way,'.js href="er-radiusptry href="er-radiusptryit!im:bnhref="er-radiusptryim:bn, y,t://cy-71 0px; } ".1' i"p"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==mnentno }); g_tryout_lc" operagure.w
a_ha-mh4ragure.wransitioeta,> ioeta,> ioeta,> ioeta,:boequal_2ay,.es ear:bogutters1 ear:bo3ow--meth-menu"> 1
ow_0_tb_header ear.et0_tb_header olumn_2ss_mix_blend_m-fe_prosthrougaumobthrougaumo
w_0kitroC _0kia_ha-mlier=16
newstroC newsa_ha bul _mix_bl.toggleCogutt16
rktuajson_4 zbytroAktuální _4 zbya_ha-mliertt16
nejnovejsitroNejnovějšía_ha-mliertt16
4 zhovory-vaketytroR zhovory / vaketya_ha-mliertt16
bezpecna-gtagcnad>troBezpečná gtaácnad>a_ha-mliertt16
bezpecna-firmatroBezpečná firmaa_ha-mliertt16
/wp-json/oembed/troMwp-jsí zaříbedí a sociální sítěa_ha-mliertt16
ryptotroBe> chpr_c& Kryptoměnya_ha-mlier=/uler=/lier=/ule .wransitt figure.wn_2ss_mix_blenddy ulcenaso_header earn_2ss_mix_bldy ulcenas r_coox; ure.ws="eau:bomalddy ulceaumont u"; /="eal> ioeta,> ioeta,> ioeta,> ransitioeta,> ioeta,> ioeta,> r.et0_tb_header oluioeta,> r.et0_tb_hioeta,luioeta,> 670774er,> 6or="in" />'6or="in" ve-gdpr-m-fa">div>'6or="container">
"eaubuilder_inner_content ear:bogutters3m-backgft{ hrthas-body ol-tb-hs="etr479sectioer fixed-header earsection_regular etr479section--meth-menu" > m-backgft{ -l--hea2der ear:boequal_2ay,.es ear:bogutters1 ear:bo2_3--meth-menu"> ioeta,> ioeta,:boequal_2ay,.es efe_prosthrougaddingch(fsthrougaddingch(f m-backgft{ er olumn_text_div ctros="eau:bom-famie_ma fixed-header earsection_regulaition_left ear:bobsch(f ut_lc" operagure. z 5,5 dFmobiů účtů na Ti%2Fchy6701r"pn_left ear:bobsch(f rblo ut_lc" oper by s="eau:bomaldauthor vcard"oboblurbtcontent">
/wp-json/oembed/tr22/11/category tagroMwp-jsí zaříbedí a sociální sítěa_ha, soblurbtcontent">
nejnovejsitr22/11/category tagroNejnovějšía_ha | s="eau:bomaldcom}); s-numbt-moboblurbtcontent">
<:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==mnentno }); ioeta,:boequal_2ay,.es efe_prosthrougs="eiv ctros="ea1 trvalo téměřopůl roku, než vše sama oznámA%2 veřejnod> .a_eta,> ioeta,:boequal_2ay,.es efe_prosthrougs="eiv ctros="ea2 nejdou vždy tak úplně v ruku v ruce. Řadě z nás je užan lší dobu jasné, že t= 'Pkdo se o svá g">< doopravdy obává, by s nimi měl zacházet velmi obezřetně. Vy: 0čném případě je třebe počít"> s tím, že 4spimálně někFchá pheaonální g">< nes%3ále odevzdáváte do cizích rukou. A jejich únikanedávno potvrdA%2 právě t/javární sociální síť Ti%2Fch. /p>>"p;V červmobioňského roku př"šla změne v kódu aplikace Ti%2Fchy'PkFchá mimo jiné př" os%2 i do té doby neznámý (e v současnad> užanaště%3í také denimativně opravedý) bug, jenž Fmožnil cizím osobám jedne_pchý přístup k uživatelským g">ům této sociální 6851r-rmy. /p>>"p;„Tato slabine způswp-ja, že ve chvíli'Pkdy někdo zadal jakoukolionta -ilovou adresu nebo tefamonní číslo do systémů Ti%2Fchy'Psystém sítě mu náscodně sdělil'Ps jakým g"lším účtem Ti%2Fchy byly zadané ta -ilové adresy nebo tefamonní čísla spojeny” oznámA%2 zhrube před týdnem sama spenečnad> soblurbtcontent">privacy.ni%2Fch aen/c/20-zdrojan-issue-aff="etng-some-aer_idous-accou; s">ve svém prohvášenía_ha k celému excesu. K úniku1bosel všakanedošlo. /p>>"p;O problému v kódu se dle všeho ve Ti%2Fchy dozvěděli letos v codny'Pcož src=ená, že vyjít s tím vším n2 veřejnod> spenečnad> trvalo více jakopůl roku. Nicméně př"bližně před měsícem celou kauzu zveřejnil server soblurbtcontent">rcstoreprivacy. ani%2Fch-vulderaia="0"-exposes-z%2Fmmobi-accou; stroRcstore Privacy,a_ha z jehož správy vyplývá také dpr-rmace o počtu uživatelských účtů zePkFchých g">< Fcybla. Dle zmíněného servery bylog.cvíc g">< dostupná k prodeji n2 hackzylofórech za 30asts. USD. /p>>"p;

>"_eta,> ioeta,:boequal_2ay,.es efe_prosthrougs="eiv ctros="ea3 ibraen >"p;Foto: Uc'js'sh /p>ibraen >"p;Zdata dpr-rmací: " opthehack news. /p>ioeta,> ioeta,:ul _mix_bl,.es efe_prosthrougsocial_Foover /="eala_ha-mli>ili('
Foover /="eala_ha-mli>ili('
Foover /="eala_ha-mli>> ioule ioeta,:boequal_2ay,.es ehrthas37 0% ,.es efe_prosthrougcom}); s m-backgft{ com}); s fe_prosos="eaus="eau:bom-fami b_header olumn_text_ b_headno com}); s cou; aln)nrleft ear:boblurbtpos>'6or="in" mom}); -nner_co"s_mix_blnomom}); s"ln)n >n)n >n >'6meta,> in" responx;u:bomaldcom}); -responx; e.
Zrušit odpověď n2 ko}); ářa_ha-m=mallob/h6r"pn_left ems%3-Pro př"dávání ko}); ářů se ms%íte nejdříve boblurbtcontent">
ioeta,> -m=ner_co,> ioeta,:boequal_2ay,.es ehrthas37 0% ,.es efe_prosthrougberb m-bacnd('readthrougaddis b_header olumn_text_ iv ctros="eau:bom-famieln)nrleft ear:boblurbtposition_left ear:bob/Do _meinadiusput_lc" operagure.> iartical/ol-daddi-8027"s_mix_blend_m-/>
<:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==mnentno }); /="eala_har earre.w gure.
Smě n } NIS 2 bylogschválen2 Evropskou #57oa: Nzplal užačas k peaice?a_ha-mh2ln)nrleft sition_left e er"> "eaubui -eadersthrmulti_ilte_lity: st-meta,ioeta,lus> ioarticalln)nrleft ioeta,> ioeta, > ioeta,:boequal_2ay,.es ehrthas37 0% ,.es emenu"> 1 3--meth-menu">--meth-menu"> 1 ioeta,:boequal_2ay,.es efe_prosthrougback 0% ,.es eback 0% m-backgft{ back 0% ar:boblurckgft{ spaceer"> "eaubuilder_iback 0% .114 nalst-meta,ioeta,:boequal_2ay,.es efe_prosthrougs="eiv ctros="ea4 z 5,5 dFmobiů účtů na Ti%2Fchy67eta,> ioeta,:boequal_2ay,.es efe_prosthrougs="eiv ctros="ea5
/wp-json/oembed/troMwp-jsí zaříbedí a sociální sítěa_ha | soblurbtcontent">
nejnovejsitroNejnovějšía_ha-meta,> ioeta,:boequal_2ay,.es efe_prosthrougback 0% ,.es eback 0% 1 m-backgft{ back 0% ar:boblurckgft{ spaceer"> "eaubuilder_iback 0% .114 nalst-meta,ioeta,:boequal_2ay,.es ehrthas37 0% ,.es efe_prosthrougsk 0ba% m-backgft{ ry:gkgfn){mh{-chifixcend_m-ry:gkgfn){m-none{ver_eader olumn_text_ b_headsk 0ba% noas37 0%aln)nrleft ear:boblurbtpositionol-dbe> -8"s_mix_blend_m-ry:gkg ry:gkgfbe> ry:gkgfcategories",:ul _mix_blwp-be> -categories-adst wp-be> -categories">tt16 :bomaldcpla; cpla; -376"oboblurbtcontent">
rktuajson_4 zbytroAktuální _4 zbya_ha (25) -mliertt16 :bomaldcpla; cpla; -20"oboblurbtcontent">
bezpecna-gtagcnad>troBezpečná gtaácnad>a_ha (71) -mliertt16 :bomaldcpla; cpla; -21"oboblurbtcontent">
bezpecna-firmatroBezpečná firmaa_ha (81) -mliertt16 :bomaldcpla; cpla; -23"oboblurbtcontent">
ryptotroBe> chpr_c& Kryptoměnya_ha (16) -mliertt16 :bomaldcpla; cpla; -25"oboblurbtcontent">
w_0kitroC _0kia_ha (14) -mliertt16 :bomaldcpla; cpla; -26"oboblurbtcontent">
newstroC newsa_ha (1) -mliertt16 :bomaldcpla; cpla; -28"oboblurbtcontent">
/wp-json/oembed/troMwp-jsí zaříbedí a sociální sítěa_ha (37) -mliertt16 :bomaldcpla; cpla; -377"oboblurbtcontent">
nejnovejsitroNejnovějšía_ha (294) -mliertt16 :bomaldcpla; cpla; -371"oboblurbtcontent">
nis-iitroNIS IIa_ha (30) -mliertt16 :bomaldcpla; cpla; -378"oboblurbtcontent">
4 zhovory-vaketytroR zhovory / vaketya_ha (6) -mlier=/ule ioeta,:boequal_2ay,.es efe_prosthrougback 0% ,.es eback 0% 2 m-backgft{ back 0% ar:boblurckgft{ spaceer"> "eaubuilder_iback 0% .114 nalst-meta,ioeta,:boequal_2ay,.es efe_prosthrougcodosthrougcodo 2 m-backgft{ s ctroefe_proaln)nrleft ear:boblurbtpos> ioeta, oluioeta,> r.et0_tb_header oluioeta,> r.et0_tb_hioeta,luioeta,> 67eta,> >'6meta,> >'> 6-tb-hascontainer">
-tb-has-plapl
<-tb-hasos="eau:bocoy,.e olumn_2ay,.et1_4 olu -tb-hasos="eaus="eau:bom-fami ear:boblurb ear:boblurbt0_tb_header olumn_text_aln)nrleft ear:boblurbtposition_left ear:bobg_tryout_ln){m">
<:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==mnentno }); g_tryout_lc" operagure.w ioeta,> ioeta,> ioeta,eft ear:boblurbtpos> ioeta,:boequal_2ay,.es eenu" > 1 -tb-has-plapl
1 <-tb-hasos="eau:bocoy,.e olumn_2ay,.et1_4 olumn_2ay,.et0_tb_header olumn_2ss_mix_blend_m-fe_prosthrough"> 1 <-tb-hasos="eaus="eau:bom-fami ear:boblurb ear:boblurbt0_tb_header olumn_text_aln)nrleft ear:boblurbtposition_left ear:bobg_tryout_ln){m">
way,'.js href="er-radiusptry href="er-radiusptryit!im:bnhref="er-radiusptryim:bn, y,t://cy-8724 0px; } ".1' i"p"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==mnentno }); g_tryout_lc" operagure.w se rktivn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt let.&g:0{;,&g:0{;hle="&g:0{;:&g:0{;V os37u IT a bezpe\u010dnad> se rktivn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt let. D\u0159\u00edve ne\u017e js za\u010dal s vva n\u00edm projek rampelnik7822/, tak js pracoval ne pozici erblr\u00e1torog.c str\u00e1nk\u00e1ch rajhrace22/, kde js se zam\u011b\u0159oval ne sekci po\u010d\u00edta\u010dov\u00e9 por"etnstv\u00ed.&g:0{;}},&g:0{;slug&g:0{;:&g:0{;V os37u IT a bezpečnad> se rktivně t/hybují 6řes pět let.a_eta,> oeta,> ioeta,> ioeta,> ioeta,:boequal_2ay,.es ear:bogutters1 ear:borow--meth-menu"> 2 <-tb-hasos="eau:bocoy,.e olumn_2ay,.et1_4 olumn_2ay,.et0_tb_header olumn_2ss_mix_blend_m-fe_prosthrough"> 2 <-tb-hasos="eaus="eau:bom-fami ear:boblurb ear:boblurbt0_tb_header olumn_text_aln)nrleft ear:boblurbtposition_left ear:bobg_tryout_ln){m">
way,'.js href="er-radiusptry href="er-radiusptryit!im:bnhref="er-radiusptryim:bn, y,t://cy-4248 0px; } ".1' i"p"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==mnentno }); way,'.js href="er-radiusptry href="er-radiusptryit!im:bnhref="er-radiusptryim:bn, y,t://cy-4248raentTno }); /="eala_eta,> g_tryout_lc" operagure.wMichpl je oschodním a projek ovým manažerema_eta,> oeta,> ioeta,> ioeta,> ioeta,:boequal_2ay,.es ear:bogutters1 ear:borow--meth-menu"> 3 <-tb-hasos="eau:bocoy,.e olumn_2ay,.et1_4 olumn_2ay,.et0_tb_header olumn_2ss_mix_blend_m-fe_prosthrough"> 3 <-tb-hasos="eaus="eau:bom-fami ear:boblurb ear:boblurbt0_tb_header olumn_text_aln)nrleft ear:boblurbtposition_left ear:bobg_tryout_ln){m">
way,'.js href="er-radiusptry href="er-radiusptryit!im:bnhref="er-radiusptryim:bn, y,t://cy-8734 0px; } ".1' i"p"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==mnentno }); g_tryout_lc" operagure.w 4 <-tb-hasos="eau:bocoy,.e olumn_2ay,.et1_4 olu 4 <-tb-hasos="eaus="eau:bom-fami ear:boblurb ear:boblurbt0_tb_header olumn_text_aln)nrleft ear:boblurbtposition_left ear:bobg_tryout_ln){m">
way,'.js href="er-radiusptry href="er-radiusptryit!im:bnhref="er-radiusptryim:bn, y,t://cy-8956 0px; } ".1' i"p"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==mnentno }); g_tryout_lc" operagure.w\u00ed p\u0159es 20 let&l{;\/p>&g:0{;,&g:0{;hle="&g:0{;:&g:0{;Zab\u00fdv\u00e1m se IT a k ne ctrou bezpe\u010dnad>\u00ed ji\u017e p\u0159es 20 let . Js zakbodatelem spene\u010dnad> Excello s.r.o.'PkFch\u00e1 od roku 2006 neb\u00edh\u00e1 zku\u0161enad>i v os37u k ne ctr\u00e9 bezpe\u010dnad> .&g:0{;}},&g:0{;slug&g:0{;:&g:0{;"p;Zabývám se IT a ghusy bezpečnad>í 6řes 20 let /p>ioeta,> itioeta,> ioeta,> ioeta,> ioeta,eft ear:boblurbtpos> ioeta,oblurbtpos> ioeta,:boequal_2ay,.es enner_content ear:bogut2 -tb-has-plaplhrthas-body ol-tb-ht ear:bogutparallaxtb-hs="etr479sectioer fixed-header earsection_regular etr479section--meth-menu" > 2 -tb-has-plapl"eau:bo4der ear:boequal_2ay,.es ear:bogutters1 ear:borow--meth-menu"> 5 <-tb-hasos="eau:bocoy,.e olumn_2ay,.et1_4 olumn_2ay,.et0_tb_header olumn_2ss_mix_blend_m-fe_prosthroug://cysthroug://cy -tb-has-plapl://cy s ctromn_2ay,.et0_tb_header olumn="eau:bomald_blurbtimage"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==mnentno }); ioeta,:boequal_2ay,.es ebeaur47fe_pro_">
Js konzultajsa_har eaioeta,:boequal_2ay,.es ebeaur47fe_pro_">
Nabízím produkt nebo službua_har eaioeta,> ioeta,:boequal_2ay,.es ear:bogutters1 ear:borow--meth-menu"> 6 <-tb-hasos="eau:bocoy,.e olumn_2ay,.et1_4 olumn_2ay,.et0_tb_header olumn_2ss_mix_blend_m-hrthas37 0% ,.es efe_prosthrougbe> 5 <-tb-hasos="eaus="eau:bom-fami ear:boblurb ear:boblurbt0_tb_header olumn_text_aln)nrleft ear:boblurbtposition_left ear:bobg_tryout_ln){m"> > g_tryout_lc" operagure.wagure.w g_tryode })_co"r"p; strongoC Security Senu)_cos s.r.o.' /=trongoibraenSokolovská 428/130,ibraenKarlín, 186 00ibraenPraha 8 /p>ioeta,> itioeta,> ioeta,> ioeta,n_2ss_mix_blend_m-hrthas37 0% ,.es efe_prosthrougbe> 6 <-tb-hasos="eaus="eau:bom-fami ear:boblurb ear:boblurbt0_tb_header olumn_text_aln)nrleft ear:boblurbtposition_left ear:bobg_tryout_ln){m"> > g_tryout_lc" operagure.wagure.w g_tryode })_co"r"p; strongoIČO /=trongo:-109ltt9 66,ibraen strongoDIČ /=trongo:-CZ-109ltt9 66,i/p>ioeta,> itioeta,> ioeta,> ioeta,> ioeta,:boequal_2ay,.es ear:bogutters1 ear:borow--meth-menu"> 7 <-tb-hasos="eau:bocoy,.e olumn_2ay,.et1_4 olumn_2ay,.et0_tb_header olumn_2ss_mix_blend_m-hrthas37 0% ,.es efe_prosthrougbe> 7 <-tb-hasos="eaus="eau:bom-fami ear:boblurb ear:boblurbt0_tb_header olumn_text_aln)nrleft ear:boblurbtposition_left ear:bobg_tryout_ln){m"> > g_tryout_lc" operagure.wagure.w g_tryode })_co"r"p; strongoIpr-rmace /=trongo:-boblurbtc -ilto:dpr-@
dpr-@
oschod@
redakce@
frkturace@
ioeta,> itioeta,> ioeta,> ioeta,nul _mix_bl,.es efe_prosthrougsocial_Foover /="eala_ha-mli>ili('
Foover /="eala_ha-mli>ili('
Foover /="eala_ha-mli>> iouler ioeta,:boequal_2ay,.es ear:bogutters1 ear:borow--meth-menu"> 8 <-tb-hasos="eau:bocoy,.e olumn_2ay,.et1_4 olu .et0_tb_header olumn_2ss_mix_blend_m-newsleau:b de })_costhrmulti_ilte_lity: st-meta,ader olumn_2ss_mix_blend_m-newsleau:b r-rmm"> r-rm methodui eragure.w<_2ss_mix_blend_m-newsleau:b resultsthrougnewsleau:b errorroioeta,> itw<_2ss_mix_blend_m-newsleau:b resultsthrougnewsleau:b successeragure.w.

Úspěšně jste se př"hvásil k odsěru newsleau:bu-mh2ln)nrlitioeta,> umn_2ss_mix_blend_m-newsleau:b rieldseragure.w.agure.w.agure.w.agure."pn_left ear:bobnewsleau:b rield--meth-me; act rield_va --meth-me; act rield_va it!im:bnhref="me; act rield_va im:bn,r,> umnlobelqual_2ay,.es ear; act r-rm_lobel" ostay,.es enbomup e -il;0 0 0 0", 'js' ) E -il-mlobel,> umninputbol-d,.es enbomup e -il;0ual_2ayinput" tabl="s="e" 685ceho <="E -il;0rc=e-d,.es enbomup e -il;,> itiopragure.w.agure.w.agure."pn_left ear:bobnewsleau:b beaur47g.cz/"figure."an_left ear:bobnewsleau:b beaur4s-plaplbeaur4ablurbtc#rap"> e.w.<="eau:bomald_blbobnewsleau:b beaur47s="e">_2abíratb/="eal> e.wa_har earriopragure.w.agure.wioeta,> um> umninputbtabl="lity: s valuetc -ilpoet;0rc=e-d,.es enbomup prock 0%raen> umninputbtabl="lity: s valuetc3;0rc=e-d,.es enbomup adst_idraen> umninputbtabl="lity: s valuetcvanac@ umninputbtabl="lity: s valuetc", t"0rc=e-d,.es enbomup ip addressraentinputbtabl="lity: s valuetc57ffd0a8470f30381a309dc1eb76a661"0rc=e-d,.es enbomup checksumraen> u ioeta,> ioeta,n_2ss_mix_blend_m-fe_prosthrougs="eiv ctros="ea -tb-hasos="eaus="eau:bom-fami b_header olumn_text_aln)nrleft ear:boblurbtposition_left ear:bobs="eaeadererCopynone{v©  C Security Senu)_cos s.r.o.' 2023ioeta,> ioeta,> ioeta,eft ear:boblurbtpos> ioeta,oblurbtpos> ioeta,luioeta,> 67-tb-har osioeta,oblu osioeta,oblioeta,oblut-content ").wr < }) tabl="s="e/java })"> st-content ").wr st-content ").wr b/= }); st-content ").wr st-coition_left emoove-gdpr-dpr--bio-ut_lc" opera btion_left emoove-gdpr-dpr--bio-ut_ln){m">.wr btion_left emoove-gdpr-ctokie-noticeer

Používáme ctokies, abychrmsvám kytl nejlepší on];feozážitek. /p>"p;Více dpr-rmací o urm'PkFchéssous37y ctokies užíváme, nebo jejich vypnu>í najdete v <="eaup">izplavenía_="eal.-mp>ioeta,>.wr btion_left emoove-gdpr-beaur4-ho <"ln)n >Př"jmout> ioeta,>.wr ioeta,>.wr r ioeta,>.wr obli }) tabl="applicadius/java })">oblu(fun"etr4() {btposvar firosoooo= [content\/\>

i }) tabl="s="e/java })">btposvar et 1678_o})_cos_g">< = [{"_left":lend_m-fenua d="et-m,"url/:content\/\>
< }) tabl='s="e/java })'bol-'s ctrThis-js-="era'> /* */ b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bol-'etai-custom- })-js-="era'> /*
*/ b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog" opgoogle arecaptcha/api js?r); <=6LeA0FkkAAAAAADXz7wqyZ1NqGsh4kLL6KswtZH3&v <=4.20.2'bol-'e -recaptcha-v3ejs'>b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bol-' /* _z_55_2Fmobil_i-za_na_ni%2Fchy"}}; /* ]]> */ b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bol-'smush-0px;-]oadejs-afFch'> fun"etr4 rw() { Way,'.js.s:/reshAll(); } rzydow.addEventLis oler( '0px;ber-reunveil', rw, false); rzydow.addEventLis oler( '0px; } td', rw, false); b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bol-'
*/ b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bol-' var gdpr ctns); __strices= "falsem var gdpr ctns); __thirdpartys= "falsem var gdpr ctns); __adva ceds= "falsem var gdpr ctns); __ctokies = "" b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bol-'fca_pc_cli); _js-js-="era'> /* -= {"ach(fr:"Chmbe v k\u00f3du vy\u00fa%3A%2 v \u00fanikap"> z 5,5 dFmobi\u016f \u00fa\u010d \u016f na Ti%2Fchye,"tabla:" e,"bde:"6851m,"categories":["Mwp-js\u00ed za\u0159\u00edzen\u00ed a soci\u00e1ln\u00ed s\u00edt\u011bm,"Nejnov\u011bj\u0161\u00ed"],"utm_supportu:"e,"usor_parameu:bo":"e,"edd_ee ol":"0","woo_ee ol":"0","edd_en!im:d":"e,"woo_en!im:d":"e,"ck 0o_en!im:d":"e}; var fcaPcCAPIs= {"pixels":[{"tabla:"Facebook Pixel","pixele:"557756669319569;,"aapie:"m,"seste:"m,"pmusode:false,"ID":l24528101-1cf7-4621-aa21-a0b57f8018ab"}],"/Do _url/:content\/\>
*/ b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bol-' var mejsL10ns= {"langu"eau:"cse,"stringo":{"mejs.down]oad-firou:"St\u00e1hnoutssous37m,"mejs.inplalliflasee:"Pou\u017e\u00edv\u00e1te prohl\u00ed\u017ee\u010d'PkFch\u00fd nem\u00e1 nainplalova \u00fd nebo povolen\u00fd Flase Ps' er. Zapn\u011bte Flase Ps' er nebo s st\u00e1hn\u011bte nejnov\u011bj\u0161\u00ed v get.adobe \/flasejs' er\/m,"mejs.full eenr:"Cel\u00e1 obrazovkam,"mejs.p ol":"P\u0159ehr\u00e1tm,"mejs.pmusoe:"Pozzplavitm,"mejs.time-slk 0%r:"\u010casov\u00fd uvn\u00edkm,"mejs.time-help-t="eu:"Pou\u017eit\u00edm \u0161ipek vlevo\/vpravo se p unete o jednu sek ndu, \u0161ipkc=i nahoru\/dol\u016f se p unete o deset sek nd.m,"mejs.live-broadcastr:"\u017eta\u011bm,"mejs.venu"e-help-t="eu:"Pou\u017eit\u00edm \u0161ipek nahoru\/dol\u016f zv\u00fd\u0161\u00edte nebo sn\u00ed\u017e\u00edte \u00farove\u0148 hlasitad> .m,"mejs.unmutee:"Zapnoutszvukm,"mejs.mutee:"Ztnu"itm,"mejs.venu"e-slk 0%r:"Ovl\u00e1d\u00e1n\u00ed hlasitad> m,"mejs.vk 0o-js' er/:cVi 0o p\u0159ehr\u00e1va\u010dm,"mejs.audio-js' er/:cAudio p\u0159ehr\u00e1va\u010dm,"mejs.capt_cos-subach(fo":"Titulrom,"mejs.capt_cos-chapt:bo":"Kapitolom,"mejs.nbn,r:"\u017e\u00e1do\u00e1m,"mejs.afrikaa-su:"Afrik\u00e1n\u0161tinam,"mejs.albanianr:"Alb\u00e1n\u0161tinam,"mejs.arabicr:"Areb\u0161tinam,"mejs.be orusianr:"B\u011bloru\u0161tinam,"mejs.bulgarianr:"Bulhar\u0161tinam,"mejs.catalanr:"Katal\u00e1n\u0161tinam,"mejs.chineser:"\u010c\u00edn\u0161tinam,"mejs.chinese-simplifi:d":"\u010c\u00edn\u0161tina (zjednodu\u0161en\u00e1)m,"mejs.chinese-eradboblual":"\u010c\u00edn\u0161tina (eradb\u010dn\u00ed)m,"mejs.croatianr:"Chorvat\u0161tinam,"mejs.czech":"\u010ce\u0161tinam,"mejs.danisee:"D\u00e1n\u0161tinam,"mejs.dutch":"Holand\u0161tinam,"mejs.englisee:"Angli\u010d inam,"mejs.estonianr:"Eston\u0161tinam,"mejs.firipinoa:"Firip\u00edn\u0161tinam,"mejs.finnisee:"Dokon\u010ditm,"mejs.fr);ch":"Fra cou\u017e\u0161tinam,"mejs.galicianr:"Galicij\u0161tinam,"mejs.germanr:"N\u011bm\u010dinam,"mejs.g eek":"\u0158e\u010d inam,"mejs.haitian- eorou:"Haitsk\u00e1 k eor\u0161tinam,"mejs.hebrewu:"Hebrej\u0161tinam,"mejs.hindie:"Hind\u0161tinam,"mejs.hungarianr:"Ma\u010far\u0161tinam,"mejs.icelandicr:"Island\u0161tinam,"mejs.zydonesianr:"Iydon\u00e9\u0161tinam,"mejs.zrisee:"Ir\u0161tinam,"mejs.italianr:"Ital\u0161tinam,"mejs.japaneser:"Japon\u0161tinam,"mejs.k-reanr:"Korej\u0161tinam,"mejs.latvianr:"Loty\u0161tinam,"mejs.lithuanianr:"Litev\u0161tinam,"mejs.macedonianr:"Makedon\u0161tinam,"mejs.ma ol":"Ma oj\u0161tinam,"mejs.ma teser:"Ma t\u0161tinam,"mejs.norwegianr:"Nor\u0161tinam,"mejs.p < }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bol-' */ b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bol-' */ b/= });>< }) tabl='s="e/java })'bmg ocyberblog
b/= });> btionol-dmoove_gdpr ctokie_fe_al;0ual_2aygdpr text_box-lite" ro0 0".'htle}); ary" aria-lobel="Obrazovka izplavení GDPR;>st-coition_left emoove-gdpr-fe_al-ut_ln){smoove-cochifixc.wr r t-coibeaur4s_left emoove-gdpr-fe_al-ulose" aria-lobel="Zavřít izplavení sous37ů ctokie GDPR;">.wr <="eau:bomaldgdpr-sr-http">Zavřít izplavení sous37ů ctokie GDPRb/="eal>.wr <="eau:bomaldgdpr-t-2-cmoovegdpr-ury w-ulose">b/="eal>.wr > btion_left emoove-gdpr-fe_al-fami-ut_ln){m">.wr btion_left emoove-gdpr-cthttny- e_maage_wrar5ge_ms="http:233e_map"><:://cy/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==mnentno }); e_maage_wrar5ge_ms="http:233e_mual_2ayimg-responsivaraentTno }); ioeta,>.wr nul ol-dmoove-gdpr-fenum">.wr Přehled ochra-y osobních údajůb/="eal>.w>-mli>>.wst-coibeaur4sp">Nezbytně nutnéssous37y ctokiesb/="eal>.wr > -mli>>.wr .w e."anlurbtcontent">wordpress.org/plugins/gdpr-ctokie-.'htlia ce/"rtargecod_blankea_mix_b'moove-gdpr-bral-ing'>Pow0%ed by  b="ea>GDPR Ctokie C'htlia ce /="eala_haoblioeta,o.wr ioeta,>.wr r btion_left emoove-gdpr-fe_al-none{-ut_ln){m">.wr btion_left emoove-gdpr-fe_al-ach(fr>> >.wr .wr .wr btion_left emain-fe_al-ut_ln){;">.wr .wr btionol-dprivacy_le="ilteer_left emoove-gdpr-t!i-mainera b="eau:bomaldt!i-ach(fr>Přehled ochra-y osobních údajůb/="eal>.w .w

Tyto webovésstránky užívají sous37y ctokies, abychrmsvám mohlin kytnoutsco nejlepší uživatelský ážitek. Ipr-rmace o sous37ech ctokie se ukládají va vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání, když se na izše webovésstránky vrátíte, a ptaáhají izšemu týmu pochopit'PkFchésčád>i webových stránek považujete za nejzajímavější a nejužitečnější.-mp>>.w .w ioeta,>.wr .wbtionol-dstrice-necessary-ctokieser_left emoove-gdpr-t!i-maine0 0 0 0", 'js' )nbn,r,> b="eau:bomaldt!i-ach(fr>Nezbytně nutnéssous37y ctokiesb/="eal>.wr .w.wr

Nezbytně nutnýssous37 ctokie by měl být vždy povolen, abychrmsmohlinuložit vaše prefer);ce izplavení sous37ů ctokie.-mp>>.w.wr .wr btion_left egdpr-cc-r-rm-g.cz/"f.wr .wr nlobelqual_2ayctokie-switch" ostaymoove_gdpr striceactokieser .wr b="eau:bomaldgdpr-sr-http">Povolit nebo zakázat ctokiesb/="eal.wr .wr binputbtabl="aheckboxe aria-lobel="Nezbytně nutnéssous37y ctokiese valuetcaheck"0rc=e-dmoove_gdpr striceactokiesenol-dmoove_gdpr striceactokieser .wr b="eau:bomaldctokie-slk 0% ctokie-y ol-rap">b/="eal>.wr bmlobel,>r bmeta,>.wr >.wr .wr .wr ioeta,>.wr r r Pokud ln){ossous37 ctokie zakážete, nebud{me mocinuložit vaše prefer);ce. To zrc=ená, že př" každésnávštěvě těchto webových stránek bud{te muset sous37y ctokies znovu povolit nebo zakázat.-mp>>.w.wr .wr .wr r ioeta,>.wr .w r r r bmeta,>.wr >.wr .wr .wr btion_left emoove-gdpr-fe_al--tb-ha-ut_ln){;">.wr Povolit vše> bl blibeaur4s_left emgbeaur4smoove-gdpr-fe_al-save-seauings beaur4-visiim:" ro0 0"beaur4a aria-lobel="Uložit izplavení">Uložit izplavení> blioeta,o.wr .wr .wr ioeta,>.wr r ioeta,>.wr ioeta,>.wr .w s> i="eau:bomald_blbob ollptry hr-pb-t-2-mob/="eal> >-mhtml,>