<"91 aight:ation/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==aphicnoscriptly_image_mode_wrap">
ancs://r currnts_s1 e-parnts currnts_head>parnts s1 e-item-32660""_main_blurb_image">ancs://r currnts_s1 e-parnts currnts_head>parnts s1 e-item-30419""_main_blurb_image"> ur=ivt_pb_o_passthrour=ivt ur=ivt_pl='styert_pl"page-conta
0_tb_ clastenp"_/p>ur=ivt_pb_ur=ivtw--with-menu">
0_0_tb_body .etwp pb_blsh1 body .et_ptpR_ur_cy pro domácningi jsou zranitelné. Jak zjingit, js:/potse to týká i toho Vašeho?l='1enp 0_0_tb_body .et_pb_t"> by s://cyberblogauth/r vcard""_main_blurb_image">Ondřej Vanáčy/ator://cl | s://cyberblogpublish="wpSrp 18, 2021or://cl | smain_blurb_image">0 x!importy/ator://cl_/p>_pb_bur=ivt_pb_ 0_0_tb_body .et_pb_titletps://cyberblog.cz/"> <"91 aight:ation/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==aphicnoscriptly_image_mode_wrap">
0_tb_ clasteFirma Tml:not, kr_cá se zabývá bezpečningním sonitorde_em sítí se x_zhodlmaier_nn_l běž2né r_ur_cy pro domácning. Cílem byyl x_zpoznat techniky, nástroje a le_0upy běžně do_0upné a známe většině útočníků.y/=ivt_pb_ur=ivtw--with-menu">
0_tb_ clastenp"_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>M_pbl r_ur_cu byy výzkoluíky záměrně vybcán na základě netechnických para_borů – do_0upnult a lepaderita mezi uživatepotv Kanadě, kde výzkol probíhal.or://cl_/p>_np"_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>První zkoumann_ obdaodní je fyzlyké zabezpeč2ní r_ur_cu. Otevřením obalu r_ur_cu lzege-porifikovat:or://cl_/p>_nul!impotsalse" t_5_tb_body: 40x=>_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>Piny na PCB, ke kr_cým lzegpřipojit nástroj pro debuggde_or://cl_/li!impotsalse" t_5_tb_body: 40x=>_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>Místo zapoj2ní ladícího obv_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>Kde segpřipojit na sériovn_ portu a lemocí r_ot sh=llu získat pří_0up k souborůmtv zaří92níObjev2né bugyl='3>_np"_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>Útočníci pro útoky také využívají binární soubor or://cl_b>-300d orb"_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>(HTTPeigeson), led kr_cým segobvykv cnachází webový serb_blsloužící ke správě r_ur_cu z prohlíž2č2.or://cl_/p>_np"_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>Rozbor binárního souboru webového serb_b_ odhalil kritlyké bugy způsob2né chybamotv progra_ování. Výzkoluíkůmtsegpodařiyl spojit dohromalow_ převzít k.etrole nad směrovač2l proegpox)acningtr_ur_cy-pro-domacningi-jsou-zranitelne-jak-zjingtef="hto-nasttpO násy/atorli!impot_pechází webový serb_blsloužící , fungfals všemtb_bomi.orvšakor binvnf="nalXamozevbíha20;neškod_ phoíha2.ornindbodářn_lneobtmenue_:_5_tb_tXamozevbra_ovánm segobvy/ass="s/../ in.htmchází webový serb_blsloužící =_/pok-etbezbody: ekv_bolbartnp"_://e v_5_d sek_l běũvpubjitoo vyžadeak-z:ch_d szbnbre_5_d sor, iitdyžcyfr:/ ů se ntnbre://calody:e-pr: 40xbezbody: .bového serb_b_ odhalil kritlyké bugy způsobJás40xur=ibod!imp__lob/cl_/tb_menntvas4. Cyl='zbocl_/li!imanšatsCylszbn převzyastt/cl_/tb_mendbodářrokvedlur_cylehliozbokbjev2nd sm4bugyl='3>akie:/4jit//e vndbodářro.bového serb_b_ odhalil kritlyké bugy způsobZTTPemabodyje, bor auebariza_://ce_5_ezi:_5_tb_vay: r binnna tb_medvá!imp__/poknp"_://cy kr_ccookin_l:l>_jeavt_žmp_v che/32 ptotktege-_d č2 zvay:phoem segobvy secer. chází webový serb_blsloužící JavaS_1_1_ingtef="hto- hdy: kóduur=ivtw_tb_ur=kebugyl='3>ak-z:álecnae_5_d soy:ch_d szbnodyK9 tem.bového serb_ajNa sošab_meit uvají binární soubor or://cl_b>-300d ZCylszbn 0_p>_npdbodářnbr binárBuffalodWSR-2533DHPL2 R_cyleenu"> _meaier_nnk-z sošabaimanaodyfaabjev2ny, 5_tb_bodyáage" 0_p>_iem segobvyCVE-zjpg-zj090.achází webový serb_blsloužící T: 40všakobugylběha ttelčí,/expertie:/š: 4kbjeRozbů_lbor yfr:evas b_bo obpoevzab_memanaodynbr biná/=_/pokokevzx=>emanaodynbitemwaá.bového serb_b_ odhalil kritlyké bugy způsobScyleenu"> eaier_nnk-ztelec_5_tb_body: 4y, 37h-menu"> :_5_tb_vay:e vr40xktro,ax)astejam. kódnna_cudninbody:nbr binrokabitemwaá Arcninan. Se ntn evzasr k.kódu2_cyleenu"> i Arcninan vyskytujeaepoznf="a"> jižg_curo2 zj08. M t_5tb-hale_0upyr40xktyasatugyly běžndnieRoay:pts="xtrom_5tb-kytobody: 4eValunet_://e v_l5_teb5tb ceyýmv__bluě. M t_5:evs="xtezpecnaasatugylyBT, Deutuot;eailecom/=KPN, O2, O type,eailecom Ar="sRito,eailMex,eail_5_o,eailus, VerizonkabVninlykwebového serb_b_ odhalil kritlyké bugy způsob_ur=chnytsCylszbn pr40xktyapubjižggtely Cylnit "styoziyfaa izacn_l:l>_ Kv: 4n_l olikyaid-377 > :_5_tb_vay:e vr40xktro s b_ytoaa izacnbjižg> _hlod/ ain/calo 4yo. Boh5_telur_cl>_:_ ted//cy vx=>Ro211; do_0upnabje2_cyleenu"> i Juniper,t_pb_uzločinyfaa iv > sondfals eValunet z:áugylysnbjimr://cl_/et 0_0e" t_5_tb_boe fyzlyké zabezpeč2ní r_ur_cu. Otevřením obo2dasr kásotddtb_btokevzaberblo_lnebovs bmyslylne, bor pubsr kásomohlaberbat, vyzur_cymr kás_l:bysteco5:evdt_5_vatskelne-jo 4yfaa izacn!bového serb_aj_bodtw--wiobod?vají o ke krzpene-ng>Ztelne-jajtezdntvatVošrr binvří)toa 0_0de v _tb_meíhal.oied-e-ng>it "styoziyfau-zranitelne-jak-"0" tier_nn./cl security/bodearch/5_o-zjpg-í92zd s1 e (/cačíts="xt mh parat_5_tb_bodyčí t_)ipojit nzpene-ng>Upb_bblur yf, bor jeařr binárain/calo mezi ="htbezpecnabitemwaeied-e-ng>ipojit nzpb>Nepov-jajtevzieRldy: bugyl='3>_stt bugiotsalse":/4telzol>_:ro40x=>Roue" t_5_tb_bodházipojit nzpene-ng>Nitdyi =sdme jtebugyl='3>_np _tb_mes ů.m. kh/r nes="xtedy: 40x=>-e-ng>-e-ng>y: 40x=>-e-ng>níci po ke umn_0_tb_header et_lurb_position_left et_pb_bg_layout_light">3 0_tb_ clastenp"_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>M_pbl r_ur_cu byy výzkoluíky záměrně vybem>Auage:blish="wpSrp 18,,2_cyluzaatepody: _tb_B916725y: 40y: 40 Zot;(: u-zranitelne-jak--ztedsecurity.sophos./cl zjpg 48010/_s1 -and-small-bus/32ss-r bins-unbem>Ftto: U(min-wibboet_pb_s-headeidebo6 s1 e-itesition_left et_pb_b.et_pb_comments_0_tet_pb_b.et_pb_comments_0_tu" > _t 0_tb_ clastenp"_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>M_pbl r_ur_clilder_________1 e-it't_pb_b.et_pb_comments_0_tuork_1_tb_body a.ict_pb_b.et_pb_tb_bct_pb_b.et_pb_ork_1_tb02-tb"> Fs_0_t
Fs_0_t
Fs_0_t
M_pbl r_ur__tb_header et_lurb_position >
 • M_pbl r_ur__ _ class="_main_Submit z:Ctitletcategory0 x!importy/ator://cl_/p>_pb_bur=ivt_pb_ 0_0_tb_body .etní r_ur"style" id=";">Zrušit odptbezďařkodomaářs://cybmallou/h6_blurb_imagmus -in obat bugiieRod sm4kodomaářro se musylne5:evdt_5_vate-item-9498" _tb_mrava.php?rommrtio_to=98" %3A%2F%2F _t%2Fo-s7-to-31ka-i-toh%2F-vaseho/#respond">0 x!importy/ator://cl_/p>_pb_bur=ivt_pb_ 0_0_t%2F">bugi sos1698 s.bboe
 • M_pbl r_ur_cu byy výzkoluíkajaxe-itinpb_bl_telné. Jak zjing_tb_harti <-dom802tem-object-ngle.d et- _t -ngle.has_ange/cyet_pb_bax-wi; Kridt0 <-dom802t <-do href="httt_atus-pecna-d tb-has-header etewstgle-fohumbail ixed-h hse to _image">- _tb_me _image">-umbss="_ma _image">-uis-i b_bg-uis-2b_bg-uis-a ityb_bg-uis-i b_bg-uukibumn_0_tb-zranitelne-jak-zjingit-js:/po-s7-to-3tb_mensmernice-uis-2-byla-schbolbaa-evropskortrado /cal-uz-cwstk-egoi-943 js:/potse to decod90xlass="xurlh_k-syCXK9WndqQ-unft-cshet="htSgtefoi-9 _mentsbyla schbeRldya Evropskor rado : N /cal5_tb čas=kebgoi-9?sheeshch_k108yCXK9WndqQ-6itemy-zdroj-4@4x.png 2155w, https://cyberblog.cz/oogh2/guillau1 -perigois-wVqC9dty3Vnd (min-wid:768 481-980x653-unft-8@4x-696x294.png 696w, https://cyberblog.2/guillau1 -perigois-wVqC9dty3Vnd (min-wid:768 481-only32k-syCXK9WndqQ="1920=";sizes":"(max-width: 21r"> <2/guillau1 -perigois-wVqC9dty3Vnd (min-wid:768 481-108yx6itrd481nsnd (min-width:768 900nsnd900ns,(max-w" nimation_32855 lazyyle> <"91 aight:ation/gif;bas nimat9on_32855 lazyyle> 9"91 ai108yth-menu"> <2/guillau1 -perigois-wVqC9dty3Vnd (min-wid:768 481-108yx6itrd481nt="htSgtefoi-9 _mentsbyla schbeRldya Evropskor rado : N /cal5_tb čas=kebgoi-9?sh <"91 aight:ation/gif;bas nimat9on_32855 lazyyle> 9"91 ai108yth-menu"> rb_0_tb_1_1_4s" e155" he0_0_tange/cyb_ur=ivt_sid-3

  Sgtefoi-9 _mentsbyla schbeRldya Evropskor rado : N /cal5_tb čas=kebgoi-9? ldmn et_pb_colu_gut
  4 0_tb_ clastenp"_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>M_pbl r_ur_cu byy výzkoluíky záměrněi toho Vašeho?l='1enp 0_0_tb_body .et_pb_t"> by s://cyberblogauth/r vcard""_mamn_0_tb_header et_lurb_position_left et_pb_bg_layout_light">5 0_tb_ clastenp"_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>M_pbl r_ur_cu byy výzkoluíky záměrně cningy/atorli!ibmpot_pb_s1 e-item-30420" _tb_mentsid-21 s1 e-item s1 ey tagtpBezpečná domácningy/at, smain_bl _tb_mentsid-378 s1 e-item s1 e-mn_0_tb_header et_lurb_position_left et_pb_b eti
 • M_pbl r_ur_cu by bpb_b-tem-object-ngle.zyygt_ zyygt_pbpb_b zyygt_p smain_ies"bo6 s1 e-itewp-bpb_b- smain_ies-na-t wp-bpb_b- smain_ies">3137-ur_cy-pras-in_blras-in_b3265yy/atorli!ibmpot_pb_s1 e-item-32660" _tb_mentsid-377 s1 e-item s1 (25) -item-3137-ur_cy-pras-in_blras-in_b3ay/atorli!ibmpot_pb_s1 e-item-30413" _ _tb_mentsid-21 s1 e-item s1 ey(71) -item-3137-ur_cy-pras-in_blras-in_b3aketyy/atorli!ibmpot_pb_s1 e-item-30419" _tb_mentsid-28 s1 e-item s1 e (81) -item-3137-ur_cy-pras-in_blras-in_b3a92ní a idthální sítěy/atorli!ibmpot_lll r=ivt_pb_blbl_pb_bll _pb_blll (16) -item-3137-ur_cy-pras-in_blras-in_b3a _tb_mentsid-8534 s1 _tb_mentsid-8515 s1 e-item s1 e (14) -item-3137-ur_cy-pras-in_blras-in_b3a subrs1 et_pbmpot_pb_s1 e-item-32659" _tb_mentsid- (1) -item-3137-ur_cy-pras-in_blras-in_b3ampot_pb_s1 e-item-8682" _tb_pb_s1 e-item-30422" _tb_mentsid-23 s1 e-item s1 e (37) -item-3137-ur_cy-pras-in_blras-in_b337im/li!impot_pb_s1 e-item-32079" smain_bl _tb_mentsid-378 s1 e-item s1 (294) -item-3137-ur_cy-pras-in_blras-in_b337ketyy/atorli!ibmpot_pb_s1 e-item-30419" uis-i _tb_menIIs1 e (30) -item-3137-ur_cy-pras-in_blras-in_b337mpot_pb_s1 e-item-8682" _tb_ _tb_mentsid-20 s1 e-item s1 e (6) -item-s1 et_pmn_0_tb_header et_lurb_position_left et_pb_b eti
 • _ cla r"gocfootinner_content et_pb_gfootinsticky" class="et_pb_section s-headeidebarthlper_class et_c r_cu byy výzkoluíkction--with-menu" > 1bodyfootinnsition
  footinn
  <2/milbll-/p>_lka2\/1/Dat-1rd481nop_tablet et_pb_animation_to"20x811.png 1920w" data-et-multi-view="{"schema":{&qEAAAICTAEAOw==aphicnoscriptly_image_mode_wrap"> <2/milbll-/p>_lka2\/1/Dat-1rd481nt="httpop_tablet et_pb_animation_to"20x811.png 1920w" data-et-multi-view="{"schema":{&lurb_0_tb_1_1_4s-heacolumn_0_tb_"_main_blurb_image">M_pbl r_ur__tb_header et_lurb_position"et_pb_c2_3mn 1bodyfootinnsition
  1 footinn
  V oovánIT a pro denu"> i seaa iv > :_evzxjm4buges pět -vi.lumn_0_tb_"_mlumn et_pb_colum1_1_4 et_pb_column_0_tb_header et_pb_css_mix_ble 2 footinn
  _lka-onlyonl-syCXK9WndqQ-unft-csh-1-id="wd-e1676291672567zjpgheight="110/milbll-/p>_lka2d481nsnd (min-width:768 900nsnd900ns,(max-w" nimation_32855 lazyyle> <"91 ai8with-menu"> _lka-onlyonl-syCXK9Wndqmin-width:768 900nsnd900ns,(max-w" nimation_32855 lazyyle> <"91 ai8with-menu"> .ii \u0159\u00edzef\u00ednapro d\u010d1enpf\u00ede vr4otkt\u016f impledomaacnblegisla iv \u00ede vo\u017eadavk\u016f (Z\u00e1konivt_pb_ur=ivtw\u00e9vpro d\u010d1enp , GDPR),entsyst\u00e9m\u016f \u0159\u00edzef\u00ed pro d\u010d1enp intb-hac\u00ed zalo\u017eef\u00fde vnivISOdroj01 vbra_krom\u00e9m na s\u00e1tf\u00ednastktoru.ator=ivtpb_blurb_content">
  Milbll jelob/codf: 40aasttotktovm. manažnnnlumn_0_tb_"_mlumn et_pb_colum1_1_4 et_pb_column_0_tb_header et_pb_css_mix_ble 3 footinn
 • IČO=>-e-ng>:-pt9/219 66,y: 40bc-e-ng>DIČ=>-e-ng>:-CZ-pt9/219 66,boet_pb_s-hea_c3lumn et_pb_colum1_1_4 et_pb_column_0_tb_header et_pb_css_mix_ble 7 footinn
  Intb-hace=>-e-ng>:-t_pb_s1 emailto:intb@ _t">intb@ _t s://cy: 40-e-ng>Ob/cod=>-e-ng>:-t_pb_s1 emailto:ob/cod@ _t">ob/cod@ _ts://cy: 40-e-ng>Redakce=>-e-ng>:-t_pb_s1 emailto:redakce@ _t">redakce@ _ts://cy: 40-e-ng>F race=>-e-ng>:-t_pb_s1 emailto:f race@ _t">f race@ _t s1 e-oet_pb_s-hea_c3lumn et_pb_colum1_1_4 et_p 6 s1 e-itesition_left et_pb_b.et_pb_comments_0_tet_pb_b.et_pb_comments_0_tu" > footinner _t 0_tb_ clastenp"_://cyfalse" t_5_tb_body: 40x=>M_pbl r_ur_clilder_________1 e-it't_pb_b.et_pb_comments_0_tuork_1_tb_bodyfootinnsition.et_pb_tb_bct_pb_b.et_pb_ork_1_tb02-tb"> Fs_0_t
  Fs_0_t
  Fs_0_t
  8 footinn
  Úspěš"> jst souborů sos1l k od zbů mentlemn eudiv2_tb_bo_c3lumn et_pber et_lurb_positionmentlemn e/tieldse o k>maact/tield_ through">maact/tield_ ulti-view="{&q">maact/tield_ ut;:{&l et_pber lp>_lheader et_pb_csmaact/tb-h_lp>_l" tb-positionc0_tupbemailtní r_ur"style" id=";">Emailv p>_l et_pber inputz sitionc0_tupbemailtneader input" hre=" "lt_pcehotion="Emailtntotl sitionc0_tupbemailts-hea_c3lpe o k>_5_bírat -heaco_tb_>_leftfootinn ut_light"> ss="et_pb_blurb_content">
  _n--sr_.r.o._ 2023_colum1_1_4 et_pb_column_0dy: 40x=>M_pbl r_ur__tb_header_pbl r_ur__tb_header l"pagoc"footinc r_ceader_pbl r_ceader_pbceader_pblder_________ zb lder_________ zb lder_________ zb -h_1_1_4 lder_________ zb -centli moove-gdpa-dark-uot;se gdpadintbbaiwtb-hass=bomnsm" aria- p>_l="Baěrney kr_cůcookin GDPRtní r_ur"style" id=";">lder__main_blurb_moove-gdpa-intb-bb_-f="httpVše main_blurb_moove-gdpa-intb-bb_-f="hhttps: zb main_blurb_moove-gdpa-cookin-notice_c

  P_5_tb_vcymr cookins_l:bychsmn_cynltb-kytl_5:evlepecnabohe/32 zážitek.bboe

  Vícnbintb-hacnabo tom/= běũey kr_cy cookins :_5_tb_vcymr_lnebovjejich vypnut_mennjdetev <>nat_aob_bodhheaco.e-oet_pb_s- zb main_blurb_moove-gdpa-bumnss-hotion _tb_ r_l="Průjmout" ror_urbumnssn>Průjmoutgo t_pb_s- zb t_pb_s- zb b t_pb_s- zb _pbcb_1_1_ hre="applicschem/javab_1_1_">_pbl(funclass() {r_ur_var fit e = [498" \/\ _t\/seestoof\/ caot;\/3255\/ pb_i-dytotic-tb-30402-tb-30405-tb-30403-3255- pte. r_ur_var etb02-t_o1_n--s_-way = [{"_blur":osition_enu>_leftatorh4i,"urlh:498" \/\ _t\/i,"_br="th:4_self"}];r_ur -h_1_1_4_t /* */ -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbgrorsoab/.xed-h-_enu-o_-anyth2-g-ss-b_1oll/assems/js/.xed-This.js?von=2.1.1' '.xed-This-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbgrorsoab/popups-tb- pb_i-h_1_1_s/froma.mmn.js?von=3.0.5' 'js-pb_i-et-l-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbxytchtth/js//cldoma-boplo.mmn.js?von=6.1.1' '/cldoma-boplo js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'z 'pb_i-custom-b_1_1_-js- ra'> /* _low//cymake sure lur entlied the corrtiobintb-hachem._,"etbab_x-wiid=ce_:"793cb414a2_,"fitb_cossimag:"Pleayf, fitbbin the ts_0_t2-g tields:_,"csmaact/error_cossimag:"Pleayf, fix the ts_0_t2-g errors:_,"invghtd_:"Invghtd emailt,"captcht_:"Captcht_,"trevg:"Prevg,"treviousg:"Previousg,"n g:"N g,"we-ng_captcht_:"Yur entlied the we-ng num e-iin captcht.g,"we-ng_checkbox_:"Checkbox_,"ignb-e_et_pb_ansg:"no_,"ise eti_tt;se_us d_:"1g,"wyygt_psearch_selector_:".wyygt_psearch_,"ae"y snsg:[],"iseae"y sn2-g_activ__:"_,"pc" wtd_:"3255i,"unique"y snwtd_:"_,"ae"browce_rpte_:"5_,"isecaot;_plugin_activ__:"no_,"iseshortrginb rack2-g_:"_,"n2-ymce_urih:498" \/\ _t\/toogloph\/;nclupcz\/section\/fromas="-section\/assems\/ob_dors_,"accoma_color_:"#0eb4c6g,"wt_pb_ans_o1_n--sg:[]}; var etbpb_boxeshadow_eledomase= []; /* ]]> */ -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbtoogloph/js/._1_1_s.mmn.js?von=4.20.2'z 'pb_i-custom-b_1_1_-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbtoogloph/js/.moothb_1oll.js?von=4.20.2'z '.moothb_1oll-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbtoogloph/core/admmn/js/es6/#remise.auto.mmn.js?von=4.20.2'z 'es6/#remise-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak-"0" google./cl rtiaptcht/api.js?romion=6LeA0Fkk0 0"59DXz7wqyZ1NqGsh4kLL6KswtZH3&von=4.20.2'z 'ea-boiaptcht-v3 js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'z ' core-api-.sem-boiaptcht-js- ra'> /* 0 x!_ _y/ator://c_jak_y .et_p_t"> bypse_to_ _i_toho_ 0_0_t"}}; /* ]]> */ -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbtoogloph/core/admmn/js/boiaptcht.js?von=4.20.2'z 'e core-api-.sem-boiaptcht-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbtoogloph/;nclupcz/section/decod90/pytotic-assems/assems/js/jquery.fitvids.js?von=4.20.2'z 'fitvids-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbtoogloph/;nclupcz/section/decod90/pytotic-assems/assems/js/eayypietpart.js?von=4.20.2'z 'eayypietpart-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbtoogloph/;nclupcz/section/decod90/pytotic-assems/assems/js/salvattore.js?von=4.20.2'z '.alvattore-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbgrorsoab/po -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbtoogloph/core/admmn/js//cldon.js?von=4.20.2'z 'e core-/cldon-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbgrorsoab/wp-smushit/app/assems/js/smush-EAAA-eoad.mmn.js?von=3.12.6'z '.mush-EAAA-eoad js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'z '.mush-EAAA-eoad js-afseh'> funclass rw() { Wt_pb_an.anireshAll(); } t2-dow.addEob_tL.etepV( 'EAAAbetb-eunveil', rw, false); t2-dow.addEob_tL.etepV( 'EAAAICTAhd', rw, false); -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'z 'coove_gdpadfromas="-js- ra'> /* */ -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbgrorsoab/gdpa-cookin-eom lia=ce/d.et-h_1_1_s/clas.js?von=4.10.4'z 'coove_gdpadfromas="-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'z 'coove_gdpadfromas="-js-afseh'> var gdpadeinsoma__strice= "false_ var gdpadeinsoma__thirdýztye= "false_ var gdpadeinsoma__adva=cede= "false_ var gdpadeinsoma__cookins = "" -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'z 'fca_pc_clioma_js-js- ra'> /* by s://cyb\u00fdk\u00e1gauth/r vc\u0161eho?,"thre5:"gle-,"td_:"3255i," smain_ies":["Bro d\u010d1\u00e1gho?\u00e1c1enpi,"378 s1\u011bj\u0161\u00ed"],"utm_supportg:"_,"us r_ýzkmen et":"_,"edd_pe/cyb:"0","woo_pe/cyb:"0","edd_enti-vd":"_,"woo_enti-vd":"_,"ti _:"_,"pcus d_:false,"ID":o24528101-1cf7-4621-aa21-a0b57f8018ab"}],"ajax_urlh:498" \/\ _t\/_mrava\/admmn-ajax.php_,"id=ce_:"16260dd15b_,"pebug":"_}; var fcaPcGAe= {"pebug":"_}; /* ]]> */ -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbgrorsoab/facnbook-f="vonsn---pixel/pixel- sm.mmn.js?von=2.6.9'z 'fca_pc_clioma_js-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbgrorsoab/facnbook-f="vonsn---pixel/ti -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'z 'commeeledoma- ore-js-betb-e'> var mejsL10ne= {"la-guimag:"cs_,"stringt":{"mejs.dowheoad-fit g:"Ss\u00e1hn toey kr_c_,"mejs.in/call flast_:"Pou\u017e\u00edv\u00e1t>_:rohl\u00ed\u017ee\u010d_l bě\u00fd ne?\u00e1 nain/calova=\u00fd nebo povolef\u00fd Flast Ple"er. Zap \u011bt>_Flast Ple"erlnebovsna s\u00e1h \u011bt>_n78 s1\u011bj\u0161\u00ed vonzi z adbody 98" \/\ get.adobe./cl\/flastyle"er\/i,"mejs.fullb_1een_:"Cel\u00e1g_brazovkai,"mejs.p/cyb:"P\u0159ehr\u00e1ti,"mejs.pcus _:"Pozat_aoiti,"mejs.time-sli e-help-t g:"Pou\u017eit\u00edna\u0161ipek nahoru\/dol\u016f zv\u00fd\u0161\u00edt>_n7bovsn\u00ed\u017e\u00edt>_\u00fa-vve\u0148 hlasitenp .i,"mejs.unmute_:"Zap toezvuki,"mejs.mute_:"Zt iti,"mejs.v> e-sli -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbxytchtth/js/commeeledoma/commeeledoma-migrpte.mmn.js?von=6.1.1' 'commeeledoma-migrpte-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'z 'commeeledoma-js- ra'> /* */ -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbxytchtth/js/commeeledoma/wp-commeeledoma.mmn.js?von=6.1.1' 'wp-commeeledoma-js'> -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'z ' section-_left s-b_1_1_-.xed-h-js- ra'> /* doma_:{"pcz\/oo5:" ","_ti-vi5:"","t;:{&l:""}}}}; /* ]]> */ -h_1_1_4_=b_1_1_ hre=' /javab_1_1_'zcsh-'lne-jak- _tbtoogloph/;nclupcz/section/decod90/pytotic-assems/assems/js/sxed-h-eledomas.js?von=4.20.2'z 'e section-_left s-b_1_1_-.xed-h-js'> -h_1_1_4_ main moove_gdpadeiokin__lealtneader gdpadcontebox-oloe" ror_ureom ledomaary" aria- p>_l="Obrazovka nat_aob_bo GDPRt>lder__main_blurb_moove-gdpa-_leal-f="hhttnmoove-er _t o-y _l="Zavřít nat_aob_bo y kr_cůcookin GDPRts: zb <>Zavřít nat_aob_bo y kr_cůcookin GDPR -heaco_ zb <> -heaco_ zb g main_blurb_moove-gdpa-_leal- -f="hhttps: zb main_blurb_moove-gdpa-com y- o-hotion _t ://ctsrcse _tb_B916 _t - všeivt_pb_ur=ivtwé pro denu"> idqQ-eshch_k350ta-K9WndqQ-233dqQ-unft-csh-1-id="wd-e167629167256grorsoab/gdpa-cookin-eom lia=ce/d.et-;ss="s/gdpa- o 1}1eteader img-bodpo siv_AEAAAICTAEAOw==aphicnoscriptly_image_mode_wrap"> idqQ-eshch_k350ta-K9WndqQ-233dqQeader img-bodpo siv_lurb_0_tb_1_1_4 t_pb_s- zb 6 s moove-gdpa-_enups: zb _l="Prehled ochraby osob_boch údajůt>lder__>Prehled ochraby osob_boch údajů -heaco_ zgv nz1 zlder__bumnssn-wayptem-94#stric-necessary-cookinss-_blurb_moove-gdpa-_ti-nav" aria- p>_l="Nezbyt"> nutnũey kr_cy cookinse >Nezbyt"> nutnũey kr_cy cookins -heaco_ zb g v nz1 zb Powlied by  >GDPR Cookin Com lia=ce Tyto webovũeytránky :_5_tb_vajbo y kr_cy cookins_l:bychsmn_cynlmohlintb-kyt toeco5:evlepecnab5_tivatelskm zážitek. Intb-haceivty kr_cech cookin se ukládajbo v_Avašem_:rohlíždeni0aas s1 efunkce,ov/pokje rozpoznání, když se na našeiwebovũeytránky vrátíte,entp1 e-hajbo našemu týmu pochop_pb_ běũečánp webovŽch ytránek považujeteza5:evzajbomavějecnaba5:evužiteenuějecna.e-oe: z Nezbyt"> nutnũey kr_cy cookins -heaco_ zb Nezbyt"> nutnŽey kr_c cookin by měl být vždy povolef_l:bychsmnmohlinuložitAvaše_:referomce nat_aob_bo y kr_cůcookin.e-oe: z zb Povolitlnebovzakázat cookins -heaco zb zb inputz hre="checkbox_ aria- p>_l="Nezbyt"> nutnũey kr_cy cookins value echeck"ntotl moove_gdpadstricácookinsn moove_gdpadstricácookinse zb > -heaco_ zb p>_l eb pb_s- zb 1 zb P_kud hhttoey kr_c cookin zakáždtr_lnebud;se mocinuložitAvaše_:referomce. Tovztotlná, ždborů každũenávštěvě těchto webovŽch ytránek bud;temucsh s kr_cy cookins znovu povolitlnebovzakázat.e-oe: z zb _l="Povolitlvše">Povolitlvšego pb pbcbumnssn_blurb_mgbumnssnmoove-gdpa-_leal-save-semnings bumnss-visii-v" ror_urbumnssn aria- p>_l="UložitAnat_aob_bo">UložitAnat_aob_bogo pbceader_ zb gv html e