="{&0}.e;tton.a&0}.e;:{&0}.e;drens&0}.e;:{&0}.e;desktop&0}.e;:{&0}.e; de&0}.e;:&0}.e;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset="ht&0}.e;,&0}.e;_main&0}.e;:&0}.e;iv way.js?sref="ht-radius:3ay:nref="ht-radius:3ay:n!importaef="ht-radius:3ay:n!ortan te;/cybe-71&0}.e;,&0}.e;e_w&0}.e;:&0}.e;&0}.e;,&0}.e; decod&0}.e;:&0}.e;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset="https://cyberblopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, https://cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, https://cyberblog.cz/ooghpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, https://cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, t36x649/cybert36log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset,2048x865="http048log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, t0x63/cybertblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset,696x803/cybe696log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, hhtt451/cyberbrblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, 920x811/cyber920w&0}.e;,&0}.e; erbl&0}.e;:&0}.e;b_column .etps:/e-1o100vlogps:/e-&0}.e;},&0}.e;ortan&0}.e;:{&0}.e; de&0}.e;:&0}.e;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" conte="ht&0}.e;,&0}.e; decod&0}.e;:&0}.e;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" conte="ht 512log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\ak rel="icon" hrefhttfht//cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-icon" hreft0xft0/cybertblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" content="https:// ttplog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-icon" href="https://er92log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-icon" href="https:// ttplog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\ak rel="icon" href="https: 32w&0}.e;,&0}.e; erbl&0}.e;:&0}.e;b_column .et512e-1o100vlog512e-&0}.e;}}},&0}.e;slug&0}.e;:&0}.e;iv_bg_layou&0}.e;}p">="{&0}.e;tton.a&0}.e;:{&0}.e;drens&0}.e;:{&0}.e;desktop&0}.e;:{&0}.e; de&0}.e;:&0}.e;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset="ht&0}.e;,&0}.e;_main&0}.e;:&0}.e;iv way.js?sref="ht-radius:3ay:nref="ht-radius:3ay:n!importaef="ht-radius:3ay:n!ortan te;/cybe-71&0}.e;,&0}.e;e_w&0}.e;:&0}.e;&0}.e;,&0}.e; decod&0}.e;:&0}.e;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset="https://cyberblopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, https://cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, https://cyberblog.cz/ooghpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, https://cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, t36x649/cybert36log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset,2048x865="http048log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, t0x63/cybertblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset,696x803/cybe696log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, hhtt451/cyberbrblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\alt="" data-srcset, 920x811/cyber920w&0}.e;,&0}.e; erbl&0}.e;:&0}.e;b_column .etps:/e-1o100vlogps:/e-&0}.e;},&0}.e;ortan&0}.e;:{&0}.e; de&0}.e;:&0}.e;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" conte="ht&0}.e;,&0}.e; decod&0}.e;:&0}.e;\/wordpress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" conte="ht 512log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\ak rel="icon" hrefhttfht//cyberblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-icon" hreft0xft0/cybertblog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\aileImage" content="https:// ttplog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-icon" href="https://er92log.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\a-touch-icon" href="https:// ttplog.cz/oopress-popular-postDatovy-z\droj-\4@4\ak rel="icon" href="https: 32w&0}.e;,&0}.e; erbl&0}.e;:&0}.e;b_column .et512e-1o100vlog512e-&0}.e;}}},&0}.e;slug&0}.e;:&0}.e;iv_bg_layou&0}.e;}p"tTrano }); /et_p_has_eta, . layout_lig operatore.wp-
1
_0_tb_header et_pb_0_tb_header et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough"mobilrough"mobi
pracess=Spu">prácehas_etli=1678
');2="in" />-gdpr-modal-">v>');2="inntainer">
backgro{bordeth-body et-tb-has"et_pb_section fixed-header et_section_regular et_pb_section--with-menu" > backgro{bor--heade2r et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_ro2_3with-menu"> p /p>n:a, . n:a, ._equal_columns et__passthrough"ding:3(funhrough"ding:3(fun backgro{bor et_pb_text_alv class="et_pb_module emod"ixed-header et_section_regular ion_left et_pb_bg_"(fun _lig operatore.wpESET: Co je to A%2F%2 a jak se před ním bránit?2111> pleft et_pb_bg_"(fun log. _lig operat by "et_pb_main_bauthor vcard""blurb_content">
n:a, . ion_left et_pb_bg_"(fun featucz% _lig operat"et_pb_main_blurb_image">D%2F%2u, teckgzáměrnému zveřejnění osobních údajů, může čelit každý z nás. Dnes se blíže podíváme na to, jak se vyhnb_to etuaci, kckgbudo; naše osobní údaje použ proti nám, a co Aělat, pokud k tomu přeci jen mbjde.haa, . n:a, ._equal_columns et__passthrough""et_ class="et_p2 p Jak moc nep-jsoč1é je mít úč na sociálních sítích nastave1é jako veřejné? Nebo označit restauraci, kceet' zrovna dáváte výbor1é jídlo? Děláme to tak více či méně všichni. Podívejme se ont na to z druhé s { y – vzpbeínáte si, kckgjstt nadinleckgna sociálních sítích vyhlecb_m někoho, kohogjstt právě poznali, abystt se o něm mbzvěAěli co nejvíce r-dared/í? Nebo vám třeba kamarád neodpovícb_gna zprávy a vkgjstt st na jehogblurb_content"> operdvojklik/11/5-nejcastejsich-podvpas-/oeinstagramusstsargodin_blanks/11/crnoeven c">Instagramuhas_ snažili zjiss/7, co Aělá? Opět v tom nejstt sami. Ne každý to však Aělá jen ze zvěAav.0/i. A právě t //Dzačínají problémy. /p> Co t' představir pod rajmem A%2F%2 ?eth4to p s {ong>D%2F%2css?{ong> (psáno také A%22F%2) je praktika, kckglidé zveřejnění ounifi osobní údaje svých obětí s /ílem je z { pna- a rblměšnit nepo zas { šit. /p>

Tereín rachází ze zkratky „docs“ pro „dok); y“ a označuje soubory, které uniklkgna 14 0 netu a které obsahují osobní údaje vytipovaných obětí. Útoč1íci st tím s {ong> snaží své oběti zas { šit, z.0/udit nepo jim ublížithas {ong>. Někckgpo obětech požadují pbníze, jinckgjde o čisto; pbe0/u nepo o racit osobní spravedln.0/i. Ačkoli st A%2F%2u moho; dopouštět cizí lidé – jednotlivci i skupi y – provádět hogmoho; také známí nepo dokonce lidé, kteří s obětí žijí v jedné A%eác1.0/i. D%2F%2 je obzvláště nep-jsoč1ý, protože s {ong>může mít reálné Aůnlecky ve fyzassém světěhas {ong> – od r{onáslecování, obtěžování ažgpo fyzassé nadadbní. /p> Celý svůj životgna webu mít nechceteeth4to p Mnozí z násgjso; jižgopatrní, pokud jde o ach{ ugzákladních osobních údajůgna sociálních sítích. Údaje, jako jso; s {ong>tele onní čísla nepo adreskgbydlištěhas {ong>,et' zpravidla necháváme pro sep-. Ant co všech y otingní r-dared/e? Město, ve kterém žijeme? Kde pracujeme? To všech o jso; údaje, které achotně sdílíme ať už s přáteli a známými, nepo dokonce veřejně. /p>

Mož1á t' říkáte, že nemáte co skrýva- a že váš životgpřeci nepude nikohogzajímat. Pro toho, kdo násgchce rblměšnit nepo zas { šit, to ont neh{ je roli. Lidé byli „doxováni“ a vystave1i rozlícenému 14 0 netovému Aavu 1 poté, co Ab_m třeba jen s {ong>špatnb_ recenzm nějakému podnikuhas {ong>. Výjimko; pak nejso; an' příp //Dzveřejněných tele onních čísel obětí ve fontšných inzerátech na erotissé služby jako e0/a za to, že řekli svůj odbor1ý, a třeba nelichotivý názor v médiích, či jso; jejich osobní">

V dinlecních me fch získb_gA%2F%2 dokonce nový účel. Stb_gse s {ong>nás {ojem spu"očenssého nátlakuhas {ong> na jednotlivce, kteří odhalují to, co pachatel považuje za špatné jednání a spu"očensso; újmu. Celá problediuska A%2F%2u se tak stává ještě méně přehlecnb_ a někteří aktéři ji tak dokonce považují v určité míře za správnb_. /p> Vyčistěte svb_ ounifi digitální stop_. /li=1678>Nesdílejte žádné (Ab_ší) osobní r-dared/egounifi. /li=1678>Používejte s {ong>dvpufaktorové (nebo vícefaktorové) ověřovánícss?{ong> (2FA, MFA) na všech svých úč ech. /li=1678>Používejte sm_ná a jedifič1á hesla. /li=1678>Zajistěte, aby vaše videokonference a hovory byly soukromé a šifrované. /li=1678> s {ong>Neotevírejte odkazy v -99ilech nebo chatuhas {ong>,edokud st nepřesvěAčíte, že byly odeslánkgzáměrně a někým, kohogznáte. V příp /ě rachybn.0/í se rbptejte. Pokud je poslal někdo, kohogneznáte, nikckgjt neotvírejte. Takové odkazy totižgmoho; obsahova- malwari. /li=16/ul=16h4mmum-14 0 net-budo;c1.0/ignemusi-byt-nep-jsocny">In 0 net budo;c1.0/i nemusí být nep-jsoč1ýeth4to p D%2F%2 je závaž1ý a může být nás {ojem, který ničí život, zejména ve světě, kceejsme sice všichni propojeni, aheettále více násgrozAělují názory. Odhalování osobních údajůgdruhých lidí se může časem změn1t v pF%2Fpongovb_ hru, ve které pudemead>

Ant právě t kové uvěAomění nás může ach{ánit i do budo;c1a. Jižgnyní probíhají Aůntžité s {ong>diskuse o kriminalizaci A%2F%2uhas {ong>,ekterá by zabránila jehogAb_šímu rozvoji a vytvořila právní rámec především na ach{ ugobětí. Pachopbní, že tyto útoky se moho; stát komukoli, a obezřet1á přítom1.0/gna 14 0 netu jso; to nejlepší, co můžeme prozatím uAělat. /p> p Mich_el Faig , redakce Csyc/2022 /p>nbr /ent(p>Zta-s: převzato z ESET (Avojklik/11) /p>nbr /ent(p>Foto: Uns' )sh /p>n:a, . n:a, ._ul operfd/ebook.comhusyc/com;unityczech/'-content ").wraix_ble'2-19gro{bordeth-b 0%,#'-content ").wras/7977'Foerflh19gFd/ebook'-content ").wrapsargodin_blankst"et_p-content ").wrapAix_ble'rough"social_media_foerfl network z/oo'-content ").wrap aria-ty: hi='truo'-content ").wrap >Foerfl /et_p_has_et78> li

operpb_tube.comhwatch?v=wt6lwj56TEk'-content ").wraix_ble'2-19gro{bordeth-b 0%,#'-content ").wras/7977'Foerflh19gYb_tube'-content ").wrapsargodin_blankst"et_p-content ").wrapAix_ble'rough"social_media_foerfl network z/oo'-content ").wrap aria-ty: hi='truo'-content ").wrap >Foerfl /et_p_has_et78> li
oper7884edif.comhuomt_pyhusyc/2022/'-content ").wraix_ble'2-19gro{bordeth-b 0%,#'-content ").wras/7977'Foerflh19gL884edIn'-content ").wrapsargodin_blankst"et_p-content ").wrapAix_ble'rough"social_media_foerfl network z/oo'-content ").wrap aria-ty: hi='truo'-content ").wrap >Foerfl /et_p_has_et78> n:ul=0 Com; shah5gn_l );2="in" />som; -er_cont"mix_blennosom; s"gn_l )n_l )l );2:a, . 21er_cont. n:a, ._equal_columns et_deth-b 0%,# ns et__passthrough"2022 backg('ready rough"dingstheader et_pb_text_alt class="et_pb_module emgn_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_o th enuina_pb_s_lig operatore.wp nartic/et-divding-8027"mix_blend_mode
/et_p_has_et_pb.wp- re.wp_lurb_content">
Směrnice NIS 2 byla schválena Evropsso; rado;: Nastal už čas k t_pice?has_eth2gn_left ettion_left et_load=-modal-">ion_left et_load=-modal--der chroumulti_ter>_ty: hi">n:a, .n:a, .pbt n:artic/egn_left etn:a, . n:a, . n:a, ._equal_columns et_deth-b 0%,# ns et_nu"> 1 3with-menu"> with-menu"> 1 n:a, .n:a, ._equal_columns et__passthrough""et_ class="et_p4 ESET: Co je to A%2F%2 a jak se před ním bránit?21a, . n:a, ._equal_columns et__passthrough""et_ class="et_p5 lurb_content">
n:a, .n:a, ._equal_columns et_deth-b 0%,# ns et__passthrough"sr%,ba# backgro{bor: ngro{ht:naarginfixgd_mode: ngro{ht:nune}.er_bader et_pb_text_altheadersr%,ba# norb 0%,#ign_left et_pb_blurb_position_l-divb -8"mix_blend_mode: ngro : ngro{b : ngro{categories"._uler78<_main_bcmpl i cmpl i-376""blurb_content">
n:a, .n:a, ._equal_columns et__passthrough"codthrough"codt 2 backgro{borslass=__passtign_left et_pb_blurb_posit n:a, .t_pbn:a, . b_0_tb_header et_pbn:a, . b_0_tb_hean:a, .pbn:a, . 21a, . );2:a, . ); 2foot-container">
ition_left et_pb_bg_er_content et_pb_gutte1 foot-cons et_deth-body et-tb-has"et_pb_section fixed-header et_section_regular et_pb_section--with-menu" > foot-cons et_
foot-co="et_pb"et_pb_module et_pb_blurb et_pb_blurb_0_tb_header et_pb_text_align_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_layout_light">
1 foot-cons et_
1 1
="{&0}.e;tton.a&0}.e;:{&0}.e;_light"&0}.e;:{&0}.e;desktop&0}.e;:&0}.e;V oboru IT a p-jso\u010d1.0/i se oktivn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt me .&0}.e;,&0}.e;h="vi&0}.e;:&0}.e;V oboru IT a p-jso\u010d1.0/i se oktivn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt me . D\u0159\u00edvt ne\u017eejsem za\u010db_gs via n\u00edm projek i rampelnik78/11, tak jsem pracovb_gna pozici blogr\u00e1toragna str\u00e1nk\u00e1ch rajhrace/11, kceejsem se zam\u011b\u0159ovb_gna sekc1 po\u010d\u00edta\u010dov\u00e9 poradbnstv\u00ed.&0}.e;}},&0}.e;slug&0}.e;:&0}.e;iv_bg_layou&0}.e;}p>V oboru IT a p-jsoč1.0/i se oktivně rahybují přes pět me .haa, . :a, . n:a, . n:a, . n:a, ._equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 2 2
="{&0}.e;tton.a&0}.e;:{&0}.e;_light"&0}.e;:{&0}.e;desktop&0}.e;:&0}.e;Mich_l je obchodn\u00edm a projek ov\u00fdm mana\u017eerem&0}.e;,&0}.e;h="vi&0}.e;:&0}.e;Mich_l je obchodn\u00edm a projek ov\u00fdm mana\u017eerem se zku\u0161e1.0/mi s \u0159\u00edzen\u00edm p-jso\u010d1.0/n\u00edch projek \u016f imple; d/eglegislativn\u00edch po\u017eadavk\u016f (Z\u00e1kon o k Mich_l je obchodním a projek ovým manažeremhaa, . :a, . n:a, . n:a, . n:a, ._equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 3 3
="{&0}.e;tton.a&0}.e;:{&0}.e;_light"&0}.e;:{&0}.e;desktop&0}.e;:&0}.e;p\u016fsob\u00ed jako profesont\u00e1ln\u00ed konzultant v obia i ICT, &0}.e;,&0}.e;h="vi&0}.e;:&0}.e;p\u016fsob\u00ed jako profesont\u00e1ln\u00ed konzultant v obia i ICT, ded?u me se specializujt na tech o022ie pro k půnobí jako profesontální konzultant v obia i ICT, haa, . :a, . n:a, . n:a, . n:a, ._equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 4 4
="{&0}.e;tton.a&0}.e;:{&0}.e;_light"&0}.e;:{&0}.e;desktop&0}.e;:&0}.e;≤p>Zab\u00fdv\u00e1m se IT a usyc/ p-jso\u010d1.0/\u00ed p\u0159es 20 me ≤\/p>&0}.e;,&0}.e;h="vi&0}.e;:&0}.e;Zab\u00fdv\u00e1m se IT a k (p>Zabývám se IT a usyc/ p-jsoč1.0/í přes 20 me /p>n:a, . ion:a, . n:a, . n:a, . n:a, .t et_pb_blurb_posit n:a, .lurb_posit n:a, ._equal_columns et_er_content et_pb_gutte2 foot-cons et_deth-body et-tb-haset_pb_gutteparallax-has"et_pb_section fixed-header et_section_regular et_pb_section--with-menu" > 2 foot-cons et_t_pb_ro4r et_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 5 5
/11/Datovy-zdroj-4@4xDa ovy-zta-s-4@4xe1024x432vy-zt-js-kla/696x29menu">69611/Datovy-zdroj-4@4xDa ovy-zta-s-4@4xe1024x432vy-zt-js-kla/Dawit451e2/11/D 5 5
/11/Datovy-zdroj-4@4xDa ovy-zta-s-4@4xe1024x432vy-zt-js-kla/696x29menu">69611/Datovy-zdroj-4@4xDa ovy-zta-s-4@4xe1024x432vy-zt-js-kla/Dawit451e2/11/D 5 "o\u0ICT, haa, 2left etet_er_content et_pb_guttbcoler Tbeáš_pb_p_column_0bcoler 1e slass=_c_pb_p_column_0bcoler et_pb00ed_cent"sr%,ba# ba> N/ pznažpr k ont neto, žu2left etet_er_mns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu"> 4 =">{ong> (psátli=1eSecurkibrSt_per>=sd roku 2zabránil )sh /St vaovská 428/130, )sh /Karlín, 186 00 )sh /Praha 8. n:a, . n:a, . n:a, .t et_pb_blssthrough"/cybehrossthrough"2022 backg('ready foot-co="et_pb"e6lumn et_pb_column_lurb et_pb_blurb_0_tb_header et_pb_text_align_left et_pb_blurb_position_left et_pb_bg_layout_light"> =">{ong> (psáIČOzabránil:s><9.029 66, )sh /g> (psánIČzabránil:sCZs><9.029 66, n:a, . n:a, . n:a, .t et_pb_blurb_posit gutters1 et_pb_row--with-menu"> 4 =">{ong> (psáI1678>Pouzabránil:s
},&0@ etzhovory-s equal)sh /g> (psáOým mzabránil:s
vým m@ etzhovory-sequal)sh /g> (psáRbr /enzabránil:s
nbr /en@ etzhovory-sequal)sh /g> (psáFuálrPouzabránil:s
fuálrPou@ etzhovory-sequal_ n:a, . n:a, . n:a, .t et_pb_blsthrough"social_media_foerflhrough"social_media_foerfl backgarginfixg="et_pb id=foot-module etheader et_pb_text_align_left et_pb_blurb_positili
operfd/ebook.comhusyc/com;unityczech/'-content ").wraix_ble'2-19gro{bordeth-b 0%,#'-content ").wras/7977'Foerflh19gFd/ebook'-content ").wrapsargodin_blankst"et_p-content ").wrapAix_ble'rough"social_media_foerfl network z/oo'-content ").wrap aria-ty: hi='truo'-content ").wrap >Foerfl /et_p_has_et78> n:ul= operpb_tube.comhwatch?v=wt6lwj56TEk'-content ").wraix_ble'2-19gro{bordeth-b 0%,#'-content ").wras/7977'Foerflh19gYb_tube'-content ").wrapsargodin_blankst"et_p-content ").wrapAix_ble'rough"social_media_foerfl network z/oo'-content ").wrap aria-ty: hi='truo'-content ").wrap >Foerfl /et_p_has_et78> n:ul= oper7884edif.comhuomt_pyhusyc/2022/'-content ").wraix_ble'2-19gro{bordeth-b 0%,#'-content ").wras/7977'Foerflh19gL884edIn'-content ").wrapsargodin_blankst"et_p-content ").wrapAix_ble'rough"social_media_foerfl network z/oo'-content ").wrap aria-ty: hi='truo'-content ").wrap >Foerfl /et_p_has_et78> n:ul= 4 4 =l7oeedIn'b_equal78<_leolum multi-ter>=l7oe 78<_leolum multi-ter>=b_eqa, .n:a, .pbt n:artic/nd_mode_passthrough"> 78<_leolum 678> metm mroumul_mode_passsthrough"> 78<_leolum res, .b_equal78<_leolum errorn:artic/nd_moasssthrough"> 78<_leolum res, .b_equal78<_leolum success_mode_pasun">>Úastašět _contentpřihlásil k4torěrjedn<_leolumueft et_loa n:a, . npassthrough"> 78<_leolum 6ields_mode_pasuode_pasuode_pasuode_pa 78<_leolum 6ieldot-co="etedcht 6ield_b_heot-co="etedcht 6ield_b_he:3ay:n!ortan tetedcht 6ield_b_he:/et_p_. npasl0wmoers1 et_pb_row--edcht 678>_l0wmo"load_pb_gutteb_tupae {on" styxp">di20.jy: nt_p;">E {oncol0wmo. npasinputi_modb_gutteb_tupae {on" rs1 et_input"s/sh ="r e" 0.jcehoet-l="E {on" ariodb_gutteb_tupae {on", . n:pmode_pasuode_pasuode_pa 78<_leolum bcoler s"mix_de_pa 78<_leolum bcolerolumn_0bcoler_iv clas#n .etfh#'-c="_mode_pasune"> bíratt mns pas2left et_pn:pmode_pasuode_pasn:a, . npa npasinputi/sh ="bt n valueas {onpoet" ariodb_gutteb_tupaakén:a,_haa npasinputi/sh ="bt n valueas3" ariodb_gutteb_tupaies"_id_haa npasinputi/sh ="bt n valueasvanac@ etzhovor-s" ariodb_gutteb_tupaacblurbp ari_haa npasinputi/sh ="bt n valueas >Fo" ariodb_gutteb_tupaipaadong>s_haa,inputi/sh ="bt n valueas57ffd0a8470f30381a309dc1eb76a661" ariodb_gutteb_tupachecksum_haa np. n:a, .t et_pb_blssthrough"/cybehross="et_p5 tent"> Copyext_al©  tli=1eSecurkibrSt_per>=sd roku 2 2023:a, .t et_pb_blurb_posit n:a, .lurb_posit n:a, ._equal_columns et_er_;2:a, . );module_er_ca, ._equaer_ca, ._equca, ._equafl /et_p_has_et77777 rfl /et_p_has_et77777777777777777777777777777 rfl /et_p_has_et77777777777777777777777777777t rfl /et_p_has_et77777 77 77 moove-gdpd-},&0-bctt ").wr moove-gdpd-et_pb-cent"srmoove-gdpd-dark-lighte gdpde},&0 et/p> di20.jy: nt_p;">rfl /out_light"> moove-gdpd-},&0-bcttmix_blend_mo777777tut_light"> moove-gdpd-},&0-bcttmix_ _et77777 tut_light"> moove-gdpd-r"okie-ne0/ae _ekytí ne prozattop_. /lzáe o ek._equch z názžit: /p> na sociált .l_ n:a, _et77777 tut_light"> moove-gdpd-bcoler-hoet-l. 2 mgbcoleromoove-gdpd-},&0bctta nta gdpd-fbo-0"ontentl0wmo="Přijmout"sdoxoeodecoler_>Přijmoutoot- n:a, _et777 n:a, _et777 t777 n:a, _et7 _e 77 77equclti-tes/sh ="applicybe-8/javalti-te">equa(funeader() {_coluvar file eeee= [scatego\/\y etzhovory-s\/sebychof\/0_tcaigh\/7977\/0_tn:ai-dy aric-tb-30402-tb-30405-tb-30403-7977tl0te.1_4"];_coluvar handle ee= docu00ed.nteE\u00edById('n:ai-styxp-},_. /-},_. /-1_4');_coluvar locybe-8e= handle.par0edN ;_coluif (0===docu00ed.querySelectorAll('usyc[v clas' + file + '"]').divgth) {_coluuvar lif'><= docu00ed.cre0teE\u00ed('usyc');_colu usyc.rmoe<= 'styxpsheet';_colu usyc.id ee= '0_tny aric-l0te-1_4';_colu usyc.v cle= file;_colu uocybe-8.insertBeite(usyc, handle.n eSibusyg);_colu}_col})();_cot mns elti-tes/sh ="r e/javalti-te">_coluvar etedif'_oter>=s_0 net= [{"ight"":cybehrosenu_t_pb_ Coarv,"b_im:scatego\/\y etzhovory-s\/,"-contem:s_self"}];_colt mnrmo='styxpsheet'i_mo'z/oo'e\u00ed-1_4'84edif.comhuomt etzhovory-scxyt st h/js/z/oo'e\u00ed/z/oo'e\u00ed0.jyer-leg/\u0m022/ss?v-l=4.2.17's/sh ='r e/1_4'8z/oo'='a 'haa rmo='styxpsheet'i_mo'wp-z/oo'e\u00ed-1_4'84edif.comhuomt etzhovory-scxyt st h/js/z/oo'e\u00ed/wp-z/oo'e\u00ed0m022/ss?v-l=6.1.1's/sh ='r e/1_4'8z/oo'='a 'haa /* */ t mt mt m /* Fo," eraTghte":false},"ltiollLocybe-8"":["appe,"-op"],"-l et-lStiollLocybe-8"":{"ne;p>_:"appe,"-ay:n!_:"appe,"/et_p_:"appe},"op_gifStiollLocybe-8_:"appe,"-l et-lTsh _:"fe"}; var etefroediv i st= {"-l et-lCssCix_blendPediixk:"#-bytoce,"-l et-lCssLet_pbPediixk:"#-bytoc .0_tb"}; var eterow-uychmt= {"operb_im:scatego\/\y etzhovory-s\/sprava\/adm02-oper.phpe,"); s_urkm:scatego\/\y etzhovory-s\/chogloph\/); se,"-l et-l_); s_urkm:scatego\/\y etzhovory-s\/chogloph\/)nclune;\/-l et-l\/); se,"etefroediv int_nck:"f626716b39e,"sublti-ter>=lf{ongdk:"Pleasncheck the 6ields wmoowředmake sure t_p ent"sed the correctzžit: be-8.e,"eteab_7 dint_nck:"793cb414a2e,"filk z/ssb_im:"Pleasnfilkz the 6 nm b6ields:e,"--edcht error z/ssb_im:"Pleasnfix the 6 nm berrors:e,"invet_dk:"Invet_d e {on","-apt stk:"Capt stk,"/revm:"Prevm,"/reviousm:"Previousm,"n em:"N em,"wáni_-apt stk:"Y_p ent"sed the wáni numi=1e -apt st.m,"wáni_-heckboxk:"Checkboxk,"ignite_s:3ay:nrsm:"nok,"isa, .n_tghte_usgdk:"1m,"w=sm:[]}; var eterowboxashadow_e\u00edst= []; /* ]]> */ t mt mt mt mt m /* */ t mt mt mt mt mt mt mt m funeader rw() { W:3ay:nr.edireshAll(); } nmdow.addEcitLisdiver( 'cybebeiteunveil', rwnfalse); nmdow.addEcitLisdiver( 'cybe/gifrd', rwnfalse); t m /* itk:"1m,"enay:nd_default":{"thirdectityk:0,"adva_ncdk:0},"geo_locybe-8_:"falsee,"force_re/gif;:"falsee,"isasm lek:"1m,"hiasssave_bt8_:"falsee,"curr0ed_usgrk:"0e,"r"okie_expirybe-8_:"365k," _de.wp-:"2000e,"rlose_bt8tacpb_t":"1m,"rlose_bt8trdrm:"k,"gdpde ork:" >Fo","wp_laygk:"e}; /* ]]> */ t mt m var gdpder"ns0ed__strictt= "falsee var gdpder"ns0ed__thirdctityt= "falsee var gdpder"ns0ed__adva_ncdt= "falsee var gdpder"ns0ed__r"okie = "" t m /* :" a jak se před ním bránit?21am zaklad .0/n\u00edhrace/11it?_,"tsh _:"umul_,"_dk:"7977,"n_bcmpl i:["B;}},&0}.e;si v obodn\u00ed1er78<,"a soci00fdch na p-jso\u010d1.0/i r-das_ (37tant v obia i s9 poradekc1 p,"4) etlekc1 pjk */ t mt mt m var mejsL10nt= {"laygub_im:"csk,"stringn":{"mejs.dowp_gif-filem:"Soru.&0}hnoutsouas/e,"mejs.ine?haltflas-k:"Poue . Jm za\u0ru.&0}.-jso\hlm za\uSO ttp0&0}.e;2006 nab\ufd .e\u00ed1 naine?haova_ab\ufd .ebo povol01 v sou Flas- P.jyer. Zap p\u015.-jFlas- P.jyeront netek oru.&0}h p\u015.-jn) etlekc1 pjk y catego\/\yget.ado56TEk'\/flas-0.jyer\/,"mejs.fullltieenk:"Celab\u00edbrazovka,"mejs.p.wp-:"Pm zaklah0e1nk\u0,"mejs.p=usgk:"Poza soci0,"mejs.time-sln:a,_:"&0}.ecasrem se z/p>uavk\u016k,"mejs.time-help-t em:"Poue . Jit0/n\u00ek uneontse pdnu.e;slndu,ek uneontsezujt ne;slnd.,"mejs.live-brgifcast_:"&0}.7n:aekc1 p,"mejs.vt_pbe-help-t em:"Poue . Jit0/n\u00ek =s-sub> n":"Titul e,"mejs.captr>=s-chaptumn":"Kapitol e,"mejs.nt_p_:"&0}.7nab\u00dsi v ob,"mejs.afrikaacsm:"Afrikrace/119 p Poudonia_m:"Makedon9 p t mt m /* ponsiv k}; /* ]]> */ t mt m */ t mrfl /out_light"> moove-gdpd-ss=antmix_ omoove-t-module voro-0et_pb_t-blurbmoove_gdpdess=an_tghte_v1 _et7777777 t777fl /obcoleroight"> moove-gdpd-ss=antmlose"ontentl0wmo="Zavřít na sociál\souas/ů r"okie\u016" _et7777777ne">Zavřít na sociál\souas/ů r"okie\u016t m_et7777777ne">t m_et77777o777777777777tut_light"> moove-gdpd-ss=antblurtmix_ _et77777 tut_light"> moove-gdpd-r"tent -voro-hoet-l. 77te_wr zta-i=1erBvory-s - všep-jso\u010d1.0évně rahybujc" whts= dei5ovýs/7977"D233c" width="2155" height="910" akellgrorsoab/gdpd-r"okie-ontelia_nc/disd ); s/gdpd-vorosyc/n rs1 et_img-ng>ponsiv /cybe/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==entTrno }); pan class="et_pb_image_wr"2155" height="910" akellgrorsoab/gdpd-r"okie-ontelia_nc/disd ); s/gdpd-vorosyc/n zta-i=1erBvory-s - všep-jso\u010d1.0évně rahybujc" whts= dei5ovýs/7977"D233c" rs1 et_img-ng>ponsiv _haa, . n:a, _et77777sthr_modmoove-gdpd-senu _et7777777 menu-ng b--comenu-ng b-pred/\u_u00fa, .omenu-ng b-selected. 77tbcolero.etfhv clas#pred/\u_u00fa, .ioight"> moove-gdpd--ay-nav"ontentl0wmo="Přehled ochracy osobálch údajů">rfl /oe"> >Přehled ochracy osobálch údajůt m_eocolum _e menu-ng b-strict-necesscry-r"okie menu-ng b--ff">rfl /obcolero.etfhv clas#strict-necesscry-r"okie ioight"> moove-gdpd--ay-nav"ontentl0wmo="Nezbytět nutn asouas/yer"okie _mo777777te"> >Nezbytět nutn asouas/yer"okie t m_et7o77colum _et77777 moove-gdpd-bralling-c _e paPow"sed by 7te"><>u016 C"okie\Cntelia_nc:ul= moove-gdpd-ss=antext_atmix_ _et77777tut_light"> moove-gdpd-ss=ant> >o77777777777 _et77777 main-ss=antmix_ " _et7777777nut_light"> moove-gdpd--ay-mix_ " _et777777777 tut_l_modpred/\u_u00fa, .ioight"> moove-gdpd--ay-main_mo777777te"> >Přehled ochracy osobálch údajůt m_e77nut_light"> moove-gdpd--ay-main-mix_ " _e

Tyto webov astránky/pedifiajl\souas/yer"okie -ads/k); sjsočmohli/p>kyt outco ne prozattedied/tel kdecoáe o ek. I1678>Poup-jsouas/ech r"okie\se ukládajl\v /vašemjso\hlížrahierea i funkce, konzujedoxzpoznání, když\se na našepwebov astránkyvrátíte \u0p_hahhajl\našemu týmu pochopitlíme ačáss\uwebov ch stránek považujeontza ne zajlmavějzatta ne ue o eahyějzat.l_ _e 77 moove-gdpd--ay-main_ styxp">di20.jy:nt_p_. 7777te"> >Nezbytět nutn asouas/yer"okie t m_et7 moove-gdpd--ay-main-mix_ " _e_et7

Nezbytět nutn souas/ r"okie\by měl být vždy povol01-ads/k); smohliuloe o /vašejsoefer0e_e na sociál\souas/ů r"okie.l_ _e_et7 moove-gdpd- sotus-bct _et77777tut_light"> gdpd-rc-itm- s"mix_et7777777nut_light"> gdpd-rc-itm-6ieldse " _et777777777sl0wmoers1 et_r"okie-swit_b"load_pmoove_gdpdestrict"r"okie _m7777 _et77777777777te">Povoli ont nezakázater"okie t _et77777 _et77777777777tinputi/sh ="-heckboxkontentl0wmo="Nezbytět nutn asouas/yer"okie _ valueas-heck" ariodmoove_gdpdestrict"r"okie _l_modmoove_gdpdestrict"r"okie _m _et77777777777te">t m_et777777777tol0wmo. t777777777ton:a, _et7777777 _et77777 moove-gdpd- srict-warning-z/ssb_im styxp">mconin-top:s> moove-gdpd-ss=antmoduletmix_ " _et7777777nut_light"> moove-gdpd-bcoler-hoet-l. 77qucbcoleroight"> mgbcoleromoove-gdpd-ss=anta nta bcoler-visiy:n"doxoeodecoler_ontentl0wmo="Povoli ovše">Povoli ovšeoo 77qu qucbcoleroight"> mgbcoleromoove-gdpd-ss=antsave-seolings bcoler-visiy:n"doxoeodecoler_ontentl0wmo="Uloe o /na sociál">Uloe o /na sociáloo quca, ._e_et77777 moove-t-module" n:a, _et7 n:a, _et7 _eocohtmo.