noscript/c/ /c/amponivg_layout_light"> n_left et_="Source layouth4ader et_pb_css_mix__ainer"> iv class="et_pb_blurb_content"> Vše o kurb_ne,.eké bezpečnheetc/ampoh4ce layou_layoutonivg_layotonivg_laytonivg_laytonivg_tb_header et_pb_equal_columns et_pb_g3tters1 et_pb_row1-with-menu">
iul-l--het_p-lurb_cont"ader et_p-et_p nae> ili-l--het_p-item-9375"ader et_pb_cssc .etle,.id-home et_p-item et_p-item- typ-_0_tb_typ et_p-item-object-w_0_tet_p-item-home et_p-item-9375" iv class="et_pb_blurb_content"> Domůc/ampoliolumn-l--het_p-item-8681"ader et_pb_cssc .etle,.id-8534 et_p-item et_p-item- typ-_0_tb_typ et_p-item-object-w_0_tet_p-item-8681" iv class="et_pb_blurb_content"o-nas"> O násc/ampoliolumn-l--het_p-item-32658"ader et_pb_cssc .etle,.id-25 et_p-item et_p-item- typ-taxonomy et_p-item-object-category et_p-item-32658" iv class="et_pb_blurb_content"categoryblurb_b_rki"> Curb_ _rkic/ampoliolumn-l--het_p-item-8682"ader et_pb_cssc .etle,.id-8515 et_p-item et_p-item- typ-_0_tb_typ et_p-item-object-w_0_tet_p-item-8682" iv class="et_pb_blurb_content"sppb_prace"> Sppb_prácec/ampoliolumn-l--het_p-item-9498"ader et_pb_cssc .etle,.id-9433 et_p-item et_p-item- typ-_0_tb_typ et_p-item-object-w_0_tet_p-item-has.ehildren et_p-item-9498" iv class="et_pb_blurb_content"nis2"> NIS2c/am iul-der etsub et_pb_roumn-l--het_p-item-9497"ader et_pb_cssc .etle,.id-9449 et_p-item et_p-item- typ-_0_tb_typ et_p-item-object-w_0_tet_p-item-9497" iv class="et_pb_blurb_content"nis2-duplikat"> NIS 2 auditc/ampoliolu/ulolu/liolumn-l--het_p-item-32079"ader et_pb_cssc .etle,.id-1698 et_p-item et_p-item- typ-_0_tb_typ et_p-item-object-w_0_tet_p-item-32079" iv class="et_pb_blurb_content"k_pb_kty"> K_pb_ktyc/ampoliolumn-l--het_p-item-30426"ader et_pb_cssc .etle,.id-26 et_p-item et_p-item- typ-taxonomy et_p-item-object-category et_p-item-has.ehildren et_p-item-30426" iv class="et_pb_blurb_content"categoryblurb_news"> Curb_newsc/am iul-der etsub et_pb_roumn-l--het_p-item-32659"ader et_pb_cssc .etle,.id-376 et_p-item et_p-item- typ-taxonomy et_p-item-object-category et_p-item-32659" iv class="et_pb_blurb_content"categoryb_ktualni-et_zby"> Aktuální et_zbyc/ampolioloumn-l--het_p-item-32660"ader et_pb_cssc .etle,.id-377 et_p-item et_p-item- typ-taxonomy et_p-item-object-category curr00;f onloancb-30r curr00;fet_p-par00; curr00;f onlopar00; et_p-item-32660" iv class="et_pb_blurb_content"categorybnejnovejsi"> Nejnovějšíc/ampolioloumn-l--het_p-item-32661"ader et_pb_cssc .etle,.id-378 et_p-item et_p-item- typ-taxonomy et_p-item-object-category et_p-item-32661" iv class="et_pb_blurb_content"categorybt_zhovoryoankety"> R_zhovory / anketyc/ampolioloumn-l--het_p-item-30419"ader et_pb_cssc .etle,.id-20 et_p-item et_p-item- typ-taxonomy et_p-item-object-category et_p-item-30419" iv class="et_pb_blurb_content"categorybbezpecna-domacnhee"> Bezpečná domácnheec/ampolioloumn-l--het_p-item-30420"ader et_pb_cssc .etle,.id-21 et_p-item et_p-item- typ-taxonomy et_p-item-object-category et_p-item-30420" iv class="et_pb_blurb_content"categorybbezpecna-firma"> Bezpečná firmac/ampolioloumn-l--het_p-item-30413"ader et_pb_cssc .etle,.id-28 et_p-item et_p-item- typ-taxonomy et_p-item-object-category et_p-item-30413" iv class="et_pb_blurb_content"categorybmobilni-zarizeni"> Mobilní zařízení a ner ální sítěc/ampolioloumn-l--het_p-item-30422"ader et_pb_cssc .etle,.id-23 et_p-item et_p-item- typ-taxonomy et_p-item-object-category curr00;f onloancb-30r curr00;fet_p-par00; curr00;f onlopar00; et_p-item-30422" iv class="et_pb_blurb_content"categoryblrypto"> Blockch_ro & Kryptoměnyc/ampoliolu/ulolu/liolu/ulo i/ /_layotonivg_laytonivg_laylaytonivg_laylay_layoutonivg_layotonivg_laytonivg_lay01_4 et_pb_column_0_tonivg_lay01_4 et_pbtonivg0_tonivg_ln.css?erg_lnraphic" ope post- l l nraphic" p et_pb_bg_ nraph
<
t-lp i/p>tonivg_laytonivg_tb_header et_pb_es_mix_blend_m_0_tb_bodyblend_m_0_tb_bodymenu" standarportlurb_0_tb_heade
Za CryptoCore kampaní stojí útočníci podporovaní Sevb_ní Koreoun.c1-lp_blurb_positio ontai95%;z-index:1;"> by
Ondřej Vanáčc/ampo / |
_tb_bocategory tag> Blockch_ro & Kryptoměnyc/am, v class="et_pb_blurb_content"categorybnejnovejsi">_tb_bocategory tag> Nejnovějšíc/am |
iv class="et_pb_blurb_content"lrypto"za-utokem-lryptoched-stoji-utocnici-podporovani-sevb_ni-koreou/#respond">0 }ul.et_pc/ampo /i/p>_layotonivg_lay_t_pb_blurb_positio ontaita_container{margi>
noscript/c/ /c/nivg_laytonivg_tb_header et_pb_es_mix_blend_mottom 1-witstand> <
t-Analytici z F-Secure, japonského CERTu a NTT Security se sh_mijí, že za útoky na burzy kryptoměn stojí skupina útočníků napojená na Sevb_ní Koreu. První útoky byly zaznamenány v roce 2018.c/nivg_laytonivg_tb_header et_pb_es_mix_blend_mottom 2-witstand> <
t-lp Izraelská firma CeearSky uvedla, že útočná kampaň “CryptoCore” byla cí="ea na krypto burzy v Izraeli, Japonsku, Evropě a USA. Útočníkům se podařilo zcizit virtuální měny v h_mnotě několika milicků doassů. Zjištění vychází z poznatků, kss=é v _0_; dních několika měsících podrobně popsaax-wpolečnheet F-Secure, japonský CERT JPCERT/CC a NTT Security.i/p>_lp Experet se sh_mijí, že s_misableVandi odpovídá skupině Hstyle Cobra, kss=á vystupuje taky pod jmény APT38 a LazarisaGt_pp. Tato skupina působí na scéně od roku 2009 a do jejich portfolia spadá kurb_ne,.eká špickáž, l_ppež kryptoměn a napadání objektů krit.eké infrastrukcony. V _0_; dních letech Hstyle Cobra rozšířila své útoky na obranný a letecký psůmysl. Výběr cí=" velmi často odpovídá sevb_okorejským ekonom.ekým a geopolit.ekým zájmům, kss=é jsou s_tivovány především finančním ziskem. Tyto zisky používá Sevb_ní Korea pro obcházení mezikárodních sankcí.i/p>_lp CryptoCore, nazývaný také CryptoMim.e, D; let_ps Purbword, C hryChamelelog_ Leery Turodybse zaměřuje především na krádeže peněženek s kryptoměnami. Kampaň byla pravděpodobně zaháj"ea v roce 2018. Taktika útočníků wpočívá v" využití spear-phishcz/u jako cb-3y k získání účtu správce hesel oběti. Účet nás; dně útočníci používají k odcizení klíčů k peněženkám a nás; dném přev_mi měn do voa3}ních peněženek.i/p>_lp CeearSky v červnu 2020 publikovalo zprávu, kss=á wpojuje oběti CryptoCore kampaně z USA, Japonska a Blízkého vých_mi. Skupině se do té doby údajně podařilo ukrást kryptoměny v h_mnotě přibližně 200 mil. USD. Nový výzkum však naznačuje, že bleVace byly mnohem rozsáhlejší a vedeny z více útočných vektorů woučasně. Zprávy ze od čtyř různých nezávislých wpolečnheeí objeviax-wpolečné indikátory kompromitace (IoC) na úrovni ch_vání a kómi. CeearSky navíc porovnala malware nasazený během CryptoCore, kss=ý nese společné znaky jako malware používaný Hstyle Cobrou během jiných útočných kampaní.i/p>_lp Novinkou je fakt, že útoky nově cí=í i na společnheet v Izraeli.i/p>_lp i/p>_lp iem i/em i/p>_lp i/p>_l/nivg_laytonivg_tb_header et_pb_es_mix_blend_mottom 3-witstand> <
t-lp iem Autor: Ondřej Vanáč, spoluzaklaimael Curb_Bog.cz/ The Hackb_ Newsc/aml/nivg_laytonivg_ul-der ett_pb_es_mix_blend_mner #et-boc .et-l .blend_mner #et-boc .et-l .menu" standdeearfixd> <
_ der e'lend_mner #et-boc .et-l .mrtant;toname'_ aria- style='true'_ >Ft-l .c/ /c/ampoli>tli_ der e'lend_mner #et-boc .et-l .mrtant;to1:0px;righlend_mner #etd-cohlend_mner #etrtant;tomn_1_ge-cner #e-0_tbube'> _ der e'lend_mner #et-boc .et-l .mrtant;toname'_ aria- style='true'_ >Ft-l .c/ /c/ampoli>tli_ der e'lend_mner #et-boc .et-l .mrtant;to2:0px;righlend_mner #etd-cohlend_mner #etrtant;tomn_1_ge-cner #e-mn_1bocn'> _ der e'lend_mner #et-boc .et-l .mrtant;toname'_ aria- style='true'_ >Ft-l .c/ /c/ampoli>_laytoulo <
0 Col.et_pc/h5 et nraphic" idl.et_-="et_bu"ader etnoidl.et_s" et et t nonivg_layout_ligic" respond"
ou h6gic" replcontent"
Submit a Col.et_po / Zrušit odpověď na ko.et_ářc/ampo mall i/h6-lp_blurb_pmusb-er_-in">Pro přidávání ko.et_ářů we musíte nejdřív" iv class="et_pb_blurb_content"sprava.php?rbocr"et_to="et_p%3A%2F%2Flurb_content%2Flrypto%2Fza-utokem-lryptoched-stoji-utocnici-podporovani-sevb_ni-koreou%2F">přihlásitc/am.i/p>otonivg_lapo "et_bug_laytonivg_tb_header et_pb_eanthheorder t_pb_es_mix_blend_mtainer #et-boc pa-tainblend_m_0_ts=t_pb_blurb_0_tb_heade=
_blurb_post-cota_contasnoscript/c
c/ /c/amrow_0ouuu layou h2_blurb_post-content">_v class="et_pb_blurb_content"bezpecna-firma"smb_nice-nis-2-byla-schva="ea-evropskout_arop-nalasl-uz-cas.k- ice">>Smě_nice NIS 2 byla schvá="ea Evropskou _arop: Nalasl už čas k p ice?c/ampoh2 et_pb_texet_pb_blurb_p onlo et_pb_bgt_pb_blurb_p onlo et_pb_-boc">blen0ulti_tor=_ style">l/nivgtonivg0_e_laytoartidee et_pb_textonivg_layotonivg _laytonivg_tb_header et_pb_eanthheorder t_pb_e_pb_row1-3ers1 et_pb_roers1 et_pb_row1-witstand>
l/nivgtonivg_tb_header et_pb_es_mix_blend_mottom 4-witstand> <
t-Za CryptoCore kampaní stojí útočníci podporovaní Sevb_ní Koreoun.nivg_laytonivg_tb_header et_pb_es_mix_blend_mottom 5-witstand> <
t-lv class="et_pb_blurb_content"categoryblrypto"> Blockch_ro & Kryptoměnyc/am | v class="et_pb_blurb_content"categorybnejnovejsi"> Nejnovějšíc/amponivg_laytonivg_tb_header et_pb_es_mix_blend_mtext_5_blend_mtext_5_b1:0px;righlend_mtext_5_b et_pb_blhlend_mnpacet-l et-
l/nivgtonivg_tb_header et_pb_eanthheorder t_pb_es_mix_blend_mtop-color:#adadadhlend_mant;border-edeearfixd_pb_csant;border-cdule,er_cb_blurb_0_tb_heade=t_pb_btop-colonoheorderr et_pb_text_align_left et_pb_Compblock-8"ader et_pb_csant;bo ant;borblock ant;borcategories"g_ul-der etwp-block-categories-list wp-block-categories">oumn-div cla}y citem }y citem-376" iv class="et_pb_blurb_content"categoryb_ktualni-et_zby"> Aktuální et_zbyc/am (25) polioloumn-div cla}y citem }y citem-20" iv class="et_pb_blurb_content"categorybbezpecna-domacnhee"> Bezpečná domácnheec/am (71) polioloumn-div cla}y citem }y citem-21" iv class="et_pb_blurb_content"categorybbezpecna-firma"> Bezpečná firmac/am (81) polioloumn-div cla}y citem }y citem-23" iv class="et_pb_blurb_content"categoryblrypto"> Blockch_ro & Kryptoměnyc/am (16) polioloumn-div cla}y citem }y citem-25" iv class="et_pb_blurb_content"categoryblurb_b_rki"> Curb_ _rkic/am (14) polioloumn-div cla}y citem }y citem-26" iv class="et_pb_blurb_content"categoryblurb_news"> Curb_newsc/am (1) polioloumn-div cla}y citem }y citem-28" iv class="et_pb_blurb_content"categorybmobilni-zarizeni"> Mobilní zařízení a ner ální sítěc/am (37) polioloumn-div cla}y citem }y citem-377" iv class="et_pb_blurb_content"categorybnejnovejsi"> Nejnovějšíc/am (294) polioloumn-div cla}y citem }y citem-371" iv class="et_pb_blurb_content"categorybnis-ii"> NIS IIc/am (30) polioloumn-div cla}y citem }y citem-378" iv class="et_pb_blurb_content"categorybt_zhovoryoankety"> R_zhovory / anketyc/am (6) poliolu/ulol/nivgtonivg_tb_header et_pb_es_mix_blend_miderblend_midero2:0px;righlend_mnt_pb_es_mix_r et_pb_text_align_left e_laytonivgn_0_tonivg_lay01_4 et_pb_column_0_tonivg_lay01_4 et_pbtonivg0_tonivg_ln.nivg_l nonivg_ _ln-backgr
-backgr> <
noscript/c/ /c/nivg_layout_light"> n_left et_="Source layouth4ader et_pb_css_mix__ainer"> i /Naši IT odeornícic/ /c/h4ce layou_layoutonivg_layotonivg_laytonivg_laytonivgb_text_align_left e_laytonivg_tb_header et_pb_eection--with-m1:0px-background e
1-wit-backgr> <
noscript/c/ /c/nivg_layout_light"> n_left et_="Source layouth4ader et_pb_css_mix__ainer"> i /Adam Ďurkáčc/ /c/h4ce layout_light"> n_leftdescript_bu"aimage 300ulti-tor=="{&qtio;schema&qtio;:{&qtio; et_pb_&qtio;:{&qtio;desktop&qtio;:&qtio;V oeoru IT a bezpe\u010dnheet se aktivn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt let.&qtio;,&qtio;hole=&qtio;:&qtio;V oeoru IT a bezpe\u010dnheet se aktivn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt let. D\u0159\u00edve ne\u017e jsem za\u010dal s voa3}n\u00edm projektem rampelnik78cz/, tak jsem pracoval na pozici f="hr\u00e1tora na str\u00e1nk\u00e1ch rajhVacecz/, kde jsem se zam\u011b\u0159oval na sekci po\u010d\u00edta\u010dov\u00e9 pornernstv\u00ed.&qtio;}},&qtio;slug&qtio;:&qtio; 3ition_lef&qtio;}y>V oeoru IT a bezpečnheet se aktivně pohybují přes pět let.c/nivg_layoutonivg_layotonivg_laytonivg_laytonivg_tb_header et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row2-wit-backgr>
2-wit-backgr> <
noscript/c/ /c/nivg_layout_light"> n_left et_="Source layouth4ader et_pb_css_mix__ainer"> i /Mich_l Zábelkac/ /c/h4ce layout_light"> n_leftdescript_bu"aimage 300ulti-tor=="{&qtio;schema&qtio;:{&qtio; et_pb_&qtio;:{&qtio;desktop&qtio;:&qtio;Mich_l je obch_mn\u00edm a projektov\u00fdm mana\u017eerem&qtio;,&qtio;hole=&qtio;:&qtio;Mich_l je obch_mn\u00edm a projektov\u00fdm mana\u017eerem se zku\u0161enheemt s \u0159\u00edzen\u00edm bezpe\u010dnheen\u00edch projekt\u016f imple.et_ace legis9 .5vn\u00edch po\u017eadavk\u016f (Z\u00e1kon o kurb_ne,.ek\u00e9 bezpe\u010dnheet, GDPR), a nyst\u00e9m\u016f \u0159\u00edzen\u00ed bezpe\u010dnheet inMich_l je obch_mním a projektovým manažeremc/nivg_layoutonivg_layotonivg_laytonivg_laytonivg_tb_header et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row3-wit-backgr>
3-wit-backgr> <
noscript/c/ /c/nivg_layout_light"> n_left et_="Source layouth4ader et_pb_css_mix__ainer"> i /Petr Stokiv ac/ /c/h4ce layout_light"> n_leftdescript_bu"aimage 300ulti-tor=="{&qtio;schema&qtio;:{&qtio; et_pb_&qtio;:{&qtio;desktop&qtio;:&qtio;p\u016fsob\u00ed jako profes_bu\u00e1ln\u00ed konzulta působí jako profes_buální konzulta
4-wit-backgr> <
noscript/c/ /c/nivg_layout_light"> n_left et_="Source layouth4ader et_pb_css_mix__ainer"> i /Tomáš Charvátc/ /c/h4ce layout_light"> n_leftdescript_bu"aimage 300ulti-tor=="{&qtio;schema&qtio;:{&qtio; et_pb_&qtio;:{&qtio;desktop&qtio;:&qtio;&lo;p>Zab\u00fdv\u00e1m se IT a yberb bezpe\u010dnhee\u00ed p\u0159es 20 let&lo;\/p>&qtio;,&qtio;hole=&qtio;:&qtio;Zab\u00fdv\u00e1m se IT a kurb_ne,.ekou bezpe\u010dnhee\u00ed ji\u017e p\u0159es 20 let . Jsem zaklaimaelem spole\u010dnheet Excello s.r.o., kss=\u00e1 od roku 2006 nab\u00ed=\u00e1 zku\u0161enheeihv oboru kurb_ne,.ek\u00e9 bezpe\u010dnheet.&qtio;}},&qtio;slug&qtio;:&qtio; 3ition_lef&qtio;}y>

Zabývám se IT a yberb bezpečnheeí přes 20 leti/p>l/nivg_layoutonivg_layotonivg_laytonivg_laytonivgb_text_align_left e_laytonivggn_left e_laytonivg_tb_header et_pb_e="et_builder_inner_con2:0px-background eanthheader et-tb-har_inner_conparallaxb-ha="sticky" classtion_0_tb_header fixed-header et_section_regular et_pb_section--with-m2:0px-background e

noscript/c/ /_laytonivg_tb_header et_pb_eb Jsem konzulta Nabízím pr_mikt nebo službuc/amrow_tonivg_laytonivg_tb_header et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row6-wit-backgr>
5-wit-backgr> <
n_left et_="Source layoue layout_light"> n_leftdescript_bu"-lp istrong Curb_ Security Spb_t_bus s.r.o.,c/ trong /br_" Sokolovská 428/130,/br_" Karlín, 186 00/br_" Praha 8i/p>l/nivg_layoutonivg_layotonivg_laytonivgb_header et_pb_csanthheorder t_pb_es_mix_blend_mtae_passthrough"> 6-wit-backgr> <
n_left et_="Source layoue layout_light"> n_leftdescript_bu"-lp istrong IČOc/ trong :_109Bda9 66,/br_" istrong DIČc/ trong :_CZ_109Bda9 66,//p>l/nivg_layoutonivg_layotonivg_laytonivg_laytonivg_tb_header et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row7-wit-backgr>
7-wit-backgr> <
n_left et_="Source layoue layout_light"> n_leftdescript_bu"-lp istrong Ininobch_m@lurb_contentc/amredakce@lurb_contentc/amf_kturyce@lurb_contentc/ampop>l/nivg_layoutonivg_layotonivg_laytonivgbul-der ett_pb_es_mix_blend_mner #et-boc .et-l .blend_mner #et-boc .et-l .menu" -backgr <
_ der e'lend_mner #et-boc .et-l .mrtant;toname'_ aria- style='true'_ >Ft-l .c/ /c/ampoli>tli_ der e'lend_mner #et-boc .et-l .mrtant;to1:0px-background ener #etd-cohlend_mner #etrtant;tomn_1_ge-cner #e-0_tbube'> _ der e'lend_mner #et-boc .et-l .mrtant;toname'_ aria- style='true'_ >Ft-l .c/ /c/ampoli>tli_ der e'lend_mner #et-boc .et-l .mrtant;to2:0px-background ener #etd-cohlend_mner #etrtant;tomn_1_ge-cner #e-mn_1bocn'> _ der e'lend_mner #et-boc .et-l .mrtant;toname'_ aria- style='true'_ >Ft-l .c/ /c/ampoli>_laytoulollaytonivg_tb_header et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row8-wit-backgr>
l/nivgcolumn_0_tb_header et_pb_csnewsle l/nivg_layouut_header et_pb_csnewsle Úspěšně jstybse přihlásil k odběru newsle Em inpolabelg_layo_tbinput Compt_pb_e=iv upoem in"seader einput" typ=" " er-ceho="et="Em in"snamempt_pb_e=iv upoem in"g_layoutopce layouue layouue layolp_blurb_positionewsle i/ /_layyouu
b_cbírati/ /_layyouc/amrow_0otopce layouue layoutonivg_layo_t_layo_tbinput typ=" style" values=m inpoet"snamempt_pb_e=iv upoproxt_5_y_" _layo_tbinput typ=" style" values=3"snamempt_pb_e=iv upolist_idy_" _layo_tbinput typ=" style" values=vanac@lurb_contnt"snamempt_pb_e=iv upoacet_pbonamey_" _layo_tbinput typ=" style" values=true"snamempt_pb_e=iv upoipoaddressr_" /input typ=" style" values=57ffd0a8470f30381a309dc1eb76a661"snamempt_pb_e=iv upochecksumy_" _layo_ <
t-Copydule,e©  Curb_ Security Spb_t_bus s.r.o., 2023tonivg_laytonivg_laytonivgb_text_align_left e_laytonivggn_left e_laytonivg0_tonivg_ln.-backg- etonivggn_l etonivggn_tonivggn_l