1
_0_tb_header et_pb_0_tb_header et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough"eadehrough"eade < css_mix_blend_mode_ow_0.eader et_pb cna_mix_blend_-eade-na_c"bul
pracess=Spu">práces/a
6="inntainer">
backgroottom-th-body et-tb-has"et_pb_section fixed-header et_section_regular et_pb_section--with-menu" > backgrootto--heade2r et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_ro2_3with-menu"> p"b/p> eCiv eCiv _equal_columns et__passthrough"_module,.ehrough"_module,.e backgrootto et_pb_text_alv class="et_pb_module e.cz/ixed-header et_section_regular ion_left et_pb_bg_"title_meta_conov "h1left et_por:#FFFFFF">O2: Pověřit k <í IT odděl/ní nemusí být šťastné manažadeké etzhodnutís/h1> pleft et_pb_bg_"titlesition:relativ"> by "et_pb_main_bauth3r vcard""blurb_content">
eCiv ion_left et_pb_bg_"titlegin-bottom:20px}.es="et_pb_main_blurb_image">Už není afalse"ně žádných pochyb, že čeeké firmy začaly brát k < vážně. P-coemie korona_iru akcel/rovala př"chod viatbně celé spu"ečn> <ř"dí a zároveň vytvořila nové digitální etzby. To focouvá otázku k tože infratbruk-boy, keadou je teď po<ř"ba zabezpečit, je násobně více. A odborníci chybí.s/Civ eCiv _equal_columns et__passthrough"ant;wclass="et_p2 p"Do toho ještě přichází chyate-á blurb_content"> operietzhft 1/Dazpravy-domov/nukib-ceeko-evropskmg mernice-k <-nis2_2208080615_pik0.84rgodin_blanksleft-cnort-cachr nooper c">evropská směrnice NIS 2s/a<, keadá lovder> < :1pňovat "etrong>kritéria k etzšiřuje na podightně více firem včebně celých jejich dodavatelských ř"tězců než její př"dchůdkyně z roku 2016. V 34 sn> < vstoupí v roce j-43 a do naší "etrong>národní legisportay "/etrong>se pr>píše o rok později.b/p> h4m" />h-preekolit-pracovniky-it-s -9uze-prodrazi oveetrong>Př"školit pracovníky IT se může prodražits/etrong>feh4to p"Viatbního eetrong>odborníka na k si nemůže dovolit každá firma. Dlouhé studium, :1ecif_tké znal> vysoká loptávkas/etrong> po jejich kapacitách tlačí jejich eetrong>mzckgnahorus/etrong>. A zd; oka ne všechny firmy, keadé si viatbního k < nějakého najm.et_ Je jich totiž opravdu málo.b/p> p>Odborníci na k < se dřívelefkrutovali z různých příbuzných oborů, dnes už ; o mají své spe.eální kurzy a ltudijní programy, <ř"ba na Vysoké škole báňeké v Oetravě nebo na Vysokém učení ="chn_tkém v Brně. Ty ; o n"chrlí zd; oka tolik odborníků, kolik jich rych o eetrong>zdigitalizovaný pracovní trhs/etrong> po<ř"buje.b/p> p>„A nemůže se o to foc84rat naše IT?“ napadne čatbo managedia_ firem ve snaza najít to "etrong>nejschůdnější ř"šenís/etrong>. IT odborníci se ; o od odborníků na k < eetrong>v kompetencích zásadně lišís/etrong> a př"dighva, že jsou jejich role zaměnitelné, je ve většině případů lichá. Ajťák vám sica nainighluje Windowsy, eetrong>bezpečn> < vaší sítěs/etrong> ale zaji <í mnohem ob<ížněji.b/p> p>Odborník na k < musí zná< eetrong>zabezpečení používaných pporb_stms/etrong> i etzuměead>čítačové kri_boaliclase. Mít zkušen> b_stnzní aoalýzous/etrong>, ří\/ním bezpečn> per tračním t-793váníms/etrong> i správou bezpečn> IDPSs/etrong>. A hftvně musí mít koncepční a eetrong>aoaly0_tké myšlenís/etrong>, aby tuh o pozici zaš<ítil a dokázal na_rhn.et a pr> adit bezpečn> p>Př"hodit celou k čítat s eetrong>náklackgnavícs/etrong>. Kromě čatově i fboančně náročných školení musí firmy samtzřejmě navýšit "etrong>kapacitu svého IT odděl/nís/etrong>, aby se s novou agendou lopatoval>. Pro IT odborníky to čatbo může znadiaat, že se snaží "etrong>seděeana dvou židlíchs/etrong> součatně. S tím se může pojit i <říštění pozorn> p>„Klíčová je pak podpora vedení spu"ečn> < má. I pr>to by mělo být odděl/ní bezpečn> <ř"dn_ttvím bezpečn> h4m" />h-po9uze-.etseValovatoveetrong>Pomůže .etseValovat?s/etrong>feh4to p"V.84kové ne zrovna příjemné situaci se ocitají všechny firmy. Někeadé h odají viatbní experty, jiné včl/nily obiatb k < můžou eetrong>oetseValovat jako službus/etrong>.b/p> p>Podle Národního úřade pr> k < (NÚKIB) je oetseValing dokonce "etrong>nejčatbějším foc8uptms/etrong>, jak firmy s nedoc84tkem odborníků v součatn> intuirtaní ř"šenís/etrong> nejen pr> diaší a ltř"dní podn_katele.b/p> p>Firem, keadé vám zaji <í komplexní "etrong>k < na klíčs/etrong>, je už na trhu celá řada a většinou umí >pravit možn> podmínky přímo na mírus/etrong> vašemu podn_kání.b/p> h4m" />h-co-si-z-clanku-odnestoveetrong>Co si z článku odné eetrong>?s/etrong>feh4to ulborli>S r> čet eetrong>bezpečn> .b/liborde>I když mají viatbní ltudijní obory, je odborníků na k < eetrong>na trhu nedoc84teks/etrong>. Když už jsou, málokeadá firma si je může dovolit.b/liborde>Firmy čatbo mají pocit, že IT odborníci a ti na k < eetrong>mají podobné kompetences/etrong> a jsou zac8upitelní_ Je bo ale složitější.b/liborde>Firmy zji př"školit ajťákys/etrong> a přidat jim další agende může být eetrong>velmi náklacnés/etrong>.b/liborde>Situaci mnoha firem vyř"šil eetrong>oetseValing k . PochrMatjí si hftvně nižší náklack, pružn> < služeb i nepř"tržit> < bezpečn> p"Mich.el Farel, redakce Cc/2022/1b/p> br /> p>Z68w,: Př"vzabo z Moddý b2/1 O2b/p> br /> p>F>to: Un:1pxshb/p> eCiv eCiv _ul operfacebook.comsyc/20_medunityczech/' uix_ble'impourough"m-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhpouFacebook' u.84rgodin_blanks="et_p u. ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:autonadi' u. aria-ty: hi='brui' u. >F_tb_bs/et_p operpb_tube.comswatch?v=wt6lwj56TEk' uix_ble'impourough"m-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhpouYb_tube' u.84rgodin_blanks="et_p u. ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:autonadi' u. aria-ty: hi='brui' u. >F_tb_bs/et_p operder-_ron.comsyompanysyc/2022/1/' uix_ble'impourough"m-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhpouLer-_rIn' u.84rgodin_blanks="et_p u. ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:autonadi' u. aria-ty: hi='brui' u. >F_tb_bs/et_pt_edia_-cz/">< t_edia_s"mix_blennts_0FFFFF">0 Cmedia_fs/h5gn_l 6="in" />t_edia_-er_cont"mix_blennot_edia_s"gn_l n_l l 6eCiv 66er_cont eCiv _equal_columns et_m-th-b#dddd ns et__passthrough"et-l .et_pb_ro pa-b2/1 rough"_modstheader et_pb_text_alt class="et_pb_module e.gn_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_ajax0ntsinet_pb__meta_conov ar0_tsthource> <-8027"mix_blend_mode <-8027 e> < bleV-_mod c84tus-publish t-template-defauhas_load=nhumbnail class= hpor:# category-bezpecna-firma category-nejnovejsi category-nis-ii tag-nis-2 tag-nis-.ktuality tag-nis-ii tag-nukibr et_pb_lurb_content">
s/et_p_lurb_content">
Směrnice NIS 2 byla schrálena Evropskou radoe: Naighl už čat k t_pice?s/a ion_left et_load=_light"-der chrou/2022_11/D_ty: hi"> eCiv eCiv pbt ear0_tstgn_left et eCiv eCiv eCiv _equal_columns et_m-th-b#dddd ns et_nu"> 1 3with-menu"> with-menu"> 1 eCiv eCiv _equal_columns et__passthrough"ant;wclass="et_p4 O2: Pověřit k <í IT odděl/ní nemusí být šťastné manažadeké etzhodnutís/Civ eCiv _equal_columns et__passthrough"ant;wclass="et_p5 lurb_content">
eCiv eCiv _equal_columns et_m-th-b#dddd ns et__passthrough"srddbadollow_0_tbhrough"y{bgrou-areaixearfixgd_modey{bgrou-areu_2_tbr_bader et_pb_text_altheadersrddbadono"b#ddddign_left et_pb_blurb_position_lourcblock-8"mix_blend_modey{bgro y{bgroublock y{bgroucategories" _ultrde<_main_b_mplitem _mplitem-376""blurb_content">
eCiv eCiv _equal_columns et__passthrough"t_pbhrough"t_pbo2bottom:aurough"llass=__passtign_left et_pb_blurb_posit eCiv t_pb eCiv b_0_tb_header et_pb eCiv b_0_tb_hea eCiv pb eCiv 66Civ 6eCiv 6foot-container">
ition_left et_pb_bg_er_content et_pb_gutte1bottfoot-cons et_m-th-body et-tb-has"et_pb_section fixed-header et_section_regular et_pb_section--with-menu" > foot-cons et_
foot-co="et_pb"et_pb_module et_pb_blurb et_pb_blurb_0_tb_header et_pb_text_align_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_layout_light">
1bottfoot-cons et_
1 1
jektem rampelnik78/11,.84k jsem pracoval na pozici blogr\u00e1tora na ltr\u00e1nk\u00e1ch rajhrace/11,.kde jsem se zam\u011b\u0159oval na sekcb po\u010d\u00edta\u010dov\u00e9 poradenstv\u00ed."s}izes&quslugghusyc\/2022\/1_bg_layou"sp>V oboru IT a bezpečn> 2 2
jektov\u00fdm mana\u017eerem/ooghusyc\/20hoverew="{&qew="{&Mich.l je obchodn\u00edm a pr>jektov\u00fdm mana\u017eerem se zku\u0161en> jekt\u016f impledia_ace legisportan\u00edch po\u017eadavk\u016f (Z\u00e1kon o k Mich.l je obchodním a pr>jektovým manažadtms/Civ eCiv eCiv eCiv eCiv _equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 3 3
fesont\u00e1ln\u00ed konz202avy-v obiatbi ICT, /ooghusyc\/20hoverew="{&qew="{&p\u016fsob\u00ed jako pr>fesont\u00e1ln\u00ed konz202avy-v obiatbi ICT, ulteeat;e se spe.ealizuje na ="chno022ie pr> k < a zabezpe\u010den\u00ed ICT infratbruk-bo a ePrivacy.v\u00edce inf-temc\u00ed"s}izes&quslugghusyc\/2022\/1_bg_layou"sp>působí jako pr>fesontální konz202avy-v obiatbi ICT, s/Civ eCiv eCiv eCiv eCiv _equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 4 4
<\u00ed p\u0159es 20at;e&l{&\/p>/ooghusyc\/20hoverew="{&qew="{&Zab\u00fdv\u00e1m se IT a k <\u00ed ji\u017e p\u0159es 20at;e . Jsem zaklacatelem spu"e\u010dn> p>Zabývám se IT a usyc/ bezpečn> <í př"s 20at;eb/p> eCiv eCiv eCiv eCiv eCiv t et_pb_blurb_posit eCiv lurb_posit eCiv _equal_columns et_er_content et_pb_gutte2bottfoot-cons et_m-th-body et-tb-haset_pb_gutteparallax-has"et_pb_section fixed-header et_section_regular et_pb_section--with-menu" > 2bottfoot-cons et_t_pb_ro4r et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 5
prace/#konz202avy">Jsem konz202avys/a
prace/#partperatStá< se partperem C
prace/#nabidka">Nabízím frpaskt nebo službus/a eCiv eCiv _equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 6 layout_lig operato o layoutdescriptont"> p"betrong>Csyc/ Security Slse"onts s.r.o.,s/etrong>fbr />Sokolovská 428/130,fbr />Karlín, 186 00fbr />Praha 8b/p> eCiv eCiv eCiv eCiv css_mix_blend_modem-th-b#dddd ns et__passthrough"et 6 layout_lig operato o layoutdescriptont"> p"betrong>IČOs/etrong>:g 19&e19 66,fbr />betrong>DIČs/etrong>:gCZg 19&e19 66,f/p> eCiv eCiv eCiv eCiv eCiv _equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 7 layout_lig operato o layoutdescriptont"> p"betrong>Inf-temces/etrong>:gblurb_conmailto:inf-@
inf-@
betrong>Obchods/etrong>:gblurb_conmailto:obchod@
obchod@
betrong>Redakces/etrong>:gblurb_conmailto:redakce@
redakce@
betrong>F.kturmces/etrong>:gblurb_conmailto:f.kturmce@
f.kturmce@
eCiv eCiv eCiv eCiv cul operfacebook.comsyc/20_medunityczech/' uix_ble'impourough"m-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhpouFacebook' u.84rgodin_blanks="et_p u. ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:autonadi' u. aria-ty: hi='brui' u. >F_tb_bs/et_p operpb_tube.comswatch?v=wt6lwj56TEk' uix_ble'impourough"m-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhpouYb_tube' u.84rgodin_blanks="et_p u. ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:autonadi' u. aria-ty: hi='brui' u. >F_tb_bs/et_p operder-_ron.comsyompanysyc/2022/1/' uix_ble'impourough"m-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhpouLer-_rIn' u.84rgodin_blanks="et_p u. ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:autonadi' u. aria-ty: hi='brui' u. >F_tb_bs/et_p 8 _0_tb_header et_pb_css_mix_blend_modenewslepb_redescriptontons /2022_11/D_ty: hi"> eCiv er et_pb_css_mix_blend_modenewslepb_ref-te> f-te methodt_loadato ss_mix_blend_modenewslepb_reres202ons et_newslepb_reerror"> eCiv er e ss_mix_blend_modenewslepb_reres202ons et_newslepb_resuccessato "h2>Úspěšně j Emailfelabel b_cinputuourcns et_emodupoemail" l_columinput" bleV=""et_" ppoceho < olubíratb/et_p< s/abinputubleV="ty: hi" rMateon57ffd0a8470f30381a309dc1eb76a661" nadircns et_emodupochecksump"tT bCopy_2_tbr©  Csyc/ Security Slse"onts s.r.o., j-43 eCiv eCiv eCiv t et_pb_blurb_posit eCiv lurb_posit eCiv pb eCiv 66foot-c> itieCiv lurb itieCiv lurieCiv lurb u.