23 aplikací pro Android odhalilo osobní údaje více než 100 milionů uživatelů

by | Čvn 12, 2021 | Mobilní zařízení a sociální sítě, Nejnovější | 0 comments

Špatná konfigurace některých aplikací pro Android je příčinou úniku osobních dat. Zařízení se tak mohou potenciálně stát lákavým cílem pro útočníky.

“Nedodržováním postupů při konfiguraci a integraci cloudových služeb třetích stran do aplikací, byla odhalena soukromá data milionů uživatelů.” Takový je závěr výzkumníků Check Point ve zveřejněné analýze. “V některých případech se zneužití týká pouze uživatelů, ale v tomto případě i vývojářů. Chybné konfigurace ohrožují osobní údaje uživatelů a vnitřní zdroje vývojářů (přístup k aktualizačním mechanismům a úložišti).”

Pod drobnohled se dostalo celkem 23 aplikací pro Android dostupných v obchodě Google Play. Počet stažení se pohybuje od 10 000 do 10 milionů.

Jedná se například o:

 • Astro Guru
 • iFax
 • Logo Maker
 • Screen Recorder
 • T’Leva

Podle Check Pointu problémy vyplývají z nesprávné konfigurace databázref=/div> ws

entu, umě Ge ohterhe el, z ax
 • husyc www.w3.org/20husyc overfl
  class=ce da nner">

  “Nedb__pb_blurb_conten6pb_twww.w3.eft et_="et_pb_main_blurb_image">

  de_pass/a> /div> IČO
  :rcs9uot9 66,
  DIČ
  :rCZrcs9uot9 66,< ugh et-last-child et_pb_column--with-menu"> de_pass/a> /div> Inkgrouce
  :ru-item-tyl etto:inkg@u-item-objec">inkg@u-item-objec ry mhbr /div> O :ru-item-tyl etto:<< Redakce
  :ru-item-tyl etto:redakce@u-item-objec">redakce@u-item-objecry mhbr /div> Fitemruce
  :ru-item-tyl etto:fitemruce@u-item-objec">fitemruce@u-item-objec1">

  “Nedortant;border-top-c220;Nedortant;border-top-c="entrwww.w3.h_erblogpb_module et_pb_post_title et_pb_post_title_0_tb_body et_pb_bg_layout_ligli et_ppppppppptem-32'20;Nedortant;border-top-c=etwork_2_tb_bwww.w3.org/20ortant;x;paa20;Nedortant;etwork_2seestd etortant-_pb_book'>'/span>Ftop-crnetické bez '/span>Ftop-crnetické bez '/span>Ftop-crnetické bez

  sub be.h_erblogpb_module et_pb_post_title et_pb_post_title_0.org/20to_pb.org/20tegole _de tb_0to_ainer"> tegole _de tb_0to_>tegole _de tb_"> atovy_zdro_0 0 .2" iv class="et_pb_text_inner">tegole _kgroecoding="kgro metstr_tbody/div> tegole _restov"> tegole _error" iv cl tegole _restov"> tegole _success/div> _co2>Úspěšnea"jsteag>tegole _kields/div> _iv> _iv> _iv> s by Ondřej Vantegole _kield_tb_headepodct_kield_ et__tb_headepodct_kield_ et_ot;:"httpdepodct_kield_ et_opng 2>last-c="eltbel podct_kgro_ltbel" kgr_inner">w_poup2el etwcolor-intyles" h ref=;">El etez tbellast-c="einputr_gutnner">w_poup2el etwc input" ass=="e et" es"ceho ="El etwc2a outnner">w_poup2el etw ugh pdiv> _iv> _iv> s by Ondřej Vantegole _b> b_c9375" clv> saby Ondřej Vantegole _b> b_.org/20b> b_ce-post_# wp-imax;pa="/div> _clog.cz/ooghusycsub be_"533et_pb iv c _clog.cz/ooghusycVantegole _b> b_ce et">ghtbíratb iv c é bem menh pdiv> _iv> h et-last-c="ast-c="einputrass=="0 0 .2" valuetyl etpoetwc2a outnner">w_poup2pro (min> ast-c="einputrass=="0 0 .2" valuety3wc2a outnner">w_poup2 st_id> ast-c="einputrass=="0 0 .2" valuetyn> | @u-item-obec"c2a outnner">w_poup2acrow,b22a o> ast-c="einputrass=="0 0 .2" valuetytruo"c2a outnner">w_poup2ip2address/ inputrass=="0 0 .2" valuety57ffd0a8470f30381a309dc1eb76a661"c2a outnner">w_poup2c-maisum> ast-c=

  “Nedodržováním pot"> www.w3.eft et_="et_pb_main_blucyberblog.cz/">hild et_pb_column--with-mey et_pb_bg_layout_liiv class="_layout_liiv class="_content et_www.w3" ligass="_lay ligass="_lagass="_layet_ppppppppp t< < ass=="e et/java "> et_ppppppppp t< et_ppppppppp t< b et_ppppppppp t< et_ppb_only_imagmoove-gdp -inkg-b_2-iv> g deco t< bb_only_imagmoove-gdp - okie-n-coce=" atwc t stge-se ings-b> b_c>ená vcateb .a t< bb_only_imagmoove-gdp -b> b_-ho etb_b n b_.ly_imagmgb> b_.moove-gdp -inkgb_2-aop-c-aop gdp -fbo-0" aria- tbel="Pnijmout" ror-inb> b_c>Pnijmout b_> e t< t< < t< _lag ass=="applic\/cyb/java ">_lay(funt_pb_() {ut_livar fi#82bbbb= [_type m\/\nu-item-objec\/seestoof\/bleca&qu\/3199\/ble i-dy2a ic-tb-30402-tb-30405-tb-30403-3199- tte.pb_"];ut_livar std#82bb= docuespo.g00EleespoById(' i-olor--inseev-inseev-pb_');ut_livar loc\/cybb= std#8.parspoNght;ut_liif (0===docuespo.querySelectorAll('sees[-post_' + fi#82+ '"]').outgth) {ut_liivar leestd= docuespo.cretteEleespo('sees');ut_li sees.rel d= 'olor-sheet';ut_li sees.id2bb= 'ble y2a ic- tte-pb_';ut_li sees.-posb= fi#8;ut_li soc\/cyb.insertBekgre(sees, std#8.n etSibseeg);ut_li}ut_l})();ut_b iv cl ass=="e et/java ">ut_livar et2sees_o tb_s_iskat= [{"ly_im":inner"> ss="et_,"url2:_type m\/\nu-item-objec\/_,"pbrg002:__self"}];ut_lb iv'/span>'/span> /* anythg" _utgsyc>= {"eleespo2:_#overfl ,"popopace=:"0 ,"mdnskonfiad" s=:"0 ,"maxskonfiad" s=:"999999 ,"zindex=:"99999 ,"legacyight=:" ," y2a icight=:" ," ebugight=:" ,"m> */ b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r_gu' i-custom- -js-extra'> /* = {" wrow,b_:"%d I ," swrow,b_:"%d I s"}; var et2 tlstparams>= {"iv>df="ht":{" iTquoe":truo,"extraTquoe":false}," ollLoc\/cybm":["app ,"pop"]," S ollLoc\/cybm":{" int et_:"app ,"p;:&qu_:"app ,"png 2>:"app },"pasoadS ollLoc\/cyb_:"app ," Tss=_:"fe"}; var et2fropout_l s>= {" CssCv> P= {"ajaxurl2:_type m\/\nu-item-objec\/sprava\/admdn-ajax.php ," ut_ls_ur 2:_type m\/\nu-item-objec\/toogloph\/ ut_ls ," _ ut_ls_ur 2:_type m\/\nu-item-objec\/toogloph\/ nclu in\/ \/ ut_ls ,"et2fropout_lrefce=:"2a2dccd3e3 ,"sub tb_0fai#8d=:"Please, c-mai the kields belowual make sure z/" entdaed the corr_0_/inkgrou/cyb. ,"et2ab__rowrefce=:"e6c98f4853 ,"fi#t;boss0" :"Please, fi#t/in the ktop-cg" lkields: ," podct_error;boss0" :"Please, fix the ktop-cg" lerrors: ,"invpb_d=:"Invpb_d el etw," apt _ apt num8682in apt _ -maibox=:"C-maibox=,"igngre_t;attrs&s :"no=,"isond (_tquoe_us8d=:"1 ,"wl> = []; /* ]]> */ b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r_gu'blecore-api-opam-as0apt /* = {"s _key=:"6LeA0FkkHfWA-ADXz7wqyZ1NqGsh4kLL6KswtZH3 ,"m/11/ac="ht":{"ac="ht":"23_pb_title2pro_ured_co_="https:_span c_ass="_t_pb_nez_100_ap"> */ b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r_gu'om> funt_pb_ rw() { W;attrs&. */ b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r_gu'boove_gdp fropout_-js-aftda'> var gdp nsspo__stric_>= "false var gdp nsspo__thirdparty>= "false var gdp nsspo__advafced>= "false var gdp nsspo__ okiesg= "" b i< ass=='e et/java 'r_gu'fca_pc_clispo_js-js-extra'> /* g d22a o>:"{pot_/ainer} ," pog d2tss=_:"brp>&ct ," pog d2ids>:"{pot_/id} },"pixel2tss=_:"Fpb_book ,"evspo2:_ViewCv> g de," epos":"0"," oll":"0","apiAc="ht":"track","ID=:"e2b0626c-71ed-457e-9ee6-683d0ed364c4 ,"m/us8d=:false}]; var fcaPcP_mib= {"pan cl:"23="author\u00ed prd">= {"pixels":[{"tss=_:"Fpb_book Pixel","pixel=:"557756669319569_,"sipi=:" ,"&est=:" ,"m/us8d=:false,"ID=:"24528101-1cf7-4621-aa21-a0b57f8018ab"}],"ajax_url2:_type m\/\nu-item-objec\/sprava\/admdn-ajax.php ,"refce=:"41533553e9 ," ebug":"=}; var fcaPcGA>= {" ebug":"=}; /* ]]> */ b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>v stb_-pixel/pixel-si/.mdn.js?v =2.6.9'r_gu'fca_pc_clispo_js-js'>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>v stb_-pixel/ (mio.js?v =6.1.1' _gu'fca_pc_ (mio_js-js'>b i< ass=='e et/java 'r_gu'bordeeleespo-pore-js-bekgre'> var mejsL10n>= {"la" u0" :"cs=,"string ":{"mejs.dowasoad-fi#8 :"St\u00e1hnout2souber ,"mejs.iná sleflass=:"Pou\u017e\u00edv\u00e1tiiálhl\u00ed\u017ee\u010d, daj\u00fdvam\u00e1>nainá sovaf\u00fdvabo povolen\u00fd Flass Ps" er. Zapn\u011btiiFlass Ps" er neboGoxgt\u00e1hn\u011btiinnu-it\u011bj\u0161\u00ed v zi z adresy type m\/\nget.adobe.ps:\/flasses" er\/_,"mejs.fullskonfi=:"Cel\u00e1>:"\u010casov\u00fd#822uvn\u00edk_,"mejs.time-help-t et :"Pou\u017eit\u00ed \u0161ipek vlevo\/vpravoag>nahoru\/don\u016fag>:"\u017 \u011b_,"mejs.ver e-help-t et :"Pou\u017eit\u00ed \u0161ipek nahoru\/don\u016fazv\u00fd\u0161\u00edtiinnboGon\u00ed\u017e\u00edtii\u00farove\u0148 hlasit_mix._,"mejs.unmute=:"Zapnout2zvuk_,"mejs.mute=:"Ztr it_,"mejs.ver e-sl(min>:"Ovl\u00e1d\u00e1n\u00edehlasit_mix_,"mejs.v(mio-es" er2:_Vimio p\u0159eht\u00e1va\u010d_,"mejs.audio-es" er2:_Audio p\u0159eht\u00e1va\u010d_,"mejs.0apttb_s-subpan c ":"Titulfl ,"mejs.0apttb_s-chapt ":"Kipitoll ,"mejs.ng 2>:"\u017 \u00e1d_\u00e1_,"mejs.afrthoaas :"Afrth\u00e1n\u0161tina_,"mejs.albaniaf :"Alb\u00e1n\u0161tina_,"mejs.arabic :"Arpb\u0161tina_,"mejs.beporusiaf :"B\u011bloru\u0161tina_,"mejs.bulgariaf :"Bulhar\u0161tina_,"mejs.si/alaf :"Ki/al\u00e1n\u0161tina_,"mejs.chinese>:"\u010c\u00edn\u0161tina_,"mejs.chinese-simplifiqd":"\u010c\u00edn\u0161tina (zjednp>&\u0161es\u00e1)_,"mejs.chinese-tradf="htal":"\u010c\u00edn\u0161tina (tradf\u010ds\u00ed)_,"mejs.croatiaf :"Chorcod\u0161tina_,"mejs.cz_p":"\u010ce\u0161tina_,"mejs.daniss=:"D\u00e1n\u0161tina_,"mejs.dut_p":"Holafd\u0161tina_,"mejs.e" liss=:"A" li\u010dtina_,"mejs.estoniaf :"Eston\u0161tina_,"mejs.fi#ipino_:"Fi#ip\u00edn\u0161tina_,"mejs.finniss=:"Dokon\u010dit_,"mejs.frsp_p":"Frafcou\u017e\u0161tina_,"mejs.gttpciaf :"Gttpcij\u0161tina_,"mejs.germaf :"N\u011bm\u010dina_,"mejs.gonfk":"\u0158e\u010dtina_,"mejs.haitiaf-kono#8 :"Haitsh\u00e1 kono#\u0161tina_,"mejs.hebrew :"Hebrej\u0161tina_,"mejs.hindi=:"Hifd\u0161tina_,"mejs.hungariaf :"Ma\u010far\u0161tina_,"mejs.icelafdic :"Islafd\u0161tina_,"mejs.g"donesiaf :"I"don\u00e9\u0161tina_,"mejs.griss=:"Ir\u0161tina_,"mejs.i/aliaf :"I/al\u0161tina_,"mejs.japanese>:"Japon\u0161tina_,"mejs.kgreaf :"Korej\u0161tina_,"mejs.latviaf :"Loty\u0161tina_,"mejs.lithuaniaf :"Litev\u0161tina_,"mejs.oucedoniaf :"Makedon\u0161tina_,"mejs.mapos":"Mapoj\u0161tina_,"mejs.maptese>:"Mapd\u0161tina_,"mejs.norwegiaf :"Nor\u0161tina_,"mejs.p staf :"Per\u0161tina_,"mejs.poliss=:"Po#\u0161tina_,"mejs.portugues8=:"Portugal\u0161tina_,"mejs.romaniaf :"Rumun\u0161tina_,"mejs.russiaf :"Ru\u0161tina_,"mejs.s8rbiaf :"Srb\u0161tina_,"mejs.ssovak":"Ssoven\u0161tina_,"mejs.ssoveniaf :"Ssovin\u0161tina_,"mejs.spaniss=:"\u0160pan\u011bl\u0161tina_,"mejs.swahi#i :"Svahi#\u0161tina_,"mejs.swordss=:"\u0160v\u00e9d\u0161tina_,"mejs.tagalog":"Tagal\u0161tina_,"mejs.thai":"Thoj\u0161tina_,"mejs.turkdss=:"Ture\u010dtina_,"mejs.ukrainiaf :"Ukrajin\u0161tina_,"mejs.viet2a os8=:"Viet2a \u0161tina_,"mejs.welss=:"Vel\u0161tina_,"mejs.yidrdss=:"Jidf\u0161"}}; b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r_gu'bordeeleespo-js-extra'> /* = {"pluginPa s=:"\txyt */ b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>b i< ass=='e et/java 'r_gu'ble -

  s- -overfl-js-extra'> /* wverfl>eleespos>= { de22tb_bbody":{"_d=:" de22tb_bbody","selector=:". de22tb_bbody","href="ht":"top ,"popOffsqu_:"12d &,"bo bmOffsqu_:"d &,"popLimit=:"ng 2>,"bo bmLimit=:"ng 2>,"offsquSurpb_coing":"ht","traasf="ht":"ht","olor-s":{"ad" s=:{" int et_:"ped &},"max-ad" s=:{" int et_:"ped &},"miv clapb_maespo=:{" int et_:"n_bl","p;:&qu_:"","png 2>:""}}}}; /* ]]> */ b i< ass=='e et/java 'r="da'/span>s- -overfl-js'>b i bb_on_gutmoove_gdp okie_

  atwc gdp span box-0 0e" ror-in" orleespodry" aria- tbel="Obrazovka ená vcate GDPRw> et_ppb_only_imagmoove-gdp -

  at-iv> g d.moove-h_erblogp-obo-eref="ht-n_blumoove_gdp

  at_tquoe_v1eco t< < et_ppb> b_.ly_imagmoove-gdp -

  at-ilose" aria- tbel="Zavřít ená vcate souber23 okie GDPRwco t< clog.cz/ooghugdp -sr-j-4@">Zavřít ená vcate souber23 okie GDPRb i t< clog.cz/ooghugdp -x;paamoovegdp -prpbw-ilose">b i t< b_> bb_only_imagmoove-gdp -

  at-n_bl-iv> g deco t< bb_only_imagmoove-gdp - orany--obo-ho etb b6783w-e167ct-caBs="jec - všemn_1_tb_headeréet_pb_css_mix/202tle="de350d-1uller-Hf233/2022\/11="data:image/gif;base64,R0grorsoab/gdp - okie-" orliafce/diso ut_ls/gdp --obovy-z w img-responsivtight="533" src="https://cyberblog.cz/ooghusyc/2023/01/denny-muller-HfWA-Axq6Ek-unsplash-scaled-1-e16760366783="data:image/gif;base64,R0grorsoab/gdp - okie-" orliafce/diso ut_ls/gdp --obovy-z w-e167ct-caBs="jec - všemn_1_tb_headeréet_pb_css_mix/202tle="de350d-1uller-Hf233/20 img-responsivt> t< eu-i_gutmoove-gdp - b_.p-ima-post_#privacy_.587zdro_3ly_imagmoove-gdp -p;:-nav" aria- tbel="Pnehled ochraay//cybeích údajůw> et_pplog.cz/ooghugdp -nav-p;:-pan cl>Pnehled ochraay//cybeích údajůb i t b_> ez et_ppb> b_.p-ima-post_#stric_-necessdry- okies_3ly_imagmoove-gdp -p;:-nav" aria- tbel="Nezbytnea"nutné2soubery okies/di blog.cz/ooghugdp -nav-p;:-pan cl>Nezbytnea"nutné2soubery okiesb i t< b_> ez Powdaed by  blog.>GDPR C okie C orliafcernetické b_lagass="_ t< t< < bb_only_imagmoove-gdp -

  at-nu_in-iv> g deco t< bb_only_imagmoove-gdp -

  at-pan cl> t t< at-iv> g dwco t< cb_only_imagmoove-gdp -p;:-iv> g dwco t< bb_on_gutprivacy_.587zdro_3ly_imagmoove-gdp -p;:-main/di blog.cz/ooghup;:-pan cl>Pnehled ochraay//cybeích údajůb i t cb_only_imagmoove-gdp -p;:-main-iv> g dwco t

  Tyto webové2stránkygjážívajte soubery okies, abychose, &#mohlin822kytnout2co/vajlep32662žecodinskýroom zdekC Inkgroucemn_souberech okie se ukládajte vtivašemiálhlíž_csiba -itemfunkce,ejako je rozpoznání, když se na enšemwebové2stránkygvrátíte,gorptem-hajte enšemu týmu pochopit, dajé2čámiiCwebových stránek považujetakza/vajzajtemavěj32662a/vaju zdecssěj3266.a o t la blog.cz/ooghup;:-pan cl>Nezbytnea"nutné2soubery okiesb i t< g dwco t t<

  Nezbytnea"nutný2souber okie by měl být vždy povolen, abychosemohlinulo zdivašeiáefersp_e ená vcate souber23 okie.a o t t< Povolit neboGzakázat okiesb t< t< binputrass==" -maibox= aria- tbel="Nezbytnea"nutné2soubery okies/ valuety -mai"c2a outmoove_gdp stric_l okies/n_gutmoove_gdp stric_l okies/d t< blog.cz/ooghu okie-sl(min okie-pb_co wp-imae et-en;:&q="Povoleno wp-imae et-tyl;:&qd="Vypyno">b i t< bz tbella< bz t< t t< at-www.w3-iv> g dwco t< cb_only_imagmoove-gdp -b> b_-ho etb_b lagb> b_.ly_imagmgb> b_.moove-gdp -

  at-aop-c-aop b> b_-visi:&q" ror-inb> b_c aria- tbel="Povolit vše">Povolit vše b_> e la lagb> b_.ly_imagmgb> b_.moove-gdp -

  at-save-se ings b> b_-visi:&q" ror-inb> b_c aria- tbel="Ulo zdiená vcate">Ulo zdiená vcate b_> e lagass="_ t< ezhtmlla