Směrnice NIS 2 byla schválena Evropskou radou: Nastal už čas k panice?

Směrnice NIS 2 se k nám přiblížila o další mílový krok, neboť byla oficiální schválena Evropskou...

Kulatý stůl CyberBlog.cz – Mechanismus posuzování dodavatelů kritické infrastruktury II

Ve čtvrtek 30. března se na Anglo-Americké univerzitě uskuteční kulatý stůl zaměřený na mechanismus posuzování dodavatelů kritické infrastruktury. Tato událost představuje důležitou příležitost pro diskuzi o způsobech, jak zabezpečit kritickou infrastrukturu, a minimalizovat rizika spojená s jejími dodavateli.

NÚKIB: MS Outlook obsahuje zranitelnost

Pomocí upraveného emailu může útočník získat Net-NTLMv2 hash, který mu umožní přístup a nepozorovaný pohyb napříč interní sítí uživatele. Email obsahuje tzv. UNC path, který odkazuje na SMB server útočníka.

slide_content slide_conu slide_content podvodnici-objeroundlaji-st_pjmenem-cesk" perrut_dajectpb_post_slide-247610" style="background-image: url(https://cyberblog.cz/ooghusyc/2023/03/daria-ps:Wass="et_pb_button et_pb_more_butto>
: Nastal už črapdy-p
ordpryout_dark
sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrounaxonomy menu-item-elper_class et_cover_backgrounem-object- tagcov u sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrouns et_cover_backgrounem-object- tagcs et_over_tagcnarusecon: Nastasvgr_tagcunik-0" -jt="hcnarusecon: Nastasvgr-0" ysh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrounslide_content _backgrounaxonomy menu-item-elper_class et_cover_backgrountent _backgrounem-object- backgroun
_tagcvis3.0. ste/cz/nis2-du}); feptuyberg 2155e='tps://cyberblog.cz/ooghu-4@4x-Vis3.0. v 7raxi: „Podvodnl a éř mě oslovil jménemma znal adresu bydt>ště“hu-syc/202108filter id="6ttps4x-300x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghus06/off g9771be187_blog-980x651s="e 98fypoint et_pb_animation_top et_pb_anima06/off g9771be187_blog-480x319s="e 480oghuint et_pb_animation_top et_pb_animation_top_t06/off g9771be187_blog-108fx6tts="ep_phone wp-image trans0ainepno t_pb_blurb_c480aine480ai, ge trans481ainepno t_pb_blurb_c980aine980ai, ge trans981ainer"80ai, r"> cz/nis2-d155" height="910" src="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4@4x.png" alt="" srcset="https://cyberblog.cz/ooghut_pb_animation_top et_pb_animation_top_t06/off g9771be187_blog-108fx6tts="ep_4@4x-Vis3.0. v 7raxi: „Podvodnl a éř mě oslovil jménemma znal adresu bydt>ště“hu/nis2-d"-syc/202108filter id="6ttps0x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghus06/off g9771be187_blog-980x651s="e 98fypoint et_pb_animation_top et_pb_anima06/off g9771be187_blog-480x319s="e 480ogh wp-image trans0ainepno t_pb_blurb_c480aine480ai, ge trans481ainepno t_pb_blurb_c980aine980ai, ge trans981ainer"80ai, r"> czlog.cz/">Vše /cyberblog.cz/o27" styl o kybernetsmernice-nis-2-b-k-panice/"}); } byla schválena Evropskou radou: Nastal enu-item-ovis3.0.-v87raxi-podvodnuna r-me-oslovilpjmenem-a-znal-adresu-bydt>ste/c>Vis3.0. v 7raxi: „Podvodnl a éř mě oslovil jménemma znal adresu bydt>ště“em-326Net-NTLMide_titp"https://uery); s://cyberblog.cript>sh Čvn 13, bo2 o kybernpev class="et_script>articref="htscrip53 href="https://cyscris="et_pb_ext_aliover
sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrouns et_cover_backgrounem-object- tagcincicett tagcjak-nah="hit-utok_tagcnss=" Vše /cyberblog.cz/o27" styl o kybernetsmernice-nis-2-b-k-panice/"}); } byla schválena Evropskou radoupost_type mjak-nah="hit-column_1_tbycincicett/c>Jak nah=ás sh Bře 2, bo2 o kybernpev class="et_script>articref="htscrip511log.cz/category/scris="et_pb_ext_aliover
sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrounaxonomy muž elper_class et_cover_backgrountent _backgrounem-object- tagccolumn_1_tbycutok_tagcvladclainpb_tuce_tagczdravotnned"tem-type- sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrounaxonomy menu-item-elper_clasaxonomy muž elper_class et_cover_backgrounem-object- tagchesla sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrouns et_cover_backgrounem-object- tagcs et_s="patagcdesackro tagccolumn_1_tbasaxoncetem- desackroccolumn_1_tben: Nastasvgr-em-en enn kde20og.cz/nis2-du}); feptuyberg 2155e='tps://cyberblog.cz/ooghu-4@4x-t s="padesackro column_1_tb_header et_pb_ (em-en) do kd 20log.-syc/202108filter id="6ttps4x-300x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghus01/security-g07fa25e8d_blog-980x653s="e 98fypoint et_pb_animation_top et_pb_anima01/security-g07fa25e8d_blog-480x320s="e 480oghuint et_pb_animation_top et_pb_animation_top_t01/security-g07fa25e8d_blog-108fx6tts="ep_phone wp-image trans0ainepno t_pb_blurb_c480aine480ai, ge trans481ainepno t_pb_blurb_c980aine980ai, ge trans981ainer"80ai, r"> cz/nis2-d155" height="910" src="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4@4x.png" alt="" srcset="https://cyberblog.cz/ooghut_pb_animation_top et_pb_animation_top_t01/security-g07fa25e8d_blog-108fx6tts="ep_4@4x-t s="padesackro column_1_tb_header et_pb_ (em-en) do kd 20log./nis2-d"-syc/202108filter id="6ttps0x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghus01/security-g07fa25e8d_blog-980x653s="e 98fypoint et_pb_animation_top et_pb_anima01/security-g07fa25e8d_blog-480x320s="e 480ogh wp-image trans0ainepno t_pb_blurb_c480aine480ai, ge trans481ainepno t_pb_blurb_c980aine980ai, ge trans981ainer"80ai, r"> czlog.cz/">Vše /cyberblog.cz/o27" styl o kybernetsmernice-nis-2-b-k-panice/"}); } byla schválena Evropskou radoupost_type ms et_/div>desackroccolumn_1_tben: Nastasvgr-em-en enn kde20og.c>t s="padesackro column_1_tb_header et_pb_ (em-en) do kd 20loem-326Net-NTLMide_titp"https://uery); s://cyberblog.cript>sh Led 5, bo2 o kybernpev class="et_script>articref="htscrip482tps://cyberblog.scris="et_pb_ext_aliover
sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrounaxonomy menu-item-elper_class et_cover_backgrountent _backgrounem-object- tagccile_nain.0. tagcmalwar tagcskodliva-tezba sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrounsile_n_backgrouns et_cover_backgrounem-object- tagccile_naeny tagcsim-hijack.0. tagcsim-swapp.0. sim-swapp.0.-aneb-jak-se-daji-ukg_la-miliony dolaru-v8cile_naenach.cz/nis2-du}); feptuyberg 2155e='tps://cyberblog.cz/ooghu-4@4x-SIM Swapp.0. aneb cz/nis2-d155" height="910" src="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4@4x.png" alt="" srcset="https://cyberblog.cz/ooghut_pb_animation_top et_pb_animation_top1div smartps:\/-g9c7908dbf_blog-108fx6tts="ep_4@4x-SIM Swapp.0. aneb czlog.cz/">Vše /cyberblog.cz/o27" styl o kybernetsmernice-nis-2-b-k-panice/"}); } byla schválena Evropskou radoupmenu">sim-swapp.0.-aneb-jak-se-daji-ukg_la-miliony dolaru-v8cile_naenach.c>SIM Swapp.0. aneb sh Pro 7, bo1 o kybernpev class="et_script>articref="htscrip39ef="https://cyberscris="et_pb_ext_aliover
sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrounaxonomy muž elper_classile_n_backgrouns et_cover_backgrountent _backgrounem-object- tagccolumn_1_tbycutok_tagctrenacno21 sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrounaxonomy muž elper_class et_cover_backgrounem-object- tagchow-to tagcransomwar tagcwordpress cz/nis2-d155" height="910" src="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4@4x.png" alt="" srcset="https://cyberblog.cz/ooghut_pb_animation_top et_pb_animation_top_t09/s et_csecurity-4x-30concept-businessmaa-prot0_tb0.-4x-30personal-'noormath_po117255-2120s="ep_4@4x-5et_pbů czlog.cz/">Vše /cyberblog.cz/o27" styl o kybernetsmernice-nis-2-b-k-panice/"}); } byla schválena Evropskou radou: Nastal už č5-k kdejak-ochayout-vka web-proticransomwar_.c>5et_pbů sh Říja22, bo1 o kybernpev class="et_script>articref="htscrip3444ps://cyberblog.scris="et_pb_ext_aliover
sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrouns et_cover_backgrountent _backgrounem-object- tagccateal-engineer.0. tagcsatealclainzenyrstv- sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrouns et_cover_backgrountent _tagcransomwar tagcryuk sh oormat-ripnoredodka clas-thumbn h }); _backgrouns et_cover_backgrountent _tagcs et_over tagchent Bu ckchain & Kile_nav c em-3 (16)
packgrou post_type mcnt ype yb-3 (14) Nm-objějr">NIS IIyb-3 (30) .c>R
yberblog.cz/oogh>
Vše o kybernground-ima> blurbat> < /cyb>Naši IT ods y mci o kybernh4 (https://cyberblog.cz/ooghusycbuilde"et_s="et_pb_image_w"et_buildeslider_image_backgpb_column_0_tb1 footass eqde_ _tb_hes 3>
,c30fai="https://c-waypoist youmath_potop youmath_potop_ta ett youmath_potop_ps:\/ wp-g 21558724 155" height="910" src="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4@4x.png" alt="" srcset="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2023\/ilter id="3\/ilt_pb_animation_top et_pb_animation_top_t12/adam-durkac-300x3\/ass="ep_4@4x-gh0x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghus12/adam-durkac-300x3\/ass="e 3@4x-768x324.png 768w, https://cyberblog.c2/adam-durkac-300x3\/as-150x150s="e 150ogh wp-imagepb_blurb_c30fainer"> ,c30fai="https://c-waypoist youmath_potop youmath_potop_ta ett youmath_potop_ps:\/ wp-g 21558724pslog.cz/">Vše o kybernground-ima> blurbat> < /cyb>Adam Ďurkáč o kybernh4 blurbade/">Všh_pp_phone/c-multi-view="{"schema":{"t>V os u IT aeader et_pb_ se aktivně pohybujípojens pět ett.rnground-ima>(https://cyberblog.cz/ooghusycbuildeiv class="et_pb_module et_pb_blurb et_1_4blurb_0_tb_hea2er footassext_align_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_layout_light">
cz/nis2-d/c-waypoist youmath_potop youmath_potop_ta ett youmath_potop_ps:\/ wp-g 21554248 155" height="910" src="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4@4x.png" alt="" srcset="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2028\/ilter id="8\/ilt_pb_animation_top et_pb_animation_top1di0/michalnembelkas="ep_4@4x-gh0x127.png 300w, https://cyberblog.cz/oogh1/10/michalnembelkas="e 8@4x-768x324.png 768w, https://cyberblo1/10/michalnembelka-480x480s="e 480ogh wp-image trans0ainepno t_pb_blurb_c480aine480ai, ge trans481aine80fai, r"> cz/nis2-d/c-waypoist youmath_potop youmath_potop_ta ett youmath_potop_ps:\/ wp-g 21554248pslog.cz/">Vše o kybernground-ima> blurbat> < /cyb>Michal Zábelka o kybernh4 blurbade/">Všh_pp_phone/c-multi-view="{"schema":{"t>Michal je oschodním a projekiovým maalžeremrnground-ima>(https://cyberblog.cz/ooghusycbuildeiv class="et_pb_module et_pb_blurb et_1_4blurb_0_tb_hea3er footassext_align_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_layout_light">
,c30fai="https://c-waypoist youmath_potop youmath_potop_ta ett youmath_potop_ps:\/ wp-g 21558734 155" height="910" src="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4@4x.png" alt="" srcset="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2023\/ilter id="3\/ilt_pb_animation_top et_pb_animation_top_t12/petr-stokbloa-300x3\/ass="ep_4@4x-gh0x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghus12/petr-stokbloa-300x3\/ass="e 3@4x-768x324.png 768w, https://cyberblog.c2/petr-stokbloa-300x3\/as-150x150s="e 150ogh wp-imagepb_blurb_c30fainer"> ,c30fai="https://c-waypoist youmath_potop youmath_potop_ta ett youmath_potop_ps:\/ wp-g 21558734pslog.cz/">Vše o kybernground-ima> blurbat> < /cyb>Petr Stokbloa o kybernh4 blurbade/">Všh_pp_phone/c-multi-view="{"schema":{"t>end"><íejako profesh_pgory m konzultast v osl_lai png, rnground-ima>(https://cyberblog.cz/ooghusycbuildeiv class="et_pb_module et_pb_blurb et_1_4blurb_0_tb_hea4er footassext_align_left et_pb_blurb_position_ext-l_la-childleft et_pb_bg_layout_light">
,c30fai="https://c-waypoist youmath_potop youmath_potop_ta ett youmath_potop_ps:\/ wp-g 2155895a 155" height="910" src="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4@4x.png" alt="" srcset="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2023\/ilter id="3\/ilt_pb_animation_top et_pb_animation_top_t12/tomas-charvat-300x3\/a2s="ep_4@4x-gh0x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghus12/tomas-charvat-300x3\/a2s="e 3@4x-768x324.png 768w, https://cyberblog.c2/tomas-charvat-300x3\/a2-150x150s="e 150ogh wp-imagepb_blurb_c30fainer"> ,c30fai="https://c-waypoist youmath_potop youmath_potop_ta ett youmath_potop_ps:\/ wp-g 2155895apslog.cz/">Vše o kybernground-ima> blurbat> < /cyb>Tomáš Charvát o kybernh4 blurbade/">Všh_pp_phone/c-multi-view="{"schema":{"t>

Zabývám se IT aeng 76eader et_pbípojens 20 ettrnpevnground-ima>(https://cyberblog.cz/ooghusycbuilde"et_s="et_pb_image_w"et_builde"et_mage_w"et_buildev class="et_pb_module et_pb_fullwidth_po2 footass de-80ss="et_pb_slidullwidth_poparallaxslid_0_tb_body et_pb_slider et_pb_post_slider et_pb_post_slider_image_backgpb_column_0_tb2 footass 4>

/cyberblog.cz/opbac="ht-radomtps://cyberblog.cz/ooghusyc/2022155ilter id="91/il"4@4x-gh }="Daiový zdroj 4@4xps4x-300x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghus11/Daiovy-zdroj-4@4xcropp2155x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-300x127cropp3@4x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-1024x432s 2155p24x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-768x324s 215768x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-1536x649s 2155536x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-2048x86ts 2152048x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-150x63s 215554x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-696x294s 215696x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-1068x451s 2151068x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-1920x811s 2151920oghuuint et_pb_animation_top et_pb_animation_top_t11/Daiovy-zdroj-4@4xcropp_phone wp-imagepb_blurb_c2155ainer"> ,c2155ai="https:/wp-g 215571 155" height="910" src="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4@4x.png" alt="" srcset="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2022155ilter id="91/ilt_pb_animation_top et_pb_animation_top_t11/Daiovy-zdroj-4@4xcropp_4@4x-gh }="Daiový zdroj 4@4xps0x127.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghus11/Daiovy-zdroj-4@4xcropp2155x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-300x127cropp3@4x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-1024x432s 2155p24x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-768x324s 215768x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-1536x649s 2155536x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-2048x86ts 2152048x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-150x63s 215554x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-696x294s 215696x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-1068x451s 2151068x-768x324.png 768w, https://cyberblog.cz/Daiovy-zdroj-4@4x-1920x811s 2151920ogh wp-imagepb_blurb_c2155ainer"> ,c2155ai="https:/wp-g 215571pslog.cz/">Vše o kybe"et_buildev class="et_pb_modb _bo _radopass b _bo_headfootas_radopass b _boss="emink_centoc a schválena Evropskou radouspoluprace/#konzultast">Jss- konzultastrnetsmerbuildev class="et_pb_modb _bo _radopass b _bo1headfootas_radopass b _boss="emink_centoc a schválena Evropskou radouspoluprace/#partdiv> Stát se partdivs- t Bu rurnetsmerbuildev class="et_pb_modb _bo _radopass b _bo2headfootas_radopass b _boss="emink_centoc a schválena Evropskou radouspoluprace/#albidkac>Nabízím pr kt nebo služburnetsmerbuildeusycbuildeiv class="et_pb_module et_pb_blurb et_1_4blurb_0_tb_hea6er footassext_align_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_layout_light"> de-80s doc
blurbat> blurbade/">Všh_pp>

(https://cyberblog.cz/oogh> de-80s doc

blurbat> blurbade/">Všh_pp>

(https://cyberblog.cz/ooghusycbuildeiv class="et_pb_module et_pb_blurb et_1_4blurb_0_tb_hea7er footassext_align_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_layout_light"> de-80s doc

blurbat> blurbade/">Všh_pp>

'noo@ropskou rado em-32brslooschod@ropskou radoem-32brsloredakce@ropskou radoem-32brslofslidrace@ropskou radoem-326pevnground-ima>(https://cyberblog.cz/oogh>ul"https:/

Fadfooe/"}); _media follb_onetworkb_headfootass cateal_ict_pb_ful schválena Evropsnkeextccateal-facebook'>lubew._4@4x-gh0'lass="et_pb_mb_button et__w>lube"ateawatch?v=wt6lwj56TEww@4x-gh0'lass="etworkb_cateal-faceb
hidden='truew@4x-gh0'lass="e d>Fadfooe/"}); _media follb_onetworkb_headfootass cateal_ict_pb_ful schválena Evropsnkeextccateal-facebook'>Fadfooe/"});
liše boz/"mworkbli'is-le et_ssext_asubrongbebutton et_pb_m.cz/">ul"htt blurb
ul"htt/cy
Úspěšnd-ijsteldev řihlásil ka>(hěru 'is-le et_us://cyberbtps:/ urb
sh ba4er 'is-le et_anield_left etdavktanield_t"> _left etdavktanield_t"> p-g 2155895apsetdavktanield_t"> p-ima> urbl _4blurb_0_tb_headavktanoo@_l " h }footass n cupledrac" sty00w,dispge_: nma>;">Edrac urbinput b otass n cupledrac" 4blurb_input"pnore="/"><" pgecehospav="Edrac" name otass n cupledrac"ul"https:pu: Nas l: Nas l: Nas ipt>sh ba4er 'is-le et_a.cz/">a3\/ilt urbat>sh ba4er 'is-le et_a.cz/">et_pb_m.cz/">race/#al#"> ,c2cate="ou: Nas lecyberblog.cz/oosubrongbe_g.cz.cbody _bo s lecyberblog.cz/ooer 'is-le et_a.cz/">a/"><">t_pbíratdy _bo s } byls:pu: Nas l: Nas s:/ ur urbinput nore="hidden" valuelidracpoet" name otass n cuplpro lass urbinput nore="hidden" valueli3" name otass n cupls:/b_idlass urbinput nore="hidden" valuelivanachttps://cyngr name otass n cuplaccountlnamelass urbinput nore="hidden" valuelitruer name otass n cuplipladd radoschvinput nore="hidden" valueli57ffd0a8470f30381a309dc1eb76a661r name otass n cuplchecksumlass u ogh> opyr w©  trongn @4x-gh0'lass="e ddddddddddddddddddddddddddddd @4x-gh0'lass="e ddddddddddddddddddddddddddddddy pb_mod @4x-gh0'lass="e ddddd dd dd ="Ba sekiv ů "eokieu00ed" sty00w,dispge_: nma>;">@4x-ge_tind-ima> moove-gdpse 480-bpo blurddddddd_tind-ima> moove-gdpse 480-bpo blurba"e ddddd d_tind-ima> moove-gdpse"eokie-noti alc dd

Použíens e "eokies, abych"mwens 2"etkytlib_clepc-'itte e zážitek..cz/op>Víg":&qu'itt /"mr\u00eé sekiv y "eokies2"eužíens e,deiv cjejich vypnuttpsnajdetelv ecyber ,c2ce/#al#moove_gdps="eokie_ ac" 4blurb_change-se eings-.cz/">r>n"> av/liul"e ddddd d_tind-ima> moove-gdpse.cz/">-hospav dd<.cz/">ed-ima> mg.cz/">emoove-gdpse 480bpo adfoo adf gdps-fbo-0"div> ="Přijmout"p ro00w,.cz/">r>Přijmout> -leoogh>ul"e dddoogh>ul"e ddd dddoogh>ul"e d dd dd ddmodtrongn:pnore="appliccz/">/javarongn:">modu(funider () {e et_var fiexttttt= [lbidkac\/\Nabízím pr \/seestoof\/e> quo\/taxonomy\div / \/25\/e> gh>i-dynamic-tb-30402-tb-30407-tb-30403 te._la"];e et_var handexttt= docuss=".gghE17eadaById('gh>i-sty00e 4 ee 4 ee_la');e et_var loccz/">t= handex.pa Nt_p;e et_if (0===docuss=".querySelectorAll(' [ce/#al' + fiext+ '"]').lefgth) {e et__var l = docuss=".cre teE17eada(' ');e et_ .r _ = 'sty00sheet';e et_ .idttt= 'e> gynamic- tee_la';e et_ .ce/#t= fiex;e et_ occz/">.insertBet;:e( , handex.n">e et_var et _on:eyls_ ,ct= [{"d-ima":iv blur enu_ /* Or inal:.cz/Daiovt s.googutapis"atea_ss?family=Poppins:100,100itb_mc,200,200itb_mc,300,300itb_mc,t_pb_po,itb_mc,500,500itb_mc,600,600itb_mc,700,700itb_mc,800,800itb_mc,900,900itb_mc|Nlltho:200,300,t_pb_po,500,600,700,800,900,200itb_mc,300itb_mc,itb_mc,500itb_mc,600itb_mc,700itb_mc,800itb_mc,900itb_mc|Rubik:300,t_pb_po,500,600,700,800,900,300itb_mc,itb_mc,500itb_mc,600itb_mc,700itb_mc,800itb_mc,900itb_mc|M serrat:100,200,300,t_pb_po,500,600,700,800,900,100itb_mc,200itb_mc,300itb_mc,itb_mc,500itb_mc,600itb_mc,700itb_mc,800itb_mc,900itb_mc&subret= (Z\n, (Z\n-"><&dispge_=swap *//* User Agada: Mozilla/5.0 (_om})tib e; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Tr_imnt/4.0) */@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCtr6Hw3aX4.eot);}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDLshdTo3iw.eot);}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiEyp8kv8JHgFVrJJnedg.eot);}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-B4iFWUUx.eot);}/* User Agada: Mozilla/4.0 (iPad; CPU OS 4uscr l ke Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, l ke Gecko) Ver, rn/4.1 ítěe/9A405 Safiv>/7534.48.3 */@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"atealvt ?kit=JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCtr6Hw3aX0&skey=7bc19f711c0de8f&v=v25#M serrat) h }); ('svg');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"atealvt ?kit=XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDLshdTo3iA&skey=27bb6aa8eea8a5e7&v=v25#Nlltho) h }); ('svg');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"atealvt ?kit=pxiEyp8kv8JHgFVrJJnedQ&skey=87759fb096548f6d&v=v20#Poppins) h }); ('svg');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"atealvt ?kit=iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-B4iFWUUy&skey=cee854e66788286d&v=v26#Rubik) h }); ('svg');}/* User Agada: Mozilla/5.0 (Unknown;aL ux x86_64) AppleWebKit/538.1 (KHTML, l ke Gecko) Safiv>/538.1 Daum/4.1 */@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq6R8WXZ0ow.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jqyR9WXZ0ow.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq_p9WXZ0ow.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq6R9WXZ0ow.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq5Z9WXZ0ow.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq3p6WXZ0ow.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq0N6WXZ0ow.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jqyR6WXZ0ow.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jqw16WXZ0ow.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCtr6Xw3aX8.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCvr6Hw3aX8.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCs16Hw3aX8.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCtr6Hw3aX8.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCtZ6Hw3aX8.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCu173w3aX8.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCuM73w3aX8.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCvr73w3aX8.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCvC73w3aX8.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiLXAHg6bf.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNi83AHg6bf.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNirXAHg6bf.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNin3AHg6bf.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNic3cHg6bf.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiSncHg6bf.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiLXcHg6bf.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiBHcHg6bf.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDDshdTo3ig.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDOUhdTo3ig.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDLshdTo3ig.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDIkhdTo3ig.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDGUmdTo3ig.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDFwmdTo3ig.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDDsmdTo3ig.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDBImdTo3ig.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiAyp8kv8JHgFVrJJLmE0tMMPc.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmv1pVGdeL.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLm21lVGdeL.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiGyp8kv8JHgFVrJJLufntF.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmg1hVGdeL.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmr19VGdeL.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmy15VGdeL.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLm111VGdeL.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLm81xVGdeL.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiGyp8kv8JHgFVrLPTufntF.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLFj_Z1JlEA.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLDz8Z1JlEA.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiEyp8kv8JHgFVrJJnedw.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLGT9Z1JlEA.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLEj6Z1JlEA.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1JlEA.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLDD4Z1JlEA.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLBT5Z1JlEA.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8sDE3U5f4c.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8tdE3U5f4c.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8tvE3U5f4c.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8uDFHU5f4c.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8u6FHU5f4c.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8vdFHU5f4c.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8v0FHU5f4c.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-WYiFWUUw.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-B4iFWUUw.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-NYiFWUUw.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-2Y-FWUUw.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-4I-FWUUw.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-h4-FWUUw.ttf) h }); ('truenore');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-ro-FWUUw.ttf) h }); ('truenore');}/* User Agada: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0 */@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq6R8WXZ0oA.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jqyR9WXZ0oA.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq_p9WXZ0oA.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq6R9WXZ0oA.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq5Z9WXZ0oA.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq3p6WXZ0oA.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq0N6WXZ0oA.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jqyR6WXZ0oA.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jqw16WXZ0oA.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCtr6Xw3aXw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCvr6Hw3aXw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCs16Hw3aXw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCtr6Hw3aXw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCtZ6Hw3aXw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCu173w3aXw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCuM73w3aXw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCvr73w3aXw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCvC73w3aXw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiLXAHg6bc.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNi83AHg6bc.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNirXAHg6bc.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNin3AHg6bc.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNic3cHg6bc.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiSncHg6bc.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiLXcHg6bc.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiBHcHg6bc.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDDshdTo3iQ.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDOUhdTo3iQ.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDLshdTo3iQ.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDIkhdTo3iQ.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDGUmdTo3iQ.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDFwmdTo3iQ.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDDsmdTo3iQ.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDBImdTo3iQ.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiAyp8kv8JHgFVrJJLmE0tMMPQ.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmv1pVGdeI.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLm21lVGdeI.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiGyp8kv8JHgFVrJJLufntG.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmg1hVGdeI.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmr19VGdeI.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmy15VGdeI.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLm111VGdeI.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLm81xVGdeI.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiGyp8kv8JHgFVrLPTufntG.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLFj_Z1JlEw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLDz8Z1JlEw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiEyp8kv8JHgFVrJJnedA.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLGT9Z1JlEw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLEj6Z1JlEw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1JlEw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLDD4Z1JlEw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLBT5Z1JlEw.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8sDE3U5f4Q.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8tdE3U5f4Q.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8tvE3U5f4Q.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8uDFHU5f4Q.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8u6FHU5f4Q.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8vdFHU5f4Q.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8v0FHU5f4Q.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-WYiFWUUz.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-B4iFWUUz.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-NYiFWUUz.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-2Y-FWUUz.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-4I-FWUUz.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-h4-FWUUz.woff) h }); ('woff');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-ro-FWUUz.woff) h }); ('woff');}/* User Agada: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0 */@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq6R8WXZ0pg.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jqyR9WXZ0pg.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq_p9WXZ0pg.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq6R9WXZ0pg.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq5Z9WXZ0pg.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq3p6WXZ0pg.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jq0N6WXZ0pg.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jqyR6WXZ0pg.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUFjIg1_i6t8kCHKm459Wx7xQYXK0vOoz6jqw16WXZ0pg.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCtr6Xw3aXo.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCvr6Hw3aXo.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCs16Hw3aXo.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCtr6Hw3aXo.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCtZ6Hw3aXo.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCu173w3aXo.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCuM73w3aXo.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCvr73w3aXo.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'M serrat';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/m serrat/v25/JTUHjIg1_i6t8kCHKm4532VJOt5-QNFgpCvC73w3aXo.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiLXAHg6ba.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNi83AHg6ba.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNirXAHg6ba.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNin3AHg6ba.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNic3cHg6ba.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiSncHg6ba.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiLXcHg6ba.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXK3I6Li01BKofIMPyPbj8d7IEAGXNiBHcHg6ba.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDDshdTo3jw.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDOUhdTo3jw.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDLshdTo3jw.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDIkhdTo3jw.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDGUmdTo3jw.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDFwmdTo3jw.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDDsmdTo3jw.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Nlltho';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/nlltho/v25/XRXI3I6Li01BKofiOc5wtlZ2di8HDBImdTo3jw.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiAyp8kv8JHgFVrJJLmE0tMMPI.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmv1pVGdeO.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLm21lVGdeO.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiGyp8kv8JHgFVrJJLufntA.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmg1hVGdeO.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmr19VGdeO.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLmy15VGdeO.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLm111VGdeO.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiDyp8kv8JHgFVrJJLm81xVGdeO.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 100;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiGyp8kv8JHgFVrLPTufntA.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 200;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLFj_Z1JlFQ.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLDz8Z1JlFQ.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiEyp8kv8JHgFVrJJnecg.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLGT9Z1JlFQ.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLEj6Z1JlFQ.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLCz7Z1JlFQ.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLDD4Z1JlFQ.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Poppins';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/poppins/v20/pxiByp8kv8JHgFVrLBT5Z1JlFQ.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8sDE3U5f4I.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8tdE3U5f4I.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8tvE3U5f4I.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8uDFHU5f4I.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8u6FHU5f4I.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8vdFHU5f4I.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: itb_mc;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWbBXyIfDnIV7nEt3KSJbVDV49rz8v0FHU5f4I.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 300;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-WYiFWUU1.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 400;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-B4iFWUU1.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 500;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-NYiFWUU1.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 600;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-2Y-FWUU1.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 700;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-4I-FWUU1.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 800;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-h4-FWUU1.woff2) h }); ('woff2');}@t lena {t lenmily: 'Rubik';t lsty00: nm:&ql;t lwb_ani: 900;t ldispge_: swap;src: ay (cz/Daiovt s.gclasic"ateas/rubik/v26/iJWZBXyIfDnIV5PNhY1KTN7Z-Yh-ro-FWUU1.woff2) h }); ('woff2');} a:activ {background-color:#10d6e8}.pgafu-post-grid-main h2.pgafu-post-title a{t lsize:18px!ieportant;line-hb_ani:1.4em}.et-l--body>.et_builder_inner_con ent>.et_pb_section{background-color:#000000}.et_pb_section_0_tb_body.et_pb_section{padding-top:0px}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title a{t lenmily:'Rubik',Helvesica,Arial,Lucida,sans-serif;t lwb_ani:700;t lsize:30px!ieportant}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_con ent .post-meta,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_con ent .post-meta a{line-hb_ani:2em!ieportant}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_bg_layout_dark,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_bg_layout_l_ani{background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_slide{min-hb_ani:46vh}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_slide_description,.et_pb_slider_fullwidth_off.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_slide_description{padding-top:164px;padding-bottom:91px}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body{margin-top:0px!ieportant}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_button_wrapper{text-b_mgn:ce er}body #page-co ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mo:e_button.et_pb_button{t lsize:14px;padding-top:15px!ieportant;padding-bottom:15px!ieportant}body #page-co ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mo:e_button.et_pb_button:af er{t lsize:1.6em}body.et_button_custom_icon #page-co ainer .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mo:e_button.et_pb_button:af er{t lsize:14px}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_slide .et_pb_slide_overlay_co ainer{ ransition:background-color 300ms ease 0ms;background-color:rgba(0,41,61,0.91)}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title{margin-bottom:15px}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider.et_pb_slider a.et_pb_mo:e_button.et_pb_button{margin-top:5px}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-8027{background-image:ay (cz/Daiovcyberblog.cz/ooghusyc/2022/12/guillaume-perigois-wVqC9dty3VQ-unspgesh-scaled-1.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-247685{background-image:ay (cz/Daiovcyberblog.cz/ooghusyc/2023/03/michaellfousert-RNsKphkdBTk-unspgesh.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-247680{background-image:ay (cz/Daiovcyberblog.cz/ooghusyc/2023/03/outltok-g1987bfa53_1280-e1678967918304.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-247610{background-image:ay (cz/Daiovcyberblog.cz/ooghusyc/2023/03/daria-nepriakhina-guiQYiRxkZY-unspgesh.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-247606{background-image:ay (cz/Daiovcyberblog.cz/ooghusyc/2023/03/adem-ay-ik_AuIWeBBM-unspgesh.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body .et_pb_post_slide-247602{background-image:ay (cz/Daiovcyberblog.cz/ooghusyc/2023/03/chris-liverani-dBI_My696Rk-unspgesh-1.jpg);background-color:#0eb4c6}.et_pb_section_1_tb_body.et_pb_section{padding-top:8px;padding-bottom:98px;margin-top:3px;margin-bottom:-29px;background-color:#f4f4f4!ieportant}.et_pb_section_1_tb_body{width:100%;max-width:100%;z-index:415;position:relativ }.et_pb_row_0_tb_body{background-color:RGBA(255,255,255,0);z-index:1!ieportant;position:clasic!ieportant;top:0px;r_ani:auto;bottom:auto;left:0px}.et_pb_row_0_tb_body,body #page-co ainer .et-db #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single #page-co ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single.et_full_width_page #page-co ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row{width:100%}.et_pb_text_0_tb_body{width:85%}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .entry-title a,.et_pb_blog_0_tb_body .notlfound-title,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post:hover,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post:hover .post-con ent *{color:#FFFFFF!ieportant}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .entry-title,.et_pb_blog_0_tb_body .notlfound-title{t lsize:16px!ieportant;line-hb_ani:1.3em!ieportant;text-b_mgn:left!ieportant}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-con ent *{color:#000000!ieportant}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post p{line-hb_ani:1.6em}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-con ent,.et_pb_blog_0_tb_body.et_pb_bg_layout_l_ani .et_pb_post .post-con ent p,.et_pb_blog_0_tb_body.et_pb_bg_layout_dark .et_pb_post .post-con ent p{t lenmily:'Poppins',Helvesica,Arial,Lucida,sans-serif;t lwb_ani:300;t lsize:12px;line-hb_ani:1.6em}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-meta,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-meta a,#left-area .et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-meta,#left-area .et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-meta a,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post div.post-con ent a.mo:e-link{color:#0ecef4!ieportant}.et_pb_blog_0_tb_body .pagination a{t lenmily:'Poppins',Helvesica,Arial,Lucida,sans-serif;t lwb_ani:300;t lsize:14px;color:#0ecef4!ieportant}.et_pb_blog_0_tb_body .pagination a:hover,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area:hover,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:hover,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:hover:beh }e,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area a:hover,.et_pb_ssicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area:hover,.et_pb_ssicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:hover,.et_pb_ssicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:hover:beh }e,.et_pb_ssicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area a:hover{color:#10d6e8!ieportant}.et_pb_blog_0_tb_body{background-color:RGBA(255,255,255,0);min-hb_ani:10vh;padding-top:4px;padding-r_ani:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:17px!ieportant;margin-r_ani:693px!ieportant;margin-bottom:-79px!ieportant;margin-left:auto!ieportant;width:100%}.et_pb_blog_0_tb_body:not(.et_pb_blog_grid_wrapper) .et_pb_post{border-radius:5px 5px 5px 5px;overflow:hidden;border-color:rgba(168,168,168,0.28)}.et_pb_blog_0_tb_body:not(.et_pb_blog_grid_wrapper) .et_pb_post:hover{border-color:#333333}.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_post .post-con ent *,.et_pb_blog_0_tb_body .pagination a,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_blog_grid .et_pb_post{ ransition:color 300ms ease 0ms,t lsize 300ms ease 0ms,border 300ms ease 0ms}.et_pb_blog_0_tb_body .et_overlay{background-color:rgba(0,0,0,0.72)}.et_pb_blog_0_tb_body img,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_slides,.et_pb_blog_0_tb_body .et_pb_video_overlay{filter:br_aniness(39%);backface-visibility:hidden}html:not(.et_fb_edit_enabled) #et-fb-app .et_pb_blog_0_tb_body:hover img,html:not(.et_fb_edit_enabled) #et-fb-app .et_pb_blog_0_tb_body:hover .et_pb_slides,html:not(.et_fb_edit_enabled) #et-fb-app .et_pb_blog_0_tb_body:hover .et_pb_video_overlay{filter:br_aniness(39%)}.et_pb_cod _0_tb_body{background-color:RGBA(255,255,255,0);padding-top:2px;width:300px;max-width:300px}.et_pb_divider_0_tb_body{padding-top:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:5px!ieportant;margin-bottom:0px!ieportant;margin-left:0px!ieportant;width:54%}.et_pb_divider_0_tb_body:beh }e{border-top-color:#c1c1c1;width:auto;top:0px;r_ani:0px;left:0px}.et_pb_text_1_tb_body{line-hb_ani:1.4em;t lenmily:'Poppins',Helvesica,Arial,Lucida,sans-serif;t lwb_ani:700;t lsize:12px;line-hb_ani:1.4em;margin-top:25px!ieportant;margin-bottom:5px!ieportant;width:100%;max-width:60%; ransition:max-width 300ms ease 0ms}.et_pb_text_1_tb_body h1{t lwb_ani:700}.et_pb_text_2_tb_body.et_pb_text{color:#969696!ieportant}.et_pb_text_2_tb_body{line-hb_ani:1.4em;t lenmily:'Poppins',Helvesica,Arial,Lucida,sans-serif;t lsize:9px;line-hb_ani:1.4em;margin-top:5px!ieportant;margin-bottom:5px!ieportant;width:100%;max-width:60%}.et_pb_text_2_tb_body.et_pb_text a{color:#7C7C7C!ieportant}.et_pb_text_2_tb_body a{t lsize:9px}.et_pb_text_2_tb_body h1{t lsize:20px}.et_pb_text_2_tb_body:beh }e{t lwb_ani:200;t lsize:9px}.et_pb_divider_1_tb_body{padding-top:10px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:5px!ieportant;margin-bottom:-10px!ieportant;width:54%}.et_pb_divider_1_tb_body:beh }e{border-top-color:#c1c1c1;width:auto;top:10px;r_ani:0px;left:0px}.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area p{line-hb_ani:1.5em}.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:beh }e,.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area a{t lenmily:'Poppins',Helvesica,Arial,Lucida,sans-serif;t lsize:12px;color:#000000!ieportant;line-hb_ani:1.5em; ransition:color 300ms ease 0ms,t lsize 300ms ease 0ms}.et_pb_ssicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area,.et_pb_ssicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li,.et_pb_ssicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area li:beh }e,.et_pb_ssicky .et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area a{t lsize:11px}.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area{border-radius:5px 5px 5px 5px;overflow:hidden;border-top-color:#dddddd;border-bottom-width:1px}.et_pb_sidebar_0_tb_body{padding-top:13px;padding-r_ani:10px;padding-bottom:2px;padding-left:5px;margin-r_ani:0px!ieportant;margin-bottom:0px!ieportant;margin-left:0px!ieportant}.et_pb_cod _1_tb_body{background-color:RGBA(255,255,255,0);max-hb_ani:970px;padding-top:2px;width:300px;max-width:300px}.et_pb_column_0_tb_body{background-color:#FFFFFF;padding-top:10px;padding-r_ani:5px;padding-bottom:25px;padding-left:5px}.et_pb_column_1_tb_body{background-color:#f4f4f4;border-left-color:#d6d6d6;padding-top:5px;padding-r_ani:10px;padding-bottom:10vh;padding-left:10px;z-index:0!ieportant;position:clasic!ieportant;top:0px;r_ani:auto;bottom:auto;left:0px}.et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row{padding-top:4px!ieportant;padding-r_ani:0px!ieportant;padding-bottom:80px!ieportant;padding-left:0px!ieportant;margin-top:17px!ieportant;margin-r_ani:-7px!ieportant;margin-bottom:83px!ieportant;margin-left:auto!ieportant;margin-left:auto!ieportant;margin-r_ani:auto!ieportant;padding-top:4px;padding-r_ani:0px;padding-bottom:80px;padding-left:0px}.et_pb_text_0_tb_body.et_pb_module,.et_pb_blog_0_tb_body.et_pb_module{margin-left:auto!ieportant;margin-r_ani:auto!ieportant}.et_pb_cod _0_tb_body.et_pb_module,.et_pb_divider_0_tb_body.et_pb_module,.et_pb_text_1_tb_body.et_pb_module,.et_pb_text_2_tb_body.et_pb_module,.et_pb_divider_1_tb_body.et_pb_module,.et_pb_cod _1_tb_body.et_pb_module{margin-left:0px!ieportant;margin-r_ani:auto!ieportant}@media only screen and (min-width:981px){.et_pb_row_0_tb_body,body #page-co ainer .et-db #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single #page-co ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single.et_full_width_page #page-co ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row{max-width:90%}.et_pb_blog_0_tb_body{max-width:85%;column-cou :2}}@media only screen and (max-width:980px){.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title a{t lsize:30px!ieportant}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body{margin-top:25px!ieportant}body #page-co ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mo:e_button.et_pb_button:af er{dispge_:inline-block;opacity:0}body #page-co ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mo:e_button.et_pb_button:hover:af er{opacity:1}.et_pb_row_0_tb_body,body #page-co ainer .et-db #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single #page-co ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single.et_full_width_page #page-co ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,.et_pb_blog_0_tb_body{max-width:95%}.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area{border-top-color:#dddddd;border-bottom-width:1px}.et_pb_column_1_tb_body{border-left-color:#d6d6d6}}@media only screen and (max-width:767px){.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title,.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_slide_description .et_pb_slide_title a{t lsize:24px!ieportant}.et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body{margin-top:0px!ieportant}body #page-co ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mo:e_button.et_pb_button:af er{dispge_:inline-block;opacity:0}body #page-co ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mo:e_button.et_pb_button:hover:af er{opacity:1}body #page-co ainer .et_pb_section .et_pb_fullwidth_post_slider_0_tb_body.et_pb_slider .et_pb_mo:e_button.et_pb_button{padding-top:15px!ieportant;padding-r_ani:15px!ieportant;padding-bottom:15px!ieportant;padding-left:15px!ieportant}.et_pb_row_0_tb_body,body #page-co ainer .et-db #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single #page-co ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row,body.et_pb_pagebuilder_layout.single.et_full_width_page #page-co ainer #et-boc .et-l .et_pb_row_0_tb_body.et_pb_row{max-width:100%}.et_pb_blog_0_tb_body{max-width:100%;column-cou :1}.et_pb_sidebar_0_tb_body.et_pb_widget_area{border-top-color:#dddddd;border-bottom-width:1px}.et_pb_column_1_tb_body{border-left-color:#d6d6d6}}

CyberBlog.cz - vše o kybernesické bezpečnosti
Přehled ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky používají soubory atokies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek. Inh });ce o souborech atokie se ukládají v vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání, když se na naše webové stránky vrátíte, a pomáhají našemu týmu pochopit, k eré části webových stránek považuje e za nejzajímavější a nejužitečnější.

Nezbytně nutné soubory atokies

Nezbytně nutný soubor atokie by měl být vždy povolen, abychom mohli uložit vaše preferena nastavení souborů atokie.

Pokud ento soubor atokie zakážete, nebudeme moci uložit vaše preferena . To znnmená, že při každé návštěvě těchto webových stránek bude e muset soubory atokies znovu povolit nebo zakázat.