1
_0_tb_header .epb-t0_tb_header t-pb-acss_mix_blendamtee_p_psthrough"eadehrough"eade < css_mix_blendamtee_ow_0.eader .epb- cna_mix_blenda-eade-na_c"bul
praceps=Spu">práces/a
8="inntainer">
<-tbuilder_inner_content .epb-agutters3">backgroumn_3-th-body .e-tb-has"etpb-asection fixed-header .epsectionaregular etpb-asection--with-menu" > backgroumn_--heade2r .epb-aequalack_cons .epb-agutters1 t-pb-aro2_3with-menu"> p"b/p> eCiv eCiv aequalack_cons .ep_p_psthrough"amtext/,othrough"amtext/,ot backgroumn_ t-pb-atext_alv ct_ps="e-tb-amtext/ ..cz/ixed-header .epsectionaregular ion_left .epb-abg_"title_meta_cknov "h1left .epbor:#FFFFFF">Ht-zby pro Android: V únoru Česku dominoval bankovní malw-ar8721> pleft .epb-abg_"titlesition:relativ"> by "e-tb-ama_c_bauth4r vcard""blurb_content">
eCiv ion_left .epb-abg_"titleb_column_3_20pxpots="e-tb-ama_c_blurb_image">ESET: Bankovní malw-ar Cc/2erus, keadý je v Česku přítomný dlouhodobě a je r2\ikem především pro 14 0 netové bankovnictví, byl v únoru detekován v převážné většině všech případů.s/Civ eCiv aequalack_cons .ep_p_psthrough"ant;kct_ps="e-tb2 p"České prostředí tak bylo v únoru z pohledu k <. Experti se shodují, že se t-zhodně jedná o neate-defaní atev, a to i s ohledem na skutečn> <, že malw-ar Cc/2erus je v Česku přítomný již dlouhodobě.b/p> pleft .epback"e-ts=„Únorové zvýšení aktivity malw-au Cc/2erus bylo nebývale silné. Nejčastěji jsme ho detekovaam v d2.pngau A99px.GUB, keadý svůj výskyt zvýšil o 171 proc"et. V rámci českého prostředí je to t-zhodně nebývalá aktivita a ot_pbní malw-ar byl v únoru detekován p-aze v jednotkách proc"et,“ shrnuje únorový vývoj t-zeb pro 46 st-teu Android v Česku Martin Jirkal, vedoucí acalytického týeu v pražské pobočce spu"ečn> pleft .epback"e-ts=Trojici nejčastěji detekovaných škodlivých kódů pak v únoru doplnil také malw-ar A99px.IEG a Andreed. V případě d2.pngau A99px.IEG zaznatif-am bezpečn> pleft .epback"e-ts=„Bankovní malw-ar Cc/2erus se i v únoru šířil prostřednictvím nelegitimní verze aplikace GDatle Photos. Stejné chování jsme u něj pozorovaam již v lednu. I to lze pokládat za odklon od běžných strategií útočníků, kckgd2.pngay, keadé malw-ar šíří, vydávají každou chvíam za jinou aplikaci a službu. V únoru tak t-zhodně vsadiam spíšr na kvactitu a síau útočných kam-tbí,“ vysvětluje Jirkal. „D2.pnga A99px.IEG měl také v únoru nejčastěji podobu aplikace pro 4řehrávání hudby MX P-pbga, keadou útočníci opět zneužiam již v lednu. Trojský kůň Andreed se zb_1.objevoval nejčastěji v mobilních tách,“ dodává Jirkal.b/p> h6>Bezpečn> pleft .epback"e-ts=Bankovní malw-ar Cc/2erus je r2\ikem především pro 14 0 netové bankovnictví, ne ale pro samotnou ofiotální bankovní aplikaci. Tu by si měli uživatelé stáhnout na ofiotálních stránkách své bankytnebo v ofiotálním.obchodě GDatle P-pb. Bezpečn> < pak posíaí také tím, že budou všechny bankovní /> u metodu ověř/ní.b/p> pleft .epback"e-ts=„V případě bankovního malw-au uživatelům doporučujemr dodržovat hlavně tyto třm záklaaní pravidla – atehovat aplikace z ofiotálního.obchodu GDatle P-pb, zaří\/ní i veškadé aplikace v něm pravidelně oktualizovat na nejvyšší d> dodává Jirkal z ESETu.b/p> h6>Nejčastější k olburde>Android/Spy.Cc/2erus (89,40 %)feliburde>Android/TrojanD2.pnga.A99px.IEG trojan (1,34 %)feliburde>Android/Andreed trojan (0,89 %)feliburde>Android/GriftHor_1.trojan (0,77 %)feliburde>Android/TrojanD2.pnga.A99px.GOP.trojan (0,44 %)feliburde>Android/Spy.A99px.BYH.trojan (0,42 %)feliburde>Android/TrojanD2.pnga.A99px.DIL.trojan (0,38 %)feliburde>Android/TrojanD2.pnga.A99px.ITV.trojan (0,31 %)feliburde>Android/TrojanD2.pnga.A99px.GCS.trojan (0,31 %)feliburde>Android/TrojanD2.pnga.A99px.GLC.trojan (0,27 %)felibur/olburp"b/p> s/Civ eCiv aequalack_cons .ep_p_psthrough"ant;kct_ps="e-tb3 p"Michoel Farel, redakce Csyc/2022b/p> br /burp"Z68w,: "lurb_content"> opereset.com/t_po-nasppro=novin-ar/tiskove-zpravyp t-zby-pro=android-v-unoru-cesku-dominoval-bankovni-malw-ar-jehu-aktivita-byla-nejvyssi-zakloaledn/">ESETs/a br /burp"Foto: Pixabayb/p> eCiv eCiv aul operfacebook.com/tsyc/_ustunityczech/' uix_ble'imbiurough"3-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhbiuFacebook' u targodin_blanks="e-tb u ix_ble'rough"l ot-pb-arow_0_tb_b _pb_autonati' u aria-ty: hi='trui' u >F_tb_bs/e-tb operb-atube.com/watch?v=wt6lwj56TEk' uix_ble'imbiurough"3-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhbiuY-atube' u targodin_blanks="e-tb u ix_ble'rough"l ot-pb-arow_0_tb_b _pb_autonati' u aria-ty: hi='trui' u >F_tb_bs/e-tb operder-aron.com/tom-tbyhusyc/2022/' uix_ble'imbiurough"3-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhbiuLer-arIn' u targodin_blanks="e-tb u ix_ble'rough"l ot-pb-arow_0_tb_b _pb_autonati' u aria-ty: hi='trui' u >F_tb_bs/e-tb-pstif_-cz/">< -pstif_s"mix_blennts_0FFFFF">0 Custif_fs/h5_n_l 8="in" />-pstif_-er_cont"mix_blenno-pstif_s"_n_l n_l l 8eCiv " />respon o-ama_c_b_ustif_-respon ov "h6 " />repl#FFFFFF"-ama_c_b_ustif_-repl#FFFFFF"="e-tb>Submit a Custif_fee-tb< Zrušit odpověď na kotif_ářs/a pleft .epmust-pb--in">Pro 4řidávání kotif_ářů se musíte nejdříve "lurb_content">
4řihlásits/a<.b/p> eCiv feer_cont eCiv aequalack_cons .ep3-th-b#dddd ns .ep_p_psthrough".e-l ot-pb-aro pa-be-lhrough"amteseheader t-pb-atext_ale ct_ps="e-tb-amtext/ .._n_left .epb-ablurbtposition_left .epb-abg_ajax0ntsin-pb-as_meta_cknov artiixeSourceoad=8027"mix_blendamtee
s/e-tbalurb_content">
Směrnice NIS 2 byla schválena Ev2.pskou radoe: Naatel už čas k -tbice?s/a ion_left .epload=_lt_pb"-der chrou/2022_11/D_ty: hi"> eCiv eCiv b-t eartiixe_n_left .e eCiv eCiv eCiv aequalack_cons .ep3-th-b#dddd ns .epnu"> 1 3with-menu"> with-menu"> 1 <-tbuilder_innckgrdddo14 0 nal"> eCiv eCiv aequalack_cons .ep_p_psthrough"ant;kct_ps="e-tb4 Ht-zby pro Android: V únoru Česku dominoval bankovní malw-ar87Civ eCiv aequalack_cons .ep_p_psthrough"ant;kct_ps="e-tb5 lurb_content">
<-tbuilder_innckgrdddo14 0 nal"> eCiv eCiv aequalack_cons .ep3-th-b#dddd ns .ep_p_psthrough"srddbadollow_0_tbhrough"y{bgrou-areaixearfixgdamteey{bgrou-arex_2_tbr_bader t-pb-atext_aleheadersrddbadono-b#ddddt_n_left .epb-ablurbtposition_lourcblock-8"mix_blendamteey{bgro y{bgroublock y{bgroucategories" aulerde
<-tbuilder_innckgrdddo14 0 nal"> eCiv eCiv aequalack_cons .ep_p_psthrough"-pb-hrough"-pb-o2lumn_3_aurough"lt_ps=p_p_pstt_n_left .epb-ablurbtposit eCiv -pb- eCiv -t0_tb_header t-pb- eCiv -t0_tb_hea eCiv b- eCiv 87Civ 8eCiv 8foot-container">
ition_left .epb-abg_er_content .epb-agutte1lumnfoot-cons .ep3-th-body .e-tb-has"etpb-asection fixed-header .epsectionaregular etpb-asection--with-menu" > foot-cons .ep
foot-co="e-tb-"e-tb-amtext/ .epb-ablurb .epb-ablurbt0_tb_header t-pb-atext_alt_n_left .epb-ablurbtposition_left .epb-abg_t_yout_lt_pb">
1lumnfoot-cons .ep
1 1
2 2
Michol je.obchodním.a projektovým manažerems/Civ eCiv eCiv eCiv eCiv aequalack_cons .epb-agutters1 t-pb-arow--with-menu"> 3 3
4 4
<\u00ed p\u0159es 20 n;t&l{&\/p>/ooghusyc\/20h="view="{&qew="{&Zab\u00fdv\u00e1m se IT a k <\u00ed ji\u017e p\u0159es 20 n;t . Jsem zaklaaatelem spu"e\u010dn> rp"Zabývám se IT a usyc/ bezpečn> <í přes 20 n;tb/p> eCiv eCiv eCiv eCiv eCiv t .epb-ablurbtposit eCiv lurbtposit eCiv aequalack_cons .eper_content .epb-agutte2lumnfoot-cons .ep3-th-body .e-tb-has.epb-agutteparallax-has"etpb-asection fixed-header .epsectionaregular etpb-asection--with-menu" > 2lumnfoot-cons .ep-tb-aro4r .epb-aequalack_cons .epb-agutters1 t-pb-arow--with-menu"> 5 < foot-cons .ep .epbharvattps:\/\/-2.jpgberblog.cz/ooghusyc/aimage_wrap 2155s="https_ lt_ps=ack_cont0_tb_header t-pb-a-ama_c_blurb_image"> ebara k_con tbara co="e-tb-ac bara-pb-acss_mix_blendamteeověď na kotif_ářs/asyc\/ePrivacy.v81_oft-c> <í přes 20 n;tb/p> ebara nimatioee_ppack_con tbara 1o="e-tb-acoee_ppack_con tbara -div tov\_-au, aurough"ckgrdddhbor:# cat 20 n;tb/p> ebara k_con tbara h4to es_mix_blendamteeověď na kotif_ářs/a eton;c\/ips=CB/a <í přes 20 n;tb/p> ebara nimatioee_ppack_con tbara 2o="e-tb-acoee_ppack_con tbara -div tov\_-au, aurough"ckgrdddhbor:# cat 20 n;tb/p> ebara k_con tbara -tb-has.epb-aguttes_mix_blendamteeověď na kotif_ářs/aidka">Nzkuz minimuduktmotnouch str81_oft-c> <í /1abg_t_you&quon;sp>působí jako profesontální konz202avy-v.ob6on--with-menu" > 2lumnfoot-cons .ep-tb-aro4r .epb-aequalack_cons .epb-agutters1 t-pbd-v-unoru-cesku-dominoval-bankovnt-co="e-tb-ack_cion--with-menu" > t-pb-div iatb_bhildack_cont0_tb_header t-pb-acss_mix_blendamtee_p_psthrough"> 4 trongpyp t-zSokolovsyuž428/130,yp t-zKarlín, 186 00yp t-zPraha 8010dn> t-pb-div iatb_bhildack_cont0_tb_header t-pb-acss_mix_blendamtee_p_psthrough"> 4 trongp:jpg9l//9 66,yp t-zbstrongpDIČfs>trongp:jCZjpg9l//9 66,y10dn> působí jako profesontální konz202avy-v.ob7on--with-menu" > 2lumnfoot-cons .ep-tb-aro4r .epb-aequalack_cons .epb-agutters1 t-pbd-v-unoru-cesku-dominoval-bankovnt-co="e-tb-ack_c7on--with-menu" > t-pb-div iatb_bhildack_cont0_tb_header t-pb-acss_mix_blendamtee_p_psthrough"> 4 trongp:jitem-371"mailto:je n@_ářs/aje n@_ářs/atrongp:jitem-371"mailto:Oog7o0@_ářs/aOog7o0@_ářs/atrongp:jitem-371"mailto:tb-"e-t@_ářs/atb-"e-t@_ářs/atrongp:jitem-371"mailto:fock-rtee@_ářs/afock-rtee@_ářs/a ESETs/a br /burpurbtpositPixabayb/p> eCiv eCiv aul operfacebook.com/tsyc/_ustunityczech/' uix_ble'imbiurough"3-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhbiuLer-arIn' u targodin_blanks="e-tb u ix_ble'rough"l ot-pb-arow_0_tb_b _pb_autonati' u aria-as.epb-agutte t-pb-atext_alt_n_left .epb-ablurbtpositili ix_ble'rough"l ot-pb-arow_0_tb_b _pb_auto1lumn_3_aurough"l ot-pbimbiurough"l ot-pb_pb_autoder-ldiv l ot-p-b-atube'> operb-atube.com/watch?v=wt6lwj56TEk' uix_ble'imbiurough"3-th-b#dddd' u"titl='_tb_bhbiuLer-arIn' u targodin_blanks="e-tb u ix_ble'rough"l ot-pb-arow_0_tb_b _pb_autonati' u -tb-has.epb-aguttei' u >F_tb_bs/e-tb operder-aron.com/tom-tbyhusyc/2022/' uixx_ble'imbiurough"3-th-b#dddd' u"titl='_tb_bhbiuLer-arIn' u targodin_blanks="e-tb u ix_bleyc\/20ul/1abg_t_youu&quon;sp>působí jako profesontální konz202avy-v.ob8a 4 eCiv eCiv aulÚspěšprocst na tto=tent"%3l koscrěr na působí jv\u0tn na _lecod"eoad;tb/p> eC eCup-email-l-_ustif_-repl#F der-040Emailx_becods&qusl1 tinputt-areb/p> eC eCup-email-ln;sp>pinput"ov ="m.oblčascehoCiv ="Email-l='_treb/p> eC eCup-email-.&quon;s}p&quon;t-dquon;t-dquon;tu-cesku-doith-me eC eCup-b-ab_id0w&3&qusl1 tinputtv ="aatel u value1"vanac@_ářs/a eC eCup-ac_psthl='_t0w&3&qusl1 tinputtv ="aatel u value1" tar"l='_treb/p> eC eCup-ip-address:t-zbinputtv ="aatel u value1"57ffd0a8470f30381a309dc1eb76a661"l='_treb/p> eC eCup-checksum0w&3&qusl1Ht-zby pro on t-pb-ack_cont1_4 t-pb-div iatb_bpb-acss_mix_blendamtee_p_psthrough"> 4 rp"Zabývám se IT a usyc/ bezpečn> <í ough"lt_ps=ppb-ack87CivIT a usyc7CivIT a usyvIT a usycdin_blanks="e-tbbbbb odin_blanks="e-tbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb odin_blanks="e-tbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbps>r>pchange-seraings-bara e>"h2lev felps> Po=tjmoutstt_y> bb bbusyvt_iopeov ="applic2\/1=/javat_iope">usyc(funsit () { bezpvar fi .epppp= [ na kot\/\f_ářs/ar>t_iopeov ="m.ob/javat_iope"> bezpvar etr> /* anythaug_ gu"> = {"eektov\z: #k_cont1,"yopur/ulb:"01,"mlut_ieent:\/\b:"01,"maxt_ieent:\/\b:"9999991,"zindexb:"999991,"leg se eCb:"1," y='_ic eCb:"1," ebug eCb:"1,"pushupb:"1,"admlubv a:"1"}; /* ]]> */ ps>r>ps>r>r>ps>r>repl# mlumjs?vv =6.1.1'o-ar'"h6 " />repl#Fjs'>ps>r> /* r> 1,"a"ojbs_ursz: na kot\/\f_ářs/a */ ps>r>ps>r>ps>r>ps>r>reeaptcha-v3Fjs'>ps>r>reeaptcha-js-.obra'> /* _eheader _psprava._alt_n_l"}}; /* ]]> */ ps>r>reeaptcha-js'>ps>r> / y='_ic-assers/assers/js/jquery.fitvidsmjs?vv =4.20.2't-ar'fitvids-js'>ps>r> / y='_ic-assers/assers/js/easypie="astmjs?vv =4.20.2't-ar'easypie="ast-js'>ps>r> / y='_ic-assers/assers/js/salvattoremjs?vv =4.20.2't-ar'kalvattore-js'>ps>r>r>ps>r>ps>r>ps>r> funsit rw() { W2/11/Da.b-areshAll(); } audow.addEv ftLis\ er( 'w&30be naeunveil', rw,mfalse); audow.addEv ftLis\ er( 'w&300_oepd', rw,mfalse); ps>r> /* r> 1,"poeCtidb:"5646.,"plugin_dirz: na kot\/\f_ářs/ar>rorb:" tar","2p_laugb:"1}; /* ]]> */ ps>r>r>ps>r> var gdpt0_tnsov\__stric; = "false1 var gdpt0_tnsov\__third ety = "false1 var gdpt0_tnsov\__advaruld = "false1 var gdpt0_tnsov\___tokiesc= "" ps>r> /* 1,"derulb:"41533553e91," ebug":"b}; var fcaPcGA = {" ebug":"b}; /* ]]> */ ps>r>ps>r>ps>r> var mejsL10n = {"lauguder :"csb,"stringa":{"mejs.down_oad-fi . :"S\u016f hnoutnsouder1,"mejs.ine-nil flas\b:"Poues 20 yc\/20hu016f \="{&phlyc\/20a0_tk\uu010dna k <\u01tina.,"mejs.be_brusiar :"Btem ralb-a\<\u01tina.,"mejs.bulg r :"Bulhar\<\u01tina.,"mejs.ional r :"Konal\u017e valu01tina.,"mejs.chinese0:"u010dcval na valu01tina.,"mejs.chinese-srojeifi/d":"u010dcval na valu01tina (zjednudu p\u0159\u017e).,"mejs.chinese-brad_headal":"u010dcval na valu01tina (brad_u010dn>val na).,"mejs.croat r :"Chb-vatvalu01tina.,"mejs.cimbi":"u010dcevalu01tina.,"mejs.dpbis\b:"D\u017e valu01tina.,"mejs.dutbi":"Hol rdvalu01tina.,"mejs.euglis\b:"Augliu010dntina.,"mejs.estobiar :"Estobvalu01tina.,"mejs.fi ipader:"oi ipval na valu01tina.,"mejs.finbis\b:"Dokobvalu0di\.,"mejs.frovbi":"Fraruoues 20 yc\u01tina.,"mejs.galiciar :"Galicijyc\u01tina.,"mejs.germar :"Ntem ramvalu0dina.,"mejs.gieek":"u01058eu010dntina.,"mejs.hait r-_ieoody:"eaitsk\u017e kieooyc\u01tina.,"mejs.hebrewy:"eebrejyc\u01tina.,"mejs.hindib:"Hirdvalu01tina.,"mejs.hung r :"Mpozicifar\<\u01tina.,"mejs.icel rdic :"Isl rdvalu01tina.,"mejs.audones r :"Iudontelem valu01tina.,"mejs.aris\b:"Ir\<\u01tina.,"mejs.inal r :"Inal\u0u01tina.,"mejs.japanese0:"Japobvalu01tina.,"mejs.knae r :"Korejyc\u01tina.,"mejs.latv r :"Lotyyc\u01tina.,"mejs.lithupbiar :"Litevyc\u01tina.,"mejs. teedobiar :"Makedobvalu01tina.,"mejs.altbod:"Mltbjyc\u01tina.,"mejs.alttese0:"Mlttvalu01tina.,"mejs.tb-wegiar :"Nor\<\u01tina.,"mejs.pv <\u01tina.,"mejs.sier k":"Sierebvalu01tina.,"mejs.sierebiar :"Sieribvalu01tina.,"mejs.sppbis\b:"valu00pavn\u011l\u0u01tina.,"mejs.swahi i :"Svahi \u0u01tina.,"mejs.sw s\b:"valu00logr\u0dvalu01tina.,"mejs.tagalog":"Tagal\u0u01tina.,"mejs.thai":"Thbjyc\u01tina.,"mejs.turk s\b:"Tureu010dntina.,"mejs.ukrainiar :"Ukrajibvalu01tina.,"mejs.viet='_ts.b:"Viet='_valu01tina.,"mejs.welb\b:"Vel\u0u01tina.,"mejs.yid s\b:"Jid_u01061"}}; ps>r>ps>r>ps>r> /* */ ps>r>ps>r> /* eCe"> eektov\s = {ůsobí jde -tb-hbody":{"idb:"sobí jde -tb-hbody","selectorb:".sobí jde -tb-hbody","_tb_head":"bop1,"yopOffs/yr:"12.cz/,"bora mOffs/yr:".cz/,"yopLimitb:"nelka,"bora mLimitb:"nelka,"offs/ySur.epb-ing":"ad","tra-s_head":"ad","-_usts":{"t:\/\b:{" 4to r:"og.cz/},"max-t:\/\b:{" 4to r:"og.cz/},"mimatio-div tov\b:{" 4to r:"atb_","y\:\/yr:"","abelka:""}}}}; /* ]]> */ ps>r> / y='_ic-assers/assers/js/s_cont-eektov\smjs?vv =4.20.2't-ar'e - eCiv -b-abg_s-t_iope-k_cont-js'>ps>r>pgdpt0damtebox e" rostifaurolktov\ury" becod="Obrazovka "h2lev felojekt-0odin_ 4 Zavřít "h2lev felosouderů _tokieojektps>ps>sbbbbbbbbbbbbp 4 pimg-respobsivC0w&300_oer>pimg-respobsivC0w&300_oer> Pow aurdby bp t->jekt CtokieoCuroliarul u iusyvIT a ue-tbbby> sbbbbbbbbbbbye-tbbbbbPo=ehled ochra-y osobfelch údajůps>Tyto webovovnstránkyc"etžíuajelosoudery _tokies, abych m-u0161mohli1ylakytvoutncoMartlep doktž;t telbk_healežitek2 Ie na teezensouderech _tokieose ukládajelovC0vašem"{&phlíž\u0isoukur.a funkce,d ICT je rozpoznání, kdyžose na "hšezwebovovnstránkycvrátíteu016pp"tThajelo"hšemu týmu pochopity bankovnčás 20webovoch stránek považujved zaMartzajelmavěj dokaMartužiteu01ěj do.pravee- bb Nezbytpronutnovnsoudery _tokiesps>Nezbytpronutnonsouder _tokieoby měl být vždy povolu0, abych m-mohli1uložit0vaše"{&eferovbe "h2lev felosouderů _tokie.pravee-e-tb< 4 p_tokie-switbi"eoad;tmoove_gdpt0stric;k_tokies:&bbbb e-tbbbbbbbbbbbp t-pb-acss_gdpt-sr-osit">Povolitmotnouzakázat _tokiesps>ps> Pokud &b-aonsouder _tokieozakáž\te,motnudete moci1uložit0vaše"{&eferovbe. Touz='_tná, ž\tto=t každovnnávštěvě těchto webovoch stránek nudeed mua Povolitmvšest bbsy syvbara k4 Uložit0"h2lev felst syvIT a ue-tbbbbb t-pb-acss_mix-met_iollomas_bh-pb-der-.eps>sx_htmds&