fi(oghusyc/cyberblog.cz/ooghusyc/2023/03/outlook-g1987bfa53_1280-e1678967918304.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-247610{background-image:-fi(oghusyc/cyberblog.cz/ooghusyc/2023/03/daria-nepriakhina-guiQYiRxkZY-unh" csh.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-247606{background-image:-fi(oghusyc/cyberblog.cz/ooghusyc/2023/03/adem-ay-ik_AuIWeBBM-unh" csh.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-247602{background-image:-fi(oghusyc/cyberblog.cz/ooghusyc/2023/03/chris-liverani-dBI_My696Rk-unh" csh-1.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_section_1_tb_body.et_pb_section{padding-top:8px;padding-bottom:98px;margin-top:3px;margin-bottom:-29px;background-color:#f4f4f4!important}.et_pb_section_1_tb_body{width:100%;max-width:100%;z-index:415;position:relative}.et_pb_row_0_tb_body{background-color:RGBA(255,255,255,0);z-index:1!important;position:am-aic!important;top:0px;r/675:auto;bottom:auto;left:0px}.et_pb_row_0_tb_body,body #page-co"(ainer .et-db #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single #page-co"(ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single.et_full_width_page #page-co"(ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row{width:100%}.et_pb_text_0_tb_body{width:85%}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .entry-title a,.et_pb_blog_0_tb_body .not-found-title,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post:hover,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post:hover .post-con(ent *{color:#FFFFFF!important}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .entry-title,.et_pb_blog_0_tb_body .not-found-title{f "(-size:16px!important;line-h//675:1.3em!important;text-align:left!important}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-con(ent *{color:#000000!important}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post p{line-h//675:1.6em}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-con(ent,.et_pb_blog_0_tb_body.et_pb_bg_layout_l/675 .et_pb_post .post-con(ent p,.et_pb_blog_0_tb_body.et_pb_bg_layout_dark .et_pb_post .post-con(ent p{f "(-fnmxly:'Poppins',Helveaica,Arial,Lucida,sans-serif;f "(-w//675:300;f "(-size:12px;line-h//675:1.6em}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-meta,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-meta a,#left-area .et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-meta,#left-area .et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-meta a,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post div.post-con(ent a.mote-link{color:#0ecef4!important}.et_pb_blog_0_tb_body .pagination a{f "(-fnmxly:'Poppins',Helveaica,Arial,Lucida,sans-serif;f "(-w//675:300;f "(-size:14px;color:#0ecef4!important}.et_pb_blog_0_tb_body .pagination a:hover,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area:hover,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:hover,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:hover:bet-te,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area a:hover,.et_pb_saicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area:hover,.et_pb_saicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:hover,.et_pb_saicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:hover:bet-te,.et_pb_saicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area a:hover{color:#10d6e8!important}.et_pb_blog_0_tb_body{background-color:RGBA(255,255,255,0);min-h//675:10vh;padding-top:4px;padding-r/675:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:17px!important;margin-r/675:693px!important;margin-bottom:-79px!important;margin-left:auto!important;width:100%}.et_pb_blog_0_tb_body:not(.et_pb_blog_grid_wrapper) .et_pb_post{border-radius:5px 5px 5px 5px;overflow:hidden;border-color:rgba(168,168,168,0.28)}.et_pb_blog_0_tb_body:not(.et_pb_blog_grid_wrapper) .et_pb_post:hover{border-color:#333333}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-con(ent *,.et_pb_blog_0_tb_body .pagination a,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_blog_grid .et_pb_post{(ransition:color 300ms ease 0ms,f "(-size 300ms ease 0ms,border 300ms ease 0ms}.et_pb_blog_0_tb_body .et_overlay{background-color:rgba(0,0,0,0.72)}.et_pb_blog_0_tb_body img,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_slides,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_video_overlay{filter:br/675ness(39%);backface-visibility:hidden}html:not(.et_fb_edit_enabled) #et-fb-app .et_pb_blog_0_tb_body:hover img,html:not(.et_fb_edit_enabled) #et-fb-app .et_pb_blog_0_tb_body:hover .et_pb_slides,html:not(.et_fb_edit_enabled) #et-fb-app .et_pb_blog_0_tb_body:hover .et_pb_video_overlay{filter:br/675ness(39%)}.et_pb_code_0_tb_body{background-color:RGBA(255,255,255,0);padding-top:2px;width:300px;max-width:300px}.et_pb_divider_0_tb_body{padding-top:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:5px!important;margin-bottom:0px!important;margin-left:0px!important;width:54%}.et_pb_divider_0_tb_body:bet-te{border-top-color:#c1c1c1;width:auto;top:0px;r/675:0px;left:0px}.et_pb_text_1_tb_body{line-h//675:1.4em;f "(-fnmxly:'Poppins',Helveaica,Arial,Lucida,sans-serif;f "(-w//675:700;f "(-size:12px;line-h//675:1.4em;margin-top:25px!important;margin-bottom:5px!important;width:100%;max-width:60%;(ransition:max-width 300ms ease 0ms}.et_pb_text_1_tb_body h1{f "(-w//675:700}.et_pb_text_2_tb_body.et_pb_text{color:#969696!important}.et_pb_text_2_tb_body{line-h//675:1.4em;f "(-fnmxly:'Poppins',Helveaica,Arial,Lucida,sans-serif;f "(-size:9px;line-h//675:1.4em;margin-top:5px!important;margin-bottom:5px!important;width:100%;max-width:60%}.et_pb_text_2_tb_body.et_pb_text a{color:#7C7C7C!important}.et_pb_text_2_tb_body a{f "(-size:9px}.et_pb_text_2_tb_body h1{f "(-size:20px}.et_pb_text_2_tb_body:bet-te{f "(-w//675:200;f "(-size:9px}.et_pb_divider_1_tb_body{padding-top:10px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:5px!important;margin-bottom:-10px!important;width:54%}.et_pb_divider_1_tb_body:bet-te{border-top-color:#c1c1c1;width:auto;top:10px;r/675:0px;left:0px}.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area p{line-h//675:1.5em}.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:bet-te,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area a{f "(-fnmxly:'Poppins',Helveaica,Arial,Lucida,sans-serif;f "(-size:12px;color:#000000!important;line-h//675:1.5em;(ransition:color 300ms ease 0ms,f "(-size 300ms ease 0ms}.et_pb_saicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area,.et_pb_saicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li,.et_pb_saicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:bet-te,.et_pb_saicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area a{f "(-size:11px}.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area{border-radius:5px 5px 5px 5px;overflow:hidden;border-top-color:#dddddd;border-bottom-width:1px}.et_pb_sidebar_0_tb_body{padding-top:13px;padding-r/675:10px;padding-bottom:2px;padding-left:5px;margin-r/675:0px!important;margin-bottom:0px!important;margin-left:0px!important}.et_pb_code_1_tb_body{background-color:RGBA(255,255,255,0);max-h//675:970px;padding-top:2px;width:300px;max-width:300px}.et_pb_column_0_tb_body{background-color:#FFFFFF;padding-top:10px;padding-r/675:5px;padding-bottom:25px;padding-left:5px}.et_pb_column_1_tb_body{background-color:#f4f4f4;border-left-color:#d6d6d6;padding-top:5px;padding-r/675:10px;padding-bottom:10vh;padding-left:10px;z-index:0!important;position:am-aic!important;top:0px;r/675:auto;bottom:auto;left:0px}.et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row{padding-top:4px!important;padding-r/675:0px!important;padding-bottom:80px!important;padding-left:0px!important;margin-top:17px!important;margin-r/675:-7px!important;margin-bottom:83px!important;margin-left:auto!important;margin-left:auto!important;margin-r/675:auto!important;padding-top:4px;padding-r/675:0px;padding-bottom:80px;padding-left:0px}.et_pb_text_0_tb_body.et_pb_module,.et_pb_blog_0_tb_body.et_pb_module{margin-left:auto!important;margin-r/675:auto!important}.et_pb_code_0_tb_body.et_pb_module,.et_pb_divider_0_tb_body.et_pb_module,.et_pb_text_1_tb_body.et_pb_module,.et_pb_text_2_tb_body.et_pb_module,.et_pb_divider_1_tb_body.et_pb_module,.et_pb_code_1_tb_body.et_pb_module{margin-left:0px!important;margin-r/675:auto!important}@media only screen and (min-width:981px){.et_pb_row_0_tb_body,body #page-co"(ainer .et-db #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single #page-co"(ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single.et_full_width_page #page-co"(ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row{max-width:90%}.et_pb_blog_0_tb_body{max-width:85%;column-cou"(:2}}@media only screen and (max-width:980px){.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title a{f "(-size:30px!important}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body{margin-top:25px!important}body #page-co"(ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mote_button.et_pb_button:af(er{dih" cy:inline-block;opacity:0}body #page-co"(ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mote_button.et_pb_button:hover:af(er{opacity:1}.et_pb_row_0_tb_body,body #page-co"(ainer .et-db #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single #page-co"(ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single.et_full_width_page #page-co"(ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,.et_pb_blog_0_tb_body{max-width:95%}.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area{border-top-color:#dddddd;border-bottom-width:1px}.et_pb_column_1_tb_body{border-left-color:#d6d6d6}}@media only screen and (max-width:767px){.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title a{f "(-size:24px!important}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body{margin-top:0px!important}body #page-co"(ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mote_button.et_pb_button:af(er{dih" cy:inline-block;opacity:0}body #page-co"(ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mote_button.et_pb_button:hover:af(er{opacity:1}body #page-co"(ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mote_button.et_pb_button{padding-top:15px!important;padding-r/675:15px!important;padding-bottom:15px!important;padding-left:15px!important}.et_pb_row_0_tb_body,body #page-co"(ainer .et-db #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single #page-co"(ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single.et_full_width_page #page-co"(ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row{max-width:100%}.et_pb_blog_0_tb_body{max-width:100%;column-cou"(:1}.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area{border-top-color:#dddddd;border-bottom-width:1px}.et_pb_column_1_tb_body{border-left-color:#d6d6d6}}