"Vše o kybernetické bezpečnosti"

Kybernetická bezpečnost sítí páté generace

Využití 5G, neboli páté generace mobilních sítí, se pomalu stává realitou. Tato technologie je považována za klíčovou, neboť otevírá dveře novým postupům a metodám, které budou mít pozitivní dopad pro celou společnost. Kromě zřejmých výhod a předností 5G se objevují i obavy související s kybernetickou bezpečností.

Vyšší rychlost internetu, tak ocení nejen vášniví příznivci streamovacích služeb, ale především moderní společnosti plánující implementaci takzvaného průmyslu 4.0 a také ti, kteří hodlají nastoupit na revoluci zvanou internet věcí (IoT), neboť 5G sítě mohou umožnit začlenění chytrých zařízení do každodenního života.

5G nabídne víc

Rychlý přenos dat a nízká latence jsou bezpochyby neodmyslitelnými vlastnostmi sítí 5G. Tyto vlastnosti tak mohou zkrátit dobu mezi akcemi a reakcemi, díky čemuž jsou zařízení, stroje a senzory reaktivnější a umožňují obousměrnou komunikaci a dálkové ovládání v reálném čase.

Nejzajímavější implementací 5G se zdá být využití potenciálu zařízení IoT přinášející rozšířené síťové možnosti. 5G dokáže propojit více zařízení vyšší rychlostí s velmi malým zpožděním, tedy integrace 5G do zařízení IoT může masivně zlepšit uživatelský zážitek. Kromě toho se očekává, že urychlí digitalizaci dopravy, zemědělství, výroby a mnoha dalších odvětví.

Nová legislativa dopadne na kybernetickou bezpečnost 5G sítí

Česko intenzivně připravuje nová pravidla spojená s kyberbezpečností. Jako jeden z prvních států plánuje implementovat komplexní mechanismus pro hodnocení důvěryhodnosti dodavatelů ICT sektoru, který by se mohl stát inspirací i pro ostatní státy evropského společenství.

Vzhledem ke kritičnosti, kterou 5G sítě představují, budou velmi pravděpodobně jejich poskytovatelé a potažmo celý ICT sektor přísně regulováni, a to prostřednictvím série opatření přijatých jak na evropské, tak národní úrovni.

Jedním z kroků, které pravidelně avizuje NÚKIB, jenž návrhy legislativy připravuje, je výše zmíněný mechanismus hodnocení rizik, který by měl reflektovat technické a případně i netechnické faktory včetně parametrů vymezených v doporučení EU „Kybernetická bezpečnost 5G“, v koordinovaném posouzení rizik pro bezpečnost sítí 5G v celé EU a v souboru opatření EU pro kybernetickou bezpečnost sítí 5G (EU 5G Toolbox). Doporučení spojená s 5G Toolboxem však budou pro Českou republiku zřejmě pouze inspirativní.

Problematickou stránkou nařízení takovéhoto zabezpečení klíčové infrastruktury státu, kam telekomunikační sítě spadají, může být i aspekt ochrany vlastníka a hospodářské soutěže českým právem. Tuzemští telekomunikační operátoři začínají naznačovat, že by v případě vyřazení určitých technologií z jejich sítí mohli po státu požadovat finanční kompenzace. Inspirací k tomuto kroku jim může být příklad USA, kde se nároky providerů nasčítaly až do výše 5,6 miliardy amerických dolarů.

Závěrem je však nutno dodat, že mechanismus zatím nebyl předložen do žádné z fází legislativního procesu, nyní se nachází ve fázi přípravy věcného záměru zákona, a proto je prozatím velmi nejasné, jak přesně ICT průmysl a poskytovatele 5G sítí přesně zasáhne.


Michael Fanta, redakce Cyberblog

Foto: Pixabay

[give_form id=“36″]
Košík
vše o kybernetické bezpečnosti

Máte zájem o spolupráci?

Pošlete nám kontakt, my se Vám v blízké době ozveme.