1
_0_tb_header _pild_0_tb_header child(.ss_mix_blend(mfoe_p:1sthrough"eadehrough"eade < .ss_mix_blend(mfoe_ow_0.eader _pild .na_mix_blend(-eade-na_c"bul
prace1s=Spu">práces/a
<1s=Bezpečná domácn>
4="inntainer">
backgroaudio-th-body _p-tb-has"etild(section fixed-header _pisection(regular etild(section--with-menu" > backgroaudi--heade2r _pild(equal(.et_pbs _pild(gutters1 child(ro2_3with-menu"> p"b/p> eCiv eCiv (equal(.et_pbs _pi_p:1sthrough"(mfont-,pchrough"(mfont-,pc backgroaudi child(text_alv cy:1s="ehlld(mfont- _.cz/ixed-header _pisection(regular ion_left _pild(bg_"title_meta_.enov "h1left _pilor:#FFFFFF">Hodyeři ukradde pleft _pild(bg_"titlesition:relativ"> by "ehlld(may__bauth9r vcard""blurb_content">
Ondřej Vanáčs/a
0 _let{t_fs/a eCiv ion_left _pild(bg_"titletrol_audio_20px-pcs="ehlld(may__blurb_image">Útočníkům se podařilo odčerpat p"Poly Nound-. je čínská 95 st-tem cy:lor:d(mzovaných financí (DeFi) pro výměnu toke(ů mezi různými blockchpchy (bitcoiv a etherum).b/p> p"Neidlorifikovaní aktéři využill zraniteln> < systému . vyphilění tisíců digitálních toke(ů. „Hodyer zneužil zraniteln> < mezi o_20ract cally,“ uvedla Poly Nound-..b/p> p"Ukrad/ný majetek Binance Chpch, Ethereum a Polygntebyl údajně převeden do tří různých pilěž/nek. Spu"ečn> < naléhá na těžaře zasaž/ného blockchpchu a :lor:d(mzované ulbarli>Ethereum: "etrong>0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963b_borong> (273 eilld(ů $)felibarde>Binance Smart Chpch: "etrong>0x0D6e286A7cfD25E0c01fEe9756765D8033B32C71b_borong> (253 eilld(ů $)felibarde>Polygnt: "etrong>0x5dc3603C9D42Ff184153a8a9094a73d461663214b_borong> (85 eilld(ů $)felibar/ulbarp"Poly Nound-. v otVvřeném dopise vyzývá zloděje aby navázale p"span cy:1s="ehlld(imag(may__ba(mfo:lor c"f deing="asyncpbs.twpan._lm/d(row/E8cN6PdUYAY_eV_?t-temp=jpg&name=90nx90ns=e_wraIehlld"tTrap> p0 0 0" wtle{font-en :lor c">Z68w,: Twier _pspu"ečn> b/p> p"Hlavní techno022_tký ředitelpspu"ečn> < zmrazila své p"„Jsmeet' vědomi napad/ní Poly Nound-., ke kr _ému dnes došlo. Přestož/ nikdo nek_20roluje BSC (nebo ETH), koors="ujem/pspu">práci se všemi našimi bezpečn> p"Totožn> < hodyera zůstává nejasná, přestož/ bezpečn> p"Poly Nound-. na svém Twier _ovém účtu nedávno zveřejn=la, ž/p"ehlld(may__bVIiyi" la"ehlcss="ehlld(may__bJLqJ4b ChMk0bp">útočníci vrátill celkem 4,77 eilld(u USD v různých kryptoměnách (viz obrázek níž/).b/ehll p"b/p> s/Civ eCiv (equal(.et_pbs _pi_p:1sthrough"ant;icy:1s="ehll3 p"bem>Autor: Ondřej Vanáč,pspu">zakla> thehodyernews._lm/2021/081hodyer-steal-="vi-600-eillld(-nd-th-of.ed) ">The Hodyer Newss/a<, "lurb_content"> twier _._lm/PolyNound-.2">Twier _s/ab/p>s/Civ eCiv (ul oper_tb_book._lm/usyc/_letunityczech/' uix_ble'iml_urough"o-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhl_uFtb_book' u targodin_bla"ks="ehll u ix_ble'rough"l pchild(row_0_tb_b m:ntautoname' u aria-ty: hi='true' u >F_tb_bs/ehll operld(tube._lm/watch?v=wt6lwj56TEk' uix_ble'iml_urough"o-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhl_uYd(tube' u targodin_bla"ks="ehll u ix_ble'rough"l pchild(row_0_tb_b m:ntautoname' u aria-ty: hi='true' u >F_tb_bs/ehll operder-(ron._lm/uomhllyhusyc/2022/' uix_ble'iml_urough"o-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhl_uLer-(rIn' u targodin_bla"ks="ehll u ix_ble'rough"l pchild(row_0_tb_b m:ntautoname' u aria-ty: hi='true' u >F_tb_bs/ehllhiet{t_-cz/">< hiet{t_sag(may__bnts_0FFFFF">0 Clet{t_fs/h5mn_l 4="in" />hiet{t_-er_contag(may__bnohiet{t_samn_l n_l l 4eCiv " />respond"d(may__b_let{t_-respond"> "h6 " />repl#FFFFFF"d(may__b_let{t_-repl#FFFFFF"="ehll>Submit a Clet{t_feehll< Zrušit odpověď na komentářs/a pleft _pimust-ildfff">Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve "lurb_content">
přihlásits/a<.b/p> eCiv feer_cont eCiv (equal(.et_pbs _pio-th-b#dddd bs _pi_p:1sthrough"_p-l pchild(ro pa-_p-lhrough"(mfospheader child(text_alp cy:1s="ehlld(mfont- _.mn_left _pild(blurb_position_left _pild(bg_ajax0ntsin_pild(_meta_.enov artiixeSourceoad=8027"mix_blend(mfoe
s/ehll(lurb_content">
Směrnice NIS 2 byla schválena Evropskou _1oe: Naatel už čas k hllice?s/a ion_left _piload=_lem:n"-der chrou/2022_11/D_ty: hi">s/Civ eCiv ldt eartiixemn_left _p eCiv eCiv eCiv (equal(.et_pbs _pio-th-b#dddd bs _pinu"> 1 3with-menu"> with-menu"> 1 s/Civ eCiv (equal(.et_pbs _pi_p:1sthrough"ant;icy:1s="ehll4 Hodyeři ukradde lurb_content">
s/Civ eCiv (equal(.et_pbs _pio-th-b#dddd bs _pi_p:1sthrough"d!iml_laant;_ardeurough"o-.etor:#00aixearfixgd(mfoeo-.etor:#00n_2_tbr_bader child(text_alpheaderd!iml_lano-b#ddddemn_left _pild(blurb_position_lourcblock-8"mix_blend(mfoeo-.eto o-.etorblock o-.etorcategories" (ulprde<(may__b_mplitem _mplitem-376""blurb_content">
<1s=Bezpečná domácn>
s/Civ eCiv (equal(.et_pbs _pi_p:1sthrough"hildhrough"hildo2_audio_aurough"lld(sii_p:1stemn_left _pild(blurb_posit eCiv hild eCiv d_0_tb_header child eCiv d_0_tb_hea eCiv ld eCiv 45Civ 4eCiv 4b-has-tntainer">
ition_left _pild(bg_er_content _pild(gutte1_audb-has-templato-th-body _p-tb-has"etild(section fixed-header _pisection(regular etild(section--with-menu" > b-has-templat
b-has-t="ehlld"ehlld(mfont- _pild(blurb _pild(blurb_0_tb_header child(text_alemn_left _pild(blurb_position_left _pild(bg_y:yout_lem:n">
1_audb-has-templat
1 1
2 2
Michpl je obchodním a projektovým manažerems/Civ eCiv eCiv eCiv eCiv (equal(.et_pbs _pild(gutters1 child(row--with-menu"> 3 3
4 4
<\u00ed p\u0159es 20 d;c&l{&\/p>/ooghusyc\/20h="view="{&qew="{&Zab\u00fdv\u00e1m se IT a k <\u00ed ji\u017e p\u0159es 20 d;c . Jsem zakla>

Zabývám se IT a usyc/ bezpečn> <í přes 20 d;cb/p>s/Civ eCiv eCiv eCiv eCiv t _pild(blurb_posit eCiv lurb_posit eCiv (equal(.et_pbs _pier_content _pild(gutte2_audb-has-templato-th-body _p-tb-has_pild(gutteparallax-has"etild(section fixed-header _pisection(regular etild(section--with-menu" > 2_audb-has-templathlld(ro4r _pild(equal(.et_pbs _pild(gutters1 child(row--with-menu"> 5

prace1#konz202avy">Jsem konz202avys/a<_pil eCiv (equal(.et_pbs _piblldd(s_p:1st_
prace1#partr c">Stát se partr cem C
prace1#nabidka">Nabízím prp:1kt nebo službus/a<_pil eCiv eCiv (equal(.et_pbs _pild(gutters1 child(row--with-menu"> 6 y:yout_lemeoperato o y:youtdescriptonta> p"bborong>C < Security Su">tonts s.r.o.,b_borong>rbr"tTSokolovská 428/130,rbr"tTKarlín, 186 00rbr"tTPraha 8b/p>s/Civ eCiv eCiv eCiv .ss_mix_blend(mfoeo-th-b#dddd bs _pi_p:1sthrough"_p 6 y:yout_lemeoperato o y:youtdescriptonta> p"bborong>IČOb_borong>:g 19&qu9 66,rbr"tTbborong>DIČb_borong>:gCZg 19&qu9 66,r/p>s/Civ eCiv eCiv eCiv eCiv (equal(.et_pbs _pild(gutters1 child(row--with-menu"> 7 y:yout_lemeoperato o y:youtdescriptonta> p"bborong>Int-temceb_borong>:gblurb_conint-@
Obchodb_borong>:gblurb_conobchod@
Redakceb_borong>:gblurb_conredakce@
Fpkturmceb_borong>:gblurb_confpkturmce@
s/Civ eCiv eCiv eCiv .ul oper_tb_book._lm/usyc/_letunityczech/' uix_ble'iml_urough"o-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhl_uFtb_book' u targodin_bla"ks="ehll u ix_ble'rough"l pchild(row_0_tb_b m:ntautoname' u aria-ty: hi='true' u >F_tb_bs/ehll operld(tube._lm/watch?v=wt6lwj56TEk' uix_ble'iml_urough"o-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhl_uYd(tube' u targodin_bla"ks="ehll u ix_ble'rough"l pchild(row_0_tb_b m:ntautoname' u aria-ty: hi='true' u >F_tb_bs/ehll operder-(ron._lm/uomhllyhusyc/2022/' uix_ble'iml_urough"o-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhl_uLer-(rIn' u targodin_bla"ks="ehll u ix_ble'rough"l pchild(row_0_tb_b m:ntautoname' u aria-ty: hi='true' u >F_tb_bs/ehll 8 _0_tb_header child(.ss_mix_blend(mfoenewsleld(rcdescriptonthrou/2022_11/D_ty: hi">s/Civ er child(.ss_mix_blend(mfoenewsleld(rct-te> t-te methodpiloadato ss_mix_blend(mfoenewsleld(rcresulthrough"newsleld(rcerr9r">s/Civ ss_mix_blend(mfoenewsleld(rcresulthrough"newsleld(rcsuccessato "h2>Úspěšně jste se přihlásil k odběru newsleld(rufeh2mn_lef eCiv d(.ss_mix_blend(mfoenewsleld(rctieldsato o o o pleft _pild(bg_newsleld(rctieldwith-menuntactctield_iatbwith-menuntactctield_iatb&quod;ch-wayponuntactctield_iatb&ationp d(.labelal(.et_pbs _pildntactct-te_label" t-t_pbs _piemfoupoeE< aleft _pild(bg_newsleld(rcblldd(templatblldd(eurb_con#p">odebíratb/ehll< s/a<_pild epto o eCiv d( d(.inputubleV wty: hi" valueonCopy_2_tbr©  C < Security Su">tonts s.r.o., 2023 eCiv eCiv eCiv t _pild(blurb_posit eCiv lurb_posit eCiv ld eCiv 45b-has-> itieCiv lurb itieCiv lurieCiv lurb u