1
_0_tb_header et_pb_0_tb_header et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough"eadehrough"eade < css_mix_blend_mode_ow_0.eader et_pb cna_mix_blend_-eade-na_c"bul
pracess=Spu">práces/a
5="inntainer">
backgroottom-th-body et-tb-has"et_pb_section fixed-header et_section_regular et_pb_section--with-menu" > backgrootto--heade2r et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_ro2_3with-menu"> p"b/p> eCiv eCiv _equal_columns et__passthrough"_module,.ehrough"_module,.e backgrootto et_pb_text_alv class="et_pb_module e.cz/ixed-header et_section_regular ion_left et_pb_bg_"title_meta_conov "h1left et_por:#FFFFFFs=Avast: Kodia_ář k výzvě útoků DDoS na ruské serverys/h1> pleft et_pb_bg_"titlesition:relativ"> by "et_pb_main_bauth8r vcard""blurb_content">
eCiv ion_left et_pb_bg_"titlegin-bottom:20px}.es="et_pb_main_blurb_image">Experti spu"ečn> h5 dir="ltrs=Mich.l Salát, řet_pel týmu Trb_ pldir="ltrs=Zachyti_m jsme výzvy šířící se na l .eálních médiích, keadé apelují na běžné uživatele, aby se 55a_m hodyery tak, že si s_áhnou DDoS nástroje na podporu tzv. DDoS útoků namířených na ruské cíle. Naše -calýza jednpho z těchto nástrojů ukázala, že n/ní bezpečný, protože s etmažďuje osobní údaje uživatelů (jako je například IP adresa, kód země, mě pldir="ltrs=Důrazně doporučujeme, aby se lidé do těchto iniciorta n/zapojovb_m. Nabí\/né sdílené nástroje se 5ice mohou na první pohled zdát ‘jednpasché a uživatelsky přívěrtaé’, ale pro osoby, keadé se zapojí a l_áhnou sm je, mohou býitrizikem pro seVketmí a bezpečn> <.b/p> p>b/p> pldir="ltrs=Víte jak probíhá DDoS útok? Přečtěte si náš krátký vc5věrlující článek "lurb_content">
hr"tT pldir="ltrs= s/Civ eCiv _equal_columns et__passthrough"ant;wclass="et_p3 pldir="ltrs=Aodyr: Mich.el Farel, redaktyr C
b/p> br"tT pldir="ltrs=Z68w,: Avastb/p> br"tT pldir="ltrs=Foto: Pixabayb/p> eCiv eCiv _ul oper_tb_book.comsc <_meduniF_tb_bs/et_pili ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:auto1bottom:aurough"l .et_pimpourough"l .et_pght:autoder-ldiv l .et_-pb_tube'> operpb_tube.comswatch?v=wt6lwj56TEk' uix_ble'impourough"m-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhpouYb_tube' u targodin_blanks="et_p u ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:autonadi' u aria-ty: hi='trui' u >F_tb_bs/et_pili ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:auto2bottom:aurough"l .et_pimpourough"l .et_pght:autoder-ldiv l .et_-der-_ron'> operder-_ron.comscomt_py
F_tb_bs/et_p eulbt_edia_-cz/">< h5 " />t_edia_s"mix_blennts_0FFFFFs=0 Cmedia_fs/h5> 5="in" />t_edia_-er_cont"mix_blennot_edia_s"> 5eCiv " />respon ob_main_b_media_-respon ov "h6 " />repl#FFFFFFsb_main_b_media_-repl#FFFFFFs="et_p>Submit a Cmedia_feet_p< pleft et_must-_pb-in">Pro přidávání kodia_ářů se musíte nejdříve "lurb_content">
<%2Favast-kodia_ar-k-vyzve-utoku-ddof-na-ruske-servery%2F">přihlásits/a<.b/p> eCiv feer_cont eCiv _equal_columns et_m-th-b#dddd ns et__passthrough"et-l .et_pb_ro pa-et-lhrough"_modstheader et_pb_text_alt class="et_pb_module e.gn_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_ajax0ntsinet_pb__meta_conov ar0_tsthourceoad=8027"mix_blend_mode
s/et_p
Směrnice NIS 2 byla schvál/na Evropskou e:1oe: Na55a_ už čas k panice?s/a ion_left et_load=_light"-der chrou/2022_11/D_ty: hi"> eCiv eCiv pbt ear0_tstgn_left et eCiv eCiv eCiv _equal_columns et_m-th-b#dddd ns et_nu"> 1 3with-menu"> with-menu"> 1 eCiv eCiv _equal_columns et__passthrough"ant;wclass="et_p4 Avast: Kodia_ář k výzvě útoků DDoS na ruské serverys/Civ eCiv _equal_columns et__passthrough"ant;wclass="et_p5 lurb_content">
eCiv eCiv _equal_columns et_m-th-b#dddd ns et__passthrough"d!important;bordeurough"m-color:#00aixearfixgd_modem-color:#00u_2_tbr_bader et_pb_text_altheaderd!importno-b#ddddign_left et_pb_blurb_position_lourcblock-8"mix_blend_modem-colo m-colorblock m-colorcategories" _ultrde<_main_b_mplitem _mplitem-376""blurb_content">
eCiv eCiv _equal_columns et__passthrough"t_pbhrough"t_pbo2bottom:aurough"lpb_si__passtign_left et_pb_blurb_posit eCiv t_pb eCiv b_0_tb_header et_pb eCiv b_0_tb_hea eCiv pb eCiv 51Civ 5eCiv 5b-has-tntainer">
ition_left et_pb_bg_er_content et_pb_gutte1bottb-has-templatm-th-body et-tb-has"et_pb_section fixed-header et_section_regular et_pb_section--with-menu" > b-has-templat
b-has-t="et_pb"et_pb_module et_pb_blurb et_pb_blurb_0_tb_header et_pb_text_align_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_layout_light">
1bottb-has-templat
1 1
2 2
Mich.l je obchodním a projektovým manažerems/Civ eCiv eCiv eCiv eCiv _equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 3 3
4 4
<\u00ed p\u0159es 20tt;e&l{&\/p>/ooghusyc\/20h="view="{&qew="{&Zab\u00fdv\u00e1m se IT a k <\u00ed ji\u017e p\u0159es 20tt;e . Jsem zakladatelem spu"e\u010dn>

Zabývámtse IT a usyc/ bezpečn> <í přes 20tt;eb/p> eCiv eCiv eCiv eCiv eCiv t et_pb_blurb_posit eCiv lurb_posit eCiv _equal_columns et_er_content et_pb_gutte2bottb-has-templatm-th-body et-tb-haset_pb_gutteparallax-has"et_pb_section fixed-header et_section_regular et_pb_section--with-menu" > 2bottb-has-templatt_pb_ro4r et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 5

praces#konz202avy">Jsem konz202avys/a
praces#partperatStát se partperem C
praces#nabidka">Nabí\ím prpaskt nebo službus/a 6 layout_lig operato o layoutdescriptont"> p"bstrong=C < Security Su">tonts s.r.o.,s/etrong= br"tTSokolovská 428/130, br"tTKarlín, 186 00 br"tTPraha 8b/p> eCiv eCiv eCiv eCiv css_mix_blend_modem-th-b#dddd ns et__passthrough"et 6 layout_lig operato o layoutdescriptont"> p"bstrong=IČOs/etrong=:g 19&qu9 66, br"tTbstrong=DIČs/etrong=:gCZg 19&qu9 66, /p> eCiv eCiv eCiv eCiv eCiv _equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 7 layout_lig operato o layoutdescriptont"> p"bstrong=Int-temces/etrong=:gblurb_conmailto:int-@
int-@
obchod@
redakce@
f.kturmce@
eCiv eCiv eCiv eCiv cul oper_tb_book.comsc <_meduniF_tb_bs/et_pili ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:auto1bottb-has-templatl .et_pimpourough"l .et_pght:autoder-ldiv l .et_-pb_tube'> operpb_tube.comswatch?v=wt6lwj56TEk' uix_ble'impourough"m-th-b#dddd' u"titl='F_tb_bhpouYb_tube' u targodin_blanks="et_p u ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:autonadi' u aria-ty: hi='trui' u >F_tb_bs/et_pili ix_ble'rough"l .et_pb_row_0_tb_b ght:auto2bottb-has-templatl .et_pimpourough"l .et_pght:autoder-ldiv l .et_-der-_ron'> operder-_ron.comscomt_py
F_tb_bs/et_p eulbo eCiv _equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 8 _0_tb_header et_pb_css_mix_blend_modenewslepb_redescriptonthrou/2022_11/D_ty: hi"> eCiv er et_pb_css_mix_blend_modenewslepb_ret-te> t-te methodt_loadato ss_mix_blend_modenewslepb_reres202hrough"newslepb_reerr8rs= eCiv ss_mix_blend_modenewslepb_reres202hrough"newslepb_resuccessato "h2>Úspěšně js_e se přihlásil k odběru newslepb_rufeh2gn_lef eCiv b_css_mix_blend_modenewslepb_retieldsato o o o pleft et_pb_bg_newslepb_retieldwith-menua_actetield_iatbwith-menua_actetield_iatb"et-wayponua_actetield_iatb&ationp b_clabelal_columns et_pba_actet-te_label" t-tumns et_emodupoemailo0 0 0" wth:1px}. et_p;s=Emailfelabel b_cinputuourcns et_emodupoemailo0l_columinput" bleV=""et_" 1pxceho < aleft et_pb_bg_newslepb_reb_pbb_templatb_pbb_iurb_con#p">olubíratb/et_p< s/aCopy_2_tbr©  C < Security Su">tonts s.r.o., 2023 eCiv eCiv eCiv t et_pb_blurb_posit eCiv lurb_posit eCiv pb eCiv 51b-has-> itieCiv lurb itieCiv lurieCiv lurb u