NIS 2 audit


CSC_PresentationImage

Řada osob je a nově s příchodem NIS 2 bude povinna zavádět bezpečnostní opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně řízení aktiv, rizik a dodavatelů, reakce na kyberbezpečnostní incidenty a jejich hlášení a mnoha dalších činností.

Kde však začít a na koho se obrátit?

Prvním doporučeným krokem je ve většině případů komplexní kyberbezpečnostní audit, v rámci kterého se identifikují povinnosti, které musíte splňovat a navrhnou se konkrétní kroky, jak zajistit kybernetickou bezpečnost vaší společnosti. V této oblasti Cyber-blog doporučuje službu svých ověřených partnerů Cybersecurity compliance, v rámci které:

  • Z právního hlediska zajistí, aby Vaše společnost splňovala veškeré zákonné povinnosti.
  • Z technického hlediska zajistí, aby Vaše společnost byla chráněná proti i těm nejsofistikovanějším hackerským útokům.
  • Z organizačního hlediska nastaví kontinuální přístup ke kybernetické bezpečnosti, který budou chápat a dodržovat všichni Vaši zaměstnanci.

Se službou cybersecurity compliance získáte také jedinečnou aplikaci pro kontinuální školení Vašich zaměstnanců .

Veškeré informace naleznete ZDE