<920x811ync" w920w155ps://c!impulti-ty: ="{&qval;schema&qval;:{&qval; $s&qval;:{&qval;desktop&qval;:{&qval;ybe&qval;:&qval;/11/Da\/\ oign_lef\t et_pb_\b022/\11/\x-300x127.png 300w, ht&qval;,&qval;5" he&qval;:&qval;!imwaypoiixed-headxed-heade_toped-headxed-heade_top_"in" xed-headxed-heade_top_ph>&qval;}tps://cybeog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4@4x-300x127.png 300w, https://cyizee="_pb_row_0_ttps:/y sc100v022ps:/y _inner_contewaypoiixed-headxed-heade_toped-headxed-heade_top_"in" xed-headxed-heade_top_ph><920x811ync" w920w15yizee="_pb_row_0_ttps:/y sc100v022ps:/y _inner_contewaypoiixed-headxed-heade_toped-headxed-heade_top_"in" xed-headxed-heade_top_ph>&qval;}tp noscriptlo/="21lo/aer civss="et_pb_image_wrap et_pcz/"> 3
dl-_cssft ecl;tkin"
pb_guttbody{bth xmlns="http://lass="et_pb_row_pb_equal_columns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-menu">
2_3
Phishing: Pozer na podvodné žádder o zas:0pxní celního pocovekumat1tips://cyberblog. ucidacontainer img{"> by h="2155" heigauther vcard"_wrap">ZDEo/ae). Podvodníci Vás jednoduše osloví prckgřednictvím zprávy SMS nebo luesilem a vydávají se přit_p za Českd poštu.w/p>sip_T_bodzprávy Vás in et-uje o t_p, že balíček ket_ý jste s objedn < ze zahraničí nemůže být prczatím doručen, neboť nebyl řádně zas:0pxn celní pocoveek. Požaddvaná částka pro povebu je přit_p order-ální, božzmá oslovené přimět k t_pupwby příliš neváh < a rovnd se proklikli k et-uláři pro povebu. Podvodnépup et-uláři přit_p útočníci věnovali pagřičnd péči, neboť může na první pohled působit velmi věrohodně (nechybí baevy a 022a České pošty,0_tb_ neobsahuje tb_madu gra-heackých chyb atd.).w/p>sip_O t_pxo pokusu nás in et-oval jedxn z našich prartanlných čtenářů, ket_ý odh “Zboží ze zahraničí jsem _ěl zrovna oprardu objedn né a ček na jeho dodání. Proxo _ě požadavek o zas:0pxní celního pocoveku t_lik nepřekvapil. Stačilopw,e zachovat chladnd hlavupw in et-0px s nw int"anemu ověřit. Po něk_lika minutách mi bylo jasné že se jedná o podvod.”w/p>sip_og.cz/ooghusyc/2022/1155w, http/Datovy-3roj-4@4x.pn300tps://cybeog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-407/295659768_1104196527166219_79159posit691932371_n--3r1ng wjpd"pb_blurb sip_L-668v SMS jižzodkazoval nw výše zmíněný podvodný coverbní et-ulář. Po vyplnění coverbních údajů by Vámpw,e z kt ty nezmizelo pouze párz/osítek korun o ket_é útočníci žádají. Fet-ulář t_tižzslouží k t_pu,pwby s zasa-heoval Vaše coverbní údajepw útočníci s nimi mohli dá,e tb-3onovat. Fin nční ztráta se tak může vyšplhat ažzkz/osítkámptisíc korun (viz např. zkušender pocsaná hrap">ZDEo/ae).o/p>sih5>Jak podvod b_zacznat?o/h5> ip_Nxní nic jednoduššího, nežzsi podobné ic"ydzpráv raděj nejprve ověřit nw int"anemu. O t_pxo ic"u podvodu in et-ovala samotná Česká pošta na svých ofierálních hrap">webových stránkácho/ae, kde lze najít in et-0px o všech odh ených pokusech o podvod páchaných v baevách České pošty:w/p>sip_oem>Česká pošta varuje zákazníky před podvodným luesilem, ket_ý předstírá, že byl o/oslán z České pošty. In et-uje zákazníka, že je jeho balíček aczakgavxn z důvodu nezas:0pxnéps:ně. Na jeho pivožk se vztahuje celní daň ve výši 79.80 Kč. Kliknutím na odkaz daň zacoveí.w/p>sip_oem>Zákazníci by aktuálně _ěli věnovaodzvýšend pczernder všem podezřelým luesilovým zprávám.w/p>sip_oem>Česká pošta není autorem těchto podvodných zpráv.w/p>sip_oem>Útok je šířen z podvrženépluesilové adresy: “Česká pošta” <t-odrakova@pxnprum" w>03-drong>wem>w-drong>  “Česká pošta” <adus.petrikova@seznam" w>03-drong>w/p>sip_oem>V předmětudzprávy figuruje název: h/em>wem>w-drong>Vaši zásilku nebylo _ožnépsoručit.. 07/11droj- – DR7278645365F03-drong>w/p>sip_og.cz/ooghusyc/2022/1155w, http/Datovy458"p-4@4x.pn747tps://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-407/Snimek-obrazovky-roj--07-26-v-9.23.28ync" 458022/11/Dat oign_left et_pb_b022/107/Snimek-obrazovky-roj--07-26-v-9.23.28-1841ng w, ht184w"pps://cybeog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-407/Snimek-obrazovky-roj--07-26-v-9.23.28ync"tps://cyizee="_pb_row_0_tt458zesc100v022458ze11b_blurb hlis b_blur't et_prder-top-width:2px!sund-colo1:#f6f7fb!t et_prder-to6d6d!t et_prder-tound-colod-668cky"rder-t-ss="ube'>hlis b_blur't et_prder-top-width:2px!sund-colo2:#f6f7fb!t et_prder-to6d6d!t et_prder-tound-colod-668cky"rder-t-d-66-win'>s="ep ulr0 Corder-to/h5> mss="et_bedrder--h-menu"11b_blurbnoedrder-s1> m civss="s=mah-menu"ss="ep civsend_mode_passthrou{bth xyle" sthrouion_left et_p_tb_body,body pa-_tb_ft et_ppb_mss
o/="21lo/aeix_blt___ ="et_hh2s://cyberht:1.3em!i">erap">Směrnice NIS 2 byl/ ychvá,ena Evropskou radd : Nakgal už čas k "21ice?o/aer h2ain_blurb_i"https://cybeackgrspan clashttps://cybeackgrspan cl-tb_heft epulti_ty: _on-fil">p civsp civsft"s="ep artib_eain_blurb_ip civss="etp civs s="ep civsend_mode_passthrou{bth xyle" sthroudiv cla1s3
p civsp civsend_mode_passthrouion_left et_pb_bod 4s="epb_gudule et
p civsp civsend_mode_passthrou{bth xyle" sthrouion_left et_p}.et_pb_column_1_!t et_p{border-lefeb_earfixu_posit{border-lefvody #dth=
xed-r5" heigbtb-item btb-item-376"_wrap">p civsp civsend_mode_passthrouion_left et_pediaft et_pediao2:#f6f7fb!t et_prr et_uion_lemain_blurb_image">
t_pb_section et_pb_section_0_tb_header fixed-header et_sect ="https://cyberblog.h-menu" > 1:#f6foot">
4
foot">
jpdtfss:15yizee="_pb_row_0_ttng zesc100v022ng ze_inner_contewaypoiixed-headxed-heade_toped-headxed-heade_top_"in" xed-headxed-heade_top_ph>&qval;}t>V oxylu IT a bezpečnder se aktivně pohybují cřes pět let.o/civss="et_p civss="etp civss="ep civss="ep civsend_mode_passthrough">
jpd"ps://cyizee="_p}}@media 0y screen and (max-w 480y sc480y ,ant}}@media c481y sc80oh:,a100v0ds://cybentewaypoiixed-headxed-heade_toped-headxed-heade_top_"in" xed-headxed-heade_top_ph>jpd"pw, httpyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj1/10/mich0l-zabelka>jpdt8ps://cyberblog.cz/ooghusyc/2022/11/Dat1/10/mich0l-zabelka-480x480wjpd 480w"pyizee="_p}}@media 0y screen and (max-w 480y sc480y ,ant}}@media c481y sc80oh:,a100v0ds://cybentewaypoiixed-headxed-heade_toped-headxed-heade_top_"in" xed-headxed-heade_top_ph>&qval;}t>Mich0l je obchodnímpw projektovým ornažeremo/civss="et_p civss="etp civss="ep civss="ep civsend_mode_passthrough">
jpdtfss:155ps://cybeog.cz/ooghusyc/2022/11/Datovy-zdroj-4y2/petr-stok" hapng 1ng -1wjpdtps://cyizee="_pb_row_0_ttng zesc100v022ng ze_inner_contewaypoiixed-headxed-heade_toped-headxed-heade_top_"in" xed-headxed-heade_top_ph>jpdtfss:15yizee="_pb_row_0_ttng zesc100v022ng ze_inner_contewaypoiixed-headxed-heade_toped-headxed-heade_top_"in" xed-headxed-heade_top_ph>&qval;}t>působí jako profesnu"ální konzultaixev ob arii ICT, o/civss="et_p civss="etp civss="ep civss="ep civsend_mode_passthrough">
jpdtfss:15yizee="_pb_row_0_ttng zesc100v022ng ze_inner_contewaypoiixed-headxed-heade_toped-headxed-heade_top_"in" xed-headxed-heade_top_ph>&qval;}t>

Zabývám se IT a g.cz/ bezpečnderí cřes 20 letw/p>p civss="et_p civss="etp civss="ep civss="ep civsurb_image"> 2:#f6foot">

_t=""p"> bolu
Jsem konzultaixo/aeix_bp civsend_mode_passthroubolu"etion_le_t=""p">_t=""p">_t=""p">Nabízímppron_kt nebo službuo/aeix_bp civss="ep civsend_mode_passthrough">
Cg="a Security Siv tnu"s s.r.o.,03-drong>p civss="et_p civss="etp civss="ep civs et_pb_blurb_posit{bth xyle" sthrouion_left et_p_tbg_layout_light"6s="efoot">
IČO03-drong>:c1092pz9 66,DIČ03-drong>:cCZc1092pz9 66,

p civss="et_p civss="etp civss="ep civss="ep civsend_mode_passthrough">
In et-0px03-drong>:cwrap">in e@ng="async" w o/aerbr1 w-drong>Obchod03-drong>:cwrap">obchod@ng="async" wo/aerbr1 w-drong>Redakce03-drong>:cwrap">redakce@ng="async" wo/aerbr1 w-drong>F0ktur0px03-drong>:cwrap">f0ktur0px@ng="async" wo/aer p>p civss="et_p civss="etp civss="ep civs ulrb_blurbsthrouion_left et_prder-top-width:2px!ft et_prder-top-width:2px!s="et_foot">hlis b_blur't et_prder-top-width:2px!sund-colo1:#f6foot">hlis b_blur't et_prder-top-width:2px!sund-colo2:#f6foot">s="ep ulss="ep civsend_mode_passthrough">
p civslign_left et_pb_blurb_positnewslelumnc et-ass="et_p et- methodbeackg cl ="et_pet_pb_blurb_positnewslelumncresultp civslign_t_pet_pb_blurb_positnewslelumncresultEesilr labelss="ett inputa--hesthrouh_blbíratw/="21ls="eet_o/aeix_bltp pcl ="et__l ="et_p civss="ett s="ett inputaic" ="on-fil" valueimesilpoet" name=esthrouh foot">t ="h civs> s a s a w/=criptl s a s https://cybemoove-gdpe-in e-bow-span
Používáme deokies,pwbych_p vám ackkytl nejlepšíf6dd-6e zážitek.w/p>

Vípx in et-0píf6 t_p, ket_é souxyly deokies používáme, nebo jejich vypnutí najdete v h="215s://cp">nakgavxnío/="21l.r p>p civss a wttps://cybemoove-gdpe-bolu"e-hoon_01> Přijmouts= p civss a p civss a p civss a >>ref="var etod-66_optnu"s_s://d= [{"://cy":b_positienu > ass="et,"urlb:mg deco\/\ing="async" w\/t,"targblb:m_self"}];ref=w/=criptls= /* */ w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" wigrorsoab/rr et_-ienu-ow-anything-"e-scroll/a}sels/js/rr etThis.js?v_0=2.1.1' --h'rr etThis-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" wigrorsoab/popups- et"civi/=cripts/fror-.min.js?v_0=3.0.5' --h'js-civi--lef-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'a--h'civi-custom-script-js- ra'> /* */ w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" witoogloph/js/rcripts.min.js?v_0=4.20.2'a--h'civi-custom-script-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" witoogloph/js/rmoothscroll.js?v_0=4.20.2'a--h'rmoothscroll-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" witoogloph/core/admin/js/es6-promise.auto.min.js?v_0=4.20.2'a--h'es6-promise-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decodinonegoogle.com recaptcha/api.js?rern_0=6LeA0FkkAAAAAADXz7wqyZ1NqGsh4kLL6KswtZH3&v_0=4.20.2'a--h'et-recaptcha-v3-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'a--h'ky"core-api-rpam-recaptcha-js- ra'> /* */ w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" witoogloph/core/admin/js/recaptcha.js?v_0=4.20.2'a--h'ey"core-api-rpam-recaptcha-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" witoogloph/=ncluces/ction_0/.et_pb_/cynamic-a}sels/a}sels/js/jquery.fitvids.js?v_0=4.20.2'a--h'fitvids-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" witoogloph/=ncluces/ction_0/.et_pb_/cynamic-a}sels/a}sels/js/easypie hart.js?v_0=4.20.2'a--h'easypie hart-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" witoogloph/=ncluces/ction_0/.et_pb_/cynamic-a}sels/a}sels/js/salvattore.js?v_0=4.20.2'a--h'ralvattore-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" wigrorsoab/porid arousel"civi/=cripts/fror-et_-ctndle.min.js?v_0=1.1.0'a--h'porid arousel"fror-et_-ctndle-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" witoogloph/core/admin/js/bordon.js?v_0=4.20.2'a--h'ey"core-bordon-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" wigrorsoab/wp-smushit/app/a}sels/js/smush-lazy-dinl.min.js?v_0=3.12.6'a--h'rmush-lazy-dinl-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'a--h'rmush-lazy-dinl-js-afpe='> funss="e rw() { Waypoiix."> /* */ w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" wigrorsoab/gdpe-deokie- om"liaw/=criptlsiscript ic" =' /javascript'a--h'poove_gdpeafror-et_-js-afpe='> var gdpeadenser-__stric f= "falsed var gdpeadenser-__thirdpartyf= "falsed var gdpeadenser-__adva /* */ w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" wigrorsoab/f0pxbook-spav_0snu"-pixel/pixel-cat.min.js?v_0=2.6.9'a--h'fca_pc_clier-_js-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" wigrorsoab/f0pxbook-spav_0snu"-pixel/" e"o.js?v_0=6.1.1' --h'fca_pc_" e"o_js-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'a--h'p-wideleder--_ore-js-be ete'> var mejsL10nf= {"langumode:"csc,"string_":{"mejs.dowddinl-filee:"St\u00e1hnout souxyld,"mejs.inkgall"flas_c:"Pou\u017e\u00edv\u00e1te prohl\u00ed\u017ee\u010d, ket_\u00fd nem\u00e1 nainkgalova<\u00fd nebo povolen\u00fd Flas_ Plaser. Zapn\u011bte Flas_ Plaser nebo si st\u00e1hn\u011bte nejnov\u011bj\u0161\u00ed v_0zi z adresy g deco\/\iget.adobe.com\/flas_3laser\/t,"mejs.fullscreenc:"Cel\u00e1 obrazovkat,"mejs.plas":"P\u0159ehr\u00e1tt,"mejs.p usec:"Pozakgavitt,"mejs.time-sl e" t:"\u010casov\u00fd ackuvn\u00edkt,"mejs.time-help-t e:"Pou\u017eit\u00edm \u0161ipek vlevo\/vpravo se cckunete o jednu sektndu, \u0161ipkami nahoru\/dol\u016f se cckunete o deset sektnd.t,"mejs.live-brinlcastt:"\u017civ\u011bt,"mejs.viv ce-help-t e:"Pou\u017eit\u00edm \u0161ipek nahoru\/dol\u016f zv\u00fd\u0161\u00edte nebo sn\u00ed\u017e\u00edte \u00farove\u0148 hlasitderi.t,"mejs.unmuerc:"Zapnout zvukt,"mejs.muerc:"Ztv citt,"mejs.viv ce-sl e" t:"Ovl\u00e1d\u00e1n\u00ed hlasitderit,"mejs.v e"o-3laserb:mVie"o p\u0159ehr\u00e1va\u010dt,"mejs.audio-3laserb:mAudio p\u0159ehr\u00e1va\u010dt,"mejs.captnu"s-sub3em!i_":"Titult_d,"mejs.captnu"s-chaptmn_":"Kapitol_d,"mejs.n>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" wixytchath/js/p-wideleder-/p-wideleder--migrver.min.js?v_0=6.1.1' --h'p-wideleder--migrver-js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'a--h'p-wideleder--js- ra'> /* */ w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" wixytchath/js/p-wideleder-/wp-p-wideleder-.min.js?v_0=6.1.1' --h'wp-p-wideleder--js'>w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'a--h'ky"ction_0-ion_les-script-rr et_-js- ra'> /* */ w/=criptlsiscript ic" =' /javascript'aybeo'g decoding="async" witoogloph/=ncluces/ction_0/.et_pb_/cynamic-a}sels/a}sels/js/sr et_-eleder-s.js?v_0=4.20.2'a--h'ey"ction_0-ion_les-script-rr et_-js'>w/=criptls wttps--hemoove_gdpeadeokie_ional" ode_pasgdpeat_pb_box-on-e" roid=" om"leder-0ry" aria-label="Obrazovka nakgavxní GDPR">s https://cybemoove-gdpe-ional-span clZavřít nakgavxní souxylů deokie GDPRw/="21ls a h="2155" heiggdpe-6d6d!moovegdpe- r="w-slose">w/="21ls a s wttps://cybemoove-gdpe-ional- cla-span class a wttps://cybemoove-gdpe-dem"21y-ynco-hoon_01> wg.czpw, htCg="aBync" w - vše o kg="anem;tké bezpečnder 155p/Datovy350155-4@4x.pn233155ps://cybeog.cz/ooghusyc/2022/11/grorsoab/gdpe-deokie- om"lias h="2155" heiggdpe-nav-tin-3em!i">Přehled ochrady osobních údajůw/="21ls asr li>s as hbolu"eNezbytně nutné souxyly deokiesw/="21ls a s r li>s a Powe=ed by  w="21>GDPR Ceokie Com"lia a p civss a wttps://cybemoove-gdpe-ional-ody #-span class a wttps://cybemoove-gdpe-ional-3em!i">s s a Přehled ochrady osobních údajůw/="21ls a https://cybemoove-gdpe-tin-main-span cl"ss a

Tyto webové stránky používají souxyly deokies,pwbych_p vám mohli ackkytnout co nejlepšífuživatelský 7ážitek. In et-0px o souxylech deokie se ukládají vl vašem prohlížečipw plní funkce, jako je rozpoznání, když se na naše webové stránky vrátíte, a pomáhají našemu týmu pochopit, ket_é čáer webových stránek považujete za nejzajímavějšífa nejužitečnější.r p>s a Nezbytně nutné souxyly deokiesw/="21ls a Nezbytně nutný souxyl deokie by měl být vždy povolen,pwbych_p mohli uložit vaše prefererce nakgavxní souxylů deokie.r p>s a a Povolit nebo zakázat deokiesw/="21l a a winputaic" ="gheckboxc aria-label="Nezbytně nutné souxyly deokies valueimgheck" name=emoove_gdpeastric deokies s--hemoove_gdpeastric deokies c a w="2155" heigdeokie-sl e" deokie-="htttps://c -enin" ="Povolenotps://c -tb-in" d="Vypnuto">w/="21ls a w labelss w civss a s a -span cl"ss a https://cybemoove-gdpe-bolu"e-hoon_01> Povolit všes= Uložit nakgavxnís= a p civss a p civss a sr htmlss