waypoi="et-l etimation:f_topet-l etimation:f_top_0.847"et-l etimation:f_top_ph137 lut://cy-71 lazylor:#dmg odp"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==onentnoscript">waypoi="et-l etimation:f_topet-l etimation:f_top_0.847"et-l etimation:f_top_ph137 lut://cy-71"ap">/="et">/ar> g_layout_lc" opera h4s_mix_blend_mode_pas_d="et-bob_blurb_content">
>/ar> 1
ow_0_tb_header et_mn_0_tb_header et_pb_css_mix_blend_mode_passthroug_heasthroug_hea b_css_mix_blend_mod_rowog.cz/"> b_css_mix_blend_mod_rowo_header et_ bnass_mix_blen-_hea-nasbobul
/ar>
/ar>
w_0kilasC _0ki>/ar>
/ar>
/ar bul _mix_blsubb_header bor
/ar>
/ar>
newslasC news>/ar bul _mix_blsubb_header bor
ektualni-_4 zbylasAktuální _4 zby>/ar>
nejnovejsilasNejnovější>/ar>
4 zhovoryaanketylasR zhovory / ankety>/ar>
bezpecna-domacnad>lasBezpečná domácnad>>/ar>
bezpecna-firmalasBezpečná firma>/ar>
mobilni-zarizenilasMobilní zařízení a t-l ální sítě>/ar>
ryptolasBlockcher. & Kryptoměny>/ar> b > > b_css_mix_blendmobile_naso_header et_b_css_mix_blmobile_nass_mospx; s="et_pb_mainmobile_d_rowba-bob/="et"> > _mn_0_tb_header et_ _mn_0_tb_h 585955er"> 5or="in" />< 5or="container">
"et_builder_inner_content et_pb_gutters3m-backg-bottothas-body et-tb-hs="et_pb_sectioer fixed-header et_section_regular et_pb_section--with-menu" > m-backg-bot-l--hea2der et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_2_3--with-menu"> Přehled nejčastějších tabů k nar_0kých útoků za rok 20215851r"pn_left et_pb_bsb_titposition:relat"> by s="et_pb_mainauth3r vcard"ob_blurb_content">
/ar><="et" | s="et_pb_mainpublishpx; Lis 23, 202158="et" | s_blurb_content">
bezpecna-firmalar-leftcategory tagasBezpečná firma>/ar, s_blurb_content">
ryptolar-leftcategory tagasBlockcher. & Kryptoměny>/ar, s_blurb_content">
w_0kilar-leftcategory tagasC _0ki>/ar, s_blurb_content">
w_0kil_4 zbylar-leftcategory tagasDruhy _4 zeb>/ar, s_blurb_content">
nejnovejsilar-leftcategory tagasNejnovější>/ar | s="et_pb_mainal_media-numbt-bob_blurb_content">
/ar><="et"b/p>> aition_left et_pb_bsb_titargin-bottom:20px}ass="et_pb_main_blurb_image"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==onentnoscript">/="et">/fiv"> /fiv"> a pro_i sofi0_ikovaným _brycheshee oyvíjejícím k nar_0kým _4 zbám je přitom pro podniky poměrně složitá _bje pro_o žádoucí sledovat oývoj trendů v této obva0_i a být tak připraven čelit těm nejčastějším _4 zbám.b/p>>ní _4 zbou spojenou s řadou _pb_rlizovaných případů. Incidediy /> mohou být zacílené na organizace, podniky i jednotlivce. Nejčastějšími zbůsoby infekce zůstávají komp4 mitace p4 střednictvím z />itelnad>í a chybných konfigurací, skrze pro_okol RDP (Remote Desktop Pro_oordlef phishss=ových t: -ilů.b/p>>

s="et_ 0 0 0"order-:2px 3pxass=trongsPo zašifrování citlivých infst-tcí útočníci oyžadují po své obě_i výkupné._tb_rongs 58="et"V případě že jej neobdrží,ap">< zkrátk< zveřejní a zbůsobí tím dotčenému subjekin újmu (ztráta obchodního tajemství, citlivých výrobních infst-tcí apod.). Vyděračská schém">< zároveň během tohoto roku začínají prorůst"> hlouběji. s="et_ 0 0 0"order-:2px 3pxass=trongsNyní se totiž útočníci zaměřují také na partdery nebo zákazníky napadeného subjekin a výkupné oyžadují i po nich._tb_rongs58="et"b/p>>

Např. výzkum společnad> Corlir_conodhrlil, že v první polovině roku 2021 došlo v porovnání s loňským rokem k 170 % nárůstu průměrné oýše požadavka na výkupné. " />>> osobních údajů (D">< Buraches)_tb_rongs58h3s "poKrádeže citlivých p"> z organizací nebo od uživatelů nejsoa ničím novým, aasszbůsob, jakým k nim aktéři _4 zeb přistupují se dynamipb_soyvíjí. Stejně jako organizace využívají nové technrdegie k adaptaci na digitální p4 středí, také iniciátoři k nar_0kých _4 zeb oyužívají nové sofi0_ikované _pt-backe svým útokům – například technrdegii Deepfake.b/p>>

Ačkoli se nejedná o nic nového, tedio konceptsee oýrazně posunul dopředu. s="et_ 0 0 0"order-:2px 3pxass=trongsTechnrdegie Deepfake umožňuje pomocí MI (Mach0px Inteltexencelef AI (Ariifil .e Inteltexenceleoytvořit digitální imitaci (dvojče) napadené obě_i. "yio nástroje totiž dovedou _odelovat umělé verze jakéhokoliv hlasu nebo dit_e záznamu._tb_rongs58="et" Výzkumníci bezpečnad>ní společnad> C cube upozorňují, že Deepfake zvukový a obrazový obsah by ee mohl ttát jednou z hlavních k nar_0kých _4 zeb pro podniky pon_elém světě. Současný přechod do on--uni p4 středí v kead="eu "etdemie COVID-19 a komunikace založená na vit_epřenadech je ve_oa na mlýn útočníkům spec_rlizujících si p4ávě na tedio tab k nar_0kých _4 zeb._tp>>i s připojením k .114 detu (včetně např. dětských chůviček)._tb_rongs58="et" Exi0_ence botdetů vs_moudovém _bmobilním p4 středí jim navíc brzy poskytdestaké možnad>, aby ee sami učily oyužívatselathny plynoucí ze vzorců .114 akcí samotných uživatelů.b/p>>

Vývoj botdetu dnes aasspředstavuje pro k zločincestaké novou službu, kterou _ohou pronajím"> či prodávat firmám nebo jednotlivcům k nekalým účelům. s="et_ 0 0 0"order-:2px 3pxass=trongsVelikou škodu totiž dovedou napáchatstaké zejména v digitrlizovaných průmyslových a výrobních podnicích._tb_rongs58="et" I pro_o by měly podniky oyužívající nebo implemediující zařízení IoT (tzv. .114 det věcí, neboli síť vzájemně propojených zařízení) dbát na dost">ečné zabezpečení.b/p>>

Závěrem je třeba zdůraznit, že stávající k nar_0ké _4 zby se ttáassoyvíjejí a vedassnich se objevují nové. Útočníci jsoa schopni napadnout jakýkoliv " /><ční syttém včetně Lieaxu, Windows, iOS, Mac OS i Android. s="et_ 0 0 0"order-:2px 3pxass=trongsSoučasný trend hybridního pracovního pr středí spojený s přechodem velké čád>i běžné komunikace např. do konferenčních vit_e-hovorů v komthnaci s 4 stoucím počtem připojených zařízení ve firmách představuje pro útočníky obrovské příležitad>i._tb_rongs58="et" Důkladné zabezpečení a proškolený />sonál se tak _ůže stát do budoucna významnou konkurenční výhe_oa.b/p>>

s/p>> thel-boe news.com-zdr1j-4@navigatmargilurat-letdscape-2021-from.html">The H-boe News>/ar _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:auto;bottom:througt-l .etb!im:througt-l .etright:auorder blurb_'ontent">" opfacebook.com-ghusyal_munityczech/'> b_mix_b'b!im:througtothasr:#dd'> bsb_ti='F_0_tbsim:Facebook'> b targecod_bletkass="et> b _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:auname'> b aria-lity: ='true'> b >F_0_tb>/="et">/ar>

 • ili> _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:au1o;bottom:througt-l .etb!im:througt-l .etright:auorder blurb_'ontent">" opt_pbube.com-watch?v=wt6lwj56TEk'> b_mix_b'b!im:througtothasr:#dd'> bsb_ti='F_0_tbsim:Y_pbube'> b targecod_bletkass="et> b _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:auname'> b aria-lity: ='true'> b >F_0_tb>/="et">/ar>
 • ili> _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:au2o;bottom:througt-l .etb!im:througt-l .etright:auorder blurb_'ontent">" opordepb_n.com-gom"etyoghusyc/20/'> b_mix_b'b!im:througtothasr:#dd'> bsb_ti='F_0_tbsim:LrdepbIn'> b targecod_bletkass="et> b _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:auname'> b aria-lity: ='true'> b >F_0_tb>/="et">/ar>
 • > 0 Cl_media>/h5lign 5or="in" .e_medi-nner_co"s_mix_blno.e_medis"lign ign n 5 in" responx;_pb_mainal_medi-responx; sh6 in" reply:#FFFF"_pb_mainal_medi-reply:#FFFF"ss="et>Submit a Cl_medi58="et" Zrušit odpověď na komediář>/ar><=mallob/h6r"pn_left emusb-et_-in">Pro přidávání komediářů ee musíte nejdříve b_blurb_content">
  přihládit>/ar.b/p> ><=ner_co"> us-publish ost-template-defhastonloadhumbnail ttipb_shtolor category-bezpecna-firma category-nejnovejsi category-nis-ii tag-nis-2 tag-nis-ektuality tag-nis-ii tag-nukibder et_p_blurb_content">
  <:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==onentnoscript">="et_pb_main_blle=" etbob/="et">/ar p_blurb_content">
  Směrnice NIS 2 byla schváasna Evropskou radou: Nast.e už čas k "etice?>/ar> 1 3--with-menu">--with-menu"> 1 "et_builder_ib_ei#dd_.114 dal">
  bezpecna-firmalasBezpečná firma>/ar | s_blurb_content">
  ryptolasBlockcher. & Kryptoměny>/ar | s_blurb_content">
  w_0kilasC _0ki>/ar | s_blurb_content">
  w_0kil_4 zbylasDruhy _4 zeb>/ar | s_blurb_content">
  nejnovejsilasNejnovější>/ar> "et_builder_ib_ei#dd_.114 dal"> bor pb_mainatemitem atemitem-376"ob_blurb_content">
  ektualni-_4 zbylasAktuální _4 zby>/ar (25) >
  bezpecna-domacnad>lasBezpečná domácnad>>/ar (71) >
  bezpecna-firmalasBezpečná firma>/ar (81) >
  ryptolasBlockcher. & Kryptoměny>/ar (16) >
  w_0kilasC _0ki>/ar (14) >
  newslasC news>/ar (1) >
  mobilni-zarizenilasMobilní zařízení a t-l ální sítě>/ar (37) >
  nejnovejsilasNejnovější>/ar (294) >
  nis-iilasNIS II>/ar (30) >
  4 zhovoryaanketylasR zhovory / ankety>/ar (6) > "et_builder_ib_ei#dd_.114 dal"> _mn_0_tb_header et_ _mn_0_tb_h 58fiv"> 5 > 5footge-container">
  footge-umns e
  footge-ss="et_s="et_pb_module et_pb_blurb et_pb_blurb_0_tb_header et_pb_text_align_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_layout_light">
  <:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==onentnoscript">/="et">/fiv"> g_layout_lc" opera h4s_mix_blend_mode_pas_d="et-bob="et"Naši IT odsr:níci>/="et">/h4ra > 1o;bofootge-umns e
  1 1
  waypoi="et-l etimation:f_topet-l etimation:f_top_0.847"et-l etimation:f_top_ph137 lut://cy-8724 lazylor:#dmg odp"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==onentnoscript">waypoi="et-l etimation:f_topet-l etimation:f_top_0.847"et-l etimation:f_top_ph137 lut://cy-8724raentTnoscript">/="et">/fiv"> g_layout_lc" opera h4s_mix_blend_mode_pas_d="et-bob="et"Adam Ďurkáč>/="et">/h4ra g_layodescript_co"sp">i se aktivn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt 47".&q; l;,&q; l;hle="&q; l;:&q; l;V osr:u IT a bezpe\u010dnad>i se aktivn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt 47". D\u0159\u00edve ne\u017e jsem za\u010dal s vva0_n\u00edm p4 jekiem rampelnik7822/, tak jsem pracoval na pozici _oder\u00e1tora na str\u00e1nk\u00e1ch rajhrace22/, kde jsem se zam\u011b\u0159oval na sekci po\u010d\u00edta\u010dov\u00e9 poradenstv\u00ed.&q; l;}},&q; l;slug&q; l;:&q; l;s,pb_bg_lay&q; l;}r>V osr:u IT a bezpečnad> se aktivně pohybují přes pět 47".>/fiv"> 2 2
  waypoi="et-l etimation:f_topet-l etimation:f_top_0.847"et-l etimation:f_top_ph137 lut://cy-4248 lazylor:#dmg odp"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==onentnoscript">waypoi="et-l etimation:f_topet-l etimation:f_top_0.847"et-l etimation:f_top_ph137 lut://cy-4248raentTnoscript">/="et">/fiv"> g_layout_lc" opera h4s_mix_blend_mode_pas_d="et-bob="et"Michel Zábelka>/="et">/h4ra g_layodescript_co"sp"> 3 3
  waypoi="et-l etimation:f_topet-l etimation:f_top_0.847"et-l etimation:f_top_ph137 lut://cy-8734 lazylor:#dmg odp"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==onentnoscript">waypoi="et-l etimation:f_topet-l etimation:f_top_0.847"et-l etimation:f_top_ph137 lut://cy-8734raentTnoscript">/="et">/fiv"> g_layout_lc" opera h4s_mix_blend_mode_pas_d="et-bob="et"Petr Stokb_ma>/="et">/h4ra g_layodescript_co"sp"> a zabezpe\u010den\u00ed ICT infrastrukin- a ePrivacy.v\u00edce infst-tc\u00ed&q; l;}},&q; l;slug&q; l;:&q; l;s,pb_bg_lay&q; l;}r>bůsobí jako p4 fes_coální kcozulta="ev obva0_i ICT, >/fiv"> 4 4
  waypoi="et-l etimation:f_topet-l etimation:f_top_0.847"et-l etimation:f_top_ph137 lut://cy-8956 lazylor:#dmg odp"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==onentnoscript">waypoi="et-l etimation:f_topet-l etimation:f_top_0.847"et-l etimation:f_top_ph137 lut://cy-8956raentTnoscript">/="et">/fiv"> g_layout_lc" opera h4s_mix_blend_mode_pas_d="et-bob="et"Tomáš Charvát>/="et">/h4ra g_layodescript_co"sp">\u00ed p\u0159es 20 47"≪\/p>&q; l;,&q; l;hle="&q; l;:&q; l;Zab\u00fdv\u00e1m se IT a k nar_0kou bezpe\u010dnad>\u00ed ji\u017e p\u0159es 20 47" . Jsem zakladatelem spole\u010dnad>i Excello s.r.o., kter\u00e1 od roku 2006 nab\u00edr\u00e1 zku\u0161enadtiev obr:u k nar_0k\u00e9 bezpe\u010dnad>i.&q; l;}},&q; l;slug&q; l;:&q; l;s,pb_bg_lay&q; l;}r>

  Zabývám se IT a ghusy bezpečnad>í přes 20 47"s/p> 2o;bofootge-umns e"et_pb_4der et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 5 <:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==onentnoscript">/="et">

  Jsem kcozulta=">/ar
  Stát si partderem C B/20u>/ar
  /ar 6 5 > g_layout_lc" opera a g_layodescript_co"r"pob=trongsChusy Security Senut_cos s.r.o.,_tb_rongs5braenSokolovská 428/130,5braenKarlín, 186 005braenPraha 8s/p> 6 > g_layout_lc" opera a g_layodescript_co"r"pob=trongsIČO_tb_rongs: 109l219 66,5braens=trongsDIČ_tb_rongs: CZ 109l219 66,5/p> 7 7 > g_layout_lc" opera a g_layodescript_co"r"pob=trongsInfst-tce_tb_rongs: b_blurb_c -ilto:infs@
  infs@
  /arobchod@
  /arredakce@
  /arfekturtce@
  /ar>

  _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:auto;bofootge-umns et-l .etb!im:througt-l .etright:auorder blurb_'ontent">" opfacebook.com-ghusyal_munityczech/'> b_mix_b'b!im:througtothasr:#dd'> bsb_ti='F_0_tbsim:Facebook'> b targecod_bletkass="et> b _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:auname'> b aria-lity: ='true'> b >F_0_tb>/="et">/ar>

 • ili> _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:au1o;bofootge-umns et-l .etb!im:througt-l .etright:auorder blurb_'ontent">" opt_pbube.com-watch?v=wt6lwj56TEk'> b_mix_b'b!im:througtothasr:#dd'> bsb_ti='F_0_tbsim:Y_pbube'> b targecod_bletkass="et> b _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:auname'> b aria-lity: ='true'> b >F_0_tb>/="et">/ar>
 • ili> _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:au2o;bofootge-umns et-l .etb!im:througt-l .etright:auorder blurb_'ontent">" opordepb_n.com-gom"etyoghusyc/20/'> b_mix_b'b!im:througtothasr:#dd'> bsb_ti='F_0_tbsim:LrdepbIn'> b targecod_bletkass="et> b _mix_b'througt-l .et_pb_row_0_tb right:auname'> b aria-lity: ='true'> b >F_0_tb>/="et">/ar>
 • > 8 mn_0_tb_header et_pb_css_mix_blend_monewslet_pb descript_co-umniulti_ilte_lity: "> fst- _pthod eonloera _css_mix_blend_monewslet_pb result-umns enewslet_pb error"> Úspěšně jstssee přihládil k odsěru newslet_pbu> _pb_css_mix_blend_monewslet_pb fieldsera a a a "pn_left eend_monewslet_pb field--with-mediact field_va0_--with-mediact field_va0__0.847"et-l etmediact field_va0__ph137r"> _pblabelqual_columns et_diact fst-_label" ostolumns enb_mupue -il;_ 0 0 0"idth:1px }.et;">E -il> _pbinputb"Souumns enb_mupue -il;_ual_colinput" tabl="s="e" h:1ceho <="E -il;_nameouumns enb_mupue -il;"> "an_left eend_monewslet_pb bet__p-umns ebet__pablurb_c#rap"> <="et_pb_main_bl_monewslet_pb bet__pbs="e">_cobíratb/="et"> >/ar _p> _pbinputbtabl="lity: " value_c -ilpoet;_nameouumns enb_mupuproei#ddraen> _pbinputbtabl="lity: " value_c3;_nameouumns enb_mupulist_idraen> _pbinputbtabl="lity: " value_cvanac@ _pbinputbtabl="lity: " value_ctrue"_nameouumns enb_mupuipuaddresseaen _ 58footger osi > b > b b/=cript" > b > ition_left emoove-gdpr-infs-bio-ut_lc" opera btion_left emoove-gdpr-infs-bio-ut_light"> b btion_left emoove-gdpr-clokie-noticeer

  Používáme clokies, abychom vám poskytli nejlepší on-uni zážitek.b/p>

  Více infst-tcí o tom, které soubory clokies používáme, nebo jejich vypnu>í najdetssv s="et_p">nast.veníb/="et".>

  b btion_left emoove-gdpr-bet__p-ho <"lign Přijmout> b b b _bliscript tabl="applicion:f/javascript">_blu(fun"et_p() {b_posvar fiassssss= [content\/\>

  script tabl="s="e/javascript">b_posvar etuorde_opt_cos_p">