&q" w;:&q" w; 300w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_wrap et_pb_only_im\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ height="910" alt="" dat\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ tovy-zdroj-4@4x.png 2155w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ j-4@4x-300x127.png 300w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ t-4@4x-1024x432.png 1024w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ j-4@4x-768x324-zdro'uog.c_\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ t-/wwding-top:0px;paddi\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ r>&q" w;:&q" w; 300w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybewrap 512png 300w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe heighei"910" alt="" dat\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe t-/wt-/ing-top:0px;paddi\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe 270x27068x3247alt="" dat\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe t92xt92oj-4@492lt="" dat\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe t8/wt8/ing-to8alt="" dat\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe 32xdroj-4@32w&q" w;,&q" w;mize_&q" w;:&q" w;er-left-col 5sideet100vpng5side&q" w;}}},&q" w;slug&q" w;:&q" w;ilb_module &q" w;}blurb_imag
&q" w;:&q" w; 300w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_wrap et_pb_only_im\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ height="910" alt="" dat\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ tovy-zdroj-4@4x.png 2155w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ j-4@4x-300x127.png 300w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ t-4@4x-1024x432.png 1024w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ j-4@4x-768x324-zdro'uog.c_\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ t-/wwding-top:0px;paddi\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lass="et_pb_image_ r>&q" w;:&q" w; 300w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybewrap 512png 300w,\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe heighei"910" alt="" dat\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe t-/wt-/ing-top:0px;paddi\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe 270x27068x3247alt="" dat\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe t92xt92oj-4@492lt="" dat\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe t8/wt8/ing-to8alt="" dat\/\https://cyber\blog.cz/o\oghus\yc/\lf="https://cybe 32xdroj-4@32w&q" w;,&q" w;mize_&q" w;:&q" w;er-left-col 5sideet100vpng5side&q" w;}}},&q" w;slug&q" w;:&q" w;ilb_module &q" w;}bleValnoscriptas/ et_as/a.847ivrb et_pb_blurb_0_tb_headedule et_pb" /> _mposite n_left et_pb_blurb_position_lefVše o kb_ponr_0_ké bezpečn0403s/a.84h4eF et_pb et_pb47ivrb et_b47ivrb etb47ivrb etb47ivron--with-menu" > 3
umn_1_4 et_pb_columet_pbt-tb-="hdown/ screen a_d (m
2_3
p n/p>b47ivrb etb47ivron--with-menu" > u">
umn_1_4 et_pb_column_0_pb_llder_inner_content et_pb_gutteriv class="et_pb_moex;color:#00000gh et_pth1lass="et_,.et_pb_bl">Počeb-30kusů o krádeže osobníchlurb v ČR letos vzr;pal o nt}vky proc_,.z/s1g>plass="et_pb_moex;colrtant;padding-"> by t et_pb_bg_laauth}r vcard" n_left et_pb_blurb_position_lauth}r/michpel-faaddectan-n_le ex;co="P;pas by Michpel Faadd"y.et_pauth}refMichpel Faadds/a.84 et_a | t et_pb_bg_lapublisheighPro 28, ghus84 et_a | t_left et_pb_blurb_position_lcategoryubezpecna-domacn040ley.et_pcategory tagefBezpečná domácn040s/a., t_left et_pb_blurb_position_lcategoryubezpecna-firmaley.et_pcategory tagefBezpečná firmas/a., t_left et_pb_blurb_position_lcategoryunejnovejsiley.et_pcategory tagefNejnovějšís/a. | t et_pb_bg_ladth_page-numbite n_left et_pb_blurb_position_lbezpecna-domacn040lpoc_lo09kusu-o-kreseze-osobnich-urb-v-crdertos-vzr;pal-o-nt}vky-proc_,./#responigh0 dth_pages/a.84 et_an/p>b et_b47ivrb etriv class="et_pb_moex;colax-width:95%;z-indeft et_pb_bg_layout_light"> lass="et_pb_blurb_content"> 1332iv class="85_pb_main_blex;co="10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack><-hi-tech-ule,s-hack><-hack><.jpg 1332png 300w, https://cyberblog.cz/ooghusyc0/10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack>< heigh91.jpg alt="" data-srcset="https://cyberblog.cz0/10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack>< tovy-653.jpg 1x.png 2155w, https://cyberblog.cz/ooghusyc0/10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack>< j-4@490.jpg 27.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghusyc0/10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack>< t50x96.jpg 1p:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px0/10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack>< r><-hi-tech-ule,s-hack><-hack><.jpgblurb_imize_="er-left-col 1332deet100vpng1332de"_row--wi 0 -59 lazyidget_mag 1332iv class="85_pbmag<-hi-tech-ule,s-hack><-hack><.jpgblmain_blex;co="10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack><-hi-tech-ule,s-hack><-hack><.jpg 1332png 300w, https://cyberblog.cz/ooghusyc0/10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack>< heigh91.jpg alt="" data-srcset="https://cyberblog.cz0/10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack>< tovy-653.jpg 1x.png 2155w, https://cyberblog.cz/ooghusyc0/10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack>< j-4@490.jpg 27.png 300w, https://cyberblog.cz/ooghusyc0/10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack>< t50x96.jpg 1p:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px0/10-107167_phtto-wallpapbody:mpus><-hi-tech-ule,s-hack><-hack>< r> u">
.s/7ivrb etb47ivron--with-menu" > u">
p nem>“Zlurb, ks><ávmáme k 0000ozici, můžeme skus>čně vyčíst narůstající trendlphishbluovýchlkamet_í. Jde o rta"> , k> uvedl vedoucí analy_0_kého týmu Ee">u Martin Jirkal. Pod nějb>p Špiónské programy, tzv. spyware,-30 celý rok v Česku útočily především přes nebezpečné th="ilové přílohy _lelavním cílem útoků zůstávají-uživatelskáv csla, zejména ta, ks><ávsi-uživatelé ukládají-do terponta"výchlprohlížečů. Mezi pb_zbamilpro Windows dominova1_tbpywary A0" h Tcsla (21,45 proc_,. případů), Formbook (13 proc_,.) _lzloděj< csel Fareit (9,7 proc_,.a), uvedl Ee">. Téměř-všechny nejčastějiet_tekované pb_zby jsou nějakým způsobem zadní v<átk_ do systému, ks><é mohou nainstalovat do zařízení další škod ivé programy.n/p>b>p nem>“V Česku se prae,.elně objevují české překlaet-celosvětovýchlútočnýchlkamet_í, což svědčí o tom, že je Českávrepublik_ na seznamu cílovýchlzemí. Nebezpečné přílohy mají-svýmilnázvy-uživatele přesvědčit, že se jedná o reálnou fpkturu, účtenku, nebo doklae k objednávc_ a přimět je tak k otevření souborů, čímž umožní spywaru tefikovat jejichlzařízení,” dodal Jirkal.n/p>b>p Vývoj kb_ponr_0_kýchlpb_zeb v letošním roc_ pod Ee">u značně ov ivnila válk_ na Ukrajině. V<átil se známý program Industroyer, ks><ý cílil na velkou část ukrajinské vysokonapěťové elektr0_ké sítě, nebo se objevi1_tb_amy zneužívající solidarity lidí s Ukrajinou. Nejčastějším cílem vyděračskýchlalueomwarovýchlútoků se naopak stalo Rusko.n/p>b>p Útoky jsou čím dál sofistikovanější a útočníci letos zneužíva_bv legitimní nástroje jako G:// AdSense nebo WordPress. Pr;pařednictvím on-der- reklamy eimo jiné láka_bvna investičnívnabídky nebo nákup potrae,novýchldoplňků. Případně oběti přielašova_bvk prémiovým mobilním službám. Podvodný obsah se objevova_ v několik_ jazykovýchlmutacích, včebně češtiny a útočníci jeho pr;pařednictvím zneužíva_bvjména celebrit nebo známýchls30lečn040í, napříklae skupiny Agrofert nebo ČEZ, uvedl Ee">.n/p>b>p I letos s_ pod firmy objevova_y-30kusy o nelegální těžbu kryptoměn v prohlížečíchla krádeže z krypto peněženek. Hb_zby v obeab_i kryptoměn obvyk korelují s jejichlsměnnýmilkurzy. Směnnélkurzy kryptoměn _ ochttu obchtdovat nebo je těžit a negdingně ov ivnily r;paoucí c_,y energií. Stá výhodnější je tedy kryptoměn_tbpíše odcizit jejichldržitelům. Masngně nar;palyv 30kusy o podvodné vylákání kryptoměn na 000kuzníchlll;t.minách9803u Discord nebo Telegram.n/p>b>/7ivrb etb47ivron--with-menu" > u">
p Michpel Faadd, redakc_ Crcset="hn/p>bbrleV b>p Zpb_i: ČTKn/p>bbrleV b>p Ftto: Un00!ishn/p>b47ivrb etb47ivroulvrow--wiu" > u">
Fw,bods/ et_as/a.84li>ilib row--w'
Fw,bods/ et_as/a.84li>ilib row--w'
<_bod_pbn.com-somet_y-srcset="h/'b lrow--w'tworr
Fw,bods/ et_as/a.84li>b etb4ul_ u">
idtht t;bor u" > u">
b_row eet_pb_column_0_tnd_mode_passthrough">tnd_modno ulh_page y.et_ 0 Cth_pages/h5 zncA typeulh_pag-v id="e"_row--winoulh_pags" z47ivrb eb z/v id="erb etb47ivron--with-menu" > idtht t;bor u" > u">
tmn_1_4 et_pb_column_0_p
108/feComponen675"_urb_image"> 108/feComponen675"_mage">s/ et_as/a.secti_ppp et_pth2lass="et_,.et_pb_bl">o_left et_pb_blurb_position_lbezpecna-firmalsmernice-nis-2-byla-schva_ena-evropskou-radop-nastal-uz-casbk-et_icele>Směrnice NIS 2 byla schvá na Evropskou radop: Nastal-už časvk pt_ice?s/a.84h2 div class="et097/et_pb_bluriv class="et097/et_pb_bl-r="in b47ivrb47ivr1 db etb4artiroe b47ivrb et_b47ivr b etb47ivron--with-menu" > idtht t;bor u" >
u">
-hasbor #page-con
b47ivrb47ivron--with-menu" > u">
u">
_left et_pb_blurb_position_lcategoryubezpecna-domacn040lefBezpečná domácn040s/a. | t_left et_pb_blurb_position_lcategoryubezpecna-firmalefBezpečná firmas/a. | t_left et_pb_blurb_position_lcategoryunejnovejsilefNejnovějšís/a.847ivrb etb47ivron--with-menu" > u">
-hasbor 1padding-r
b47ivrb47ivron--with-menu" > idtht t;bor u" > u">
tnd_mods_0_tb_bno t;bor
eb_bvb_bg_lad.csitem d.csitem-376" n_left et_pb_blurb_position_lcategoryupktualni-pb_zbylefAktuální pb_zbys/a. (25) 84li_teb_bvb_bg_lad.csitem d.csitem-20" n_left et_pb_blurb_position_lcategoryubezpecna-domacn040lefBezpečná domácn040s/a. (71) 84li_teb_bvb_bg_lad.csitem d.csitem-21" n_left et_pb_blurb_position_lcategoryubezpecna-firmalefBezpečná firmas/a. (81) 84li_teb_bvb_bg_lad.csitem d.csitem-23" n_left et_pb_blurb_position_lcategoryurryptolefBlockchpb_ & Kryptoměnys/a. (16) 84li_teb_bvb_bg_lad.csitem d.csitem-25" n_left et_pb_blurb_position_lcategoryurb_pogulkilefCb_po ulkis/a. (14) 84li_teb_bvb_bg_lad.csitem d.csitem-26" n_left et_pb_blurb_position_lcategoryurb_ponewslefCb_ponewss/a. (1) 84li_teb_bvb_bg_lad.csitem d.csitem-28" n_left et_pb_blurb_position_lcategoryumobilni-zarizenilefMobilní zařízení a _bodální sítěs/a. (37) 84li_teb_bvb_bg_lad.csitem d.csitem-377" n_left et_pb_blurb_position_lcategoryunejnovejsilefNejnovějšís/a. (294) 84li_teb_bvb_bg_lad.csitem d.csitem-371" n_left et_pb_blurb_position_lcategoryunis-iilefNIS IIs/a. (30) 84li_teb_bvb_bg_lad.csitem d.csitem-378" n_left et_pb_blurb_position_lcategoryub_zhovoryeanketylefR_zhovory / anketys/a. (6) 84li_tb/ul_ u">
-hasbor 2padding-r
b47ivrb47ivron--with-menu" > u">
idtht postid-8097 s"et-l et-l--heauilder_inner_content et_pb_gutters3">
_0_tb_header fixed-header e3b_section--with-menu" > 4
_mposite n et_aNaši IT od t;nícis/ et_as/h4eF et_pb et_pb47ivrb et_b47ivrb etb47ivrb etb47ivr ass="et_pb_sec1paddfootmpou" > _0_tb_header fixed-header e3b_section--with-menu" >
heifeComponenheife_main_blurb_image"> heifeComponenheifemag _mposite n et_aAdam Ďurkáčs/ et_as/h4eF et_pb_blurb_0_tb_headedule edescript="e"_urb_iile_ulti-le" ="{&q" w;schema&q" w;:{&q" w;t_pb_bl&q" w;:{&q" w;desktop&q" w;:&q" w;V o t;u IT a bezpe\u010dn0403 s_ akingn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt let.&q" w;,&q" w;htp:/&q" w;:&q" w;V o t;u IT a bezpe\u010dn0403 s_ akingn\u011b pohybuj\u00ed p\u0159es p\u011bt let. D\u0159\u00edv ne\u017e jsem za\u010dal s veab_n\u00edm projektem rampelnik78ttp, tak jsem pracova_ na-30zici V o t;u IT a bezpečn0403 s_ akingně pohybují přes pět l">.s/7ivrb et_pb47ivrb et_b47ivrb etb47ivrb etb47ivron--with-menu" >
8eifeComponen8eife_main_blurb_image"> 8eifeComponen8eifemag _mposite n et_aMichpl Zábelkas/ et_as/h4eF et_pb_blurb_0_tb_headedule edescript="e"_urb_iile_ulti-le" ="{&q" w;schema&q" w;:{&q" w;t_pb_bl&q" w;:{&q" w;desktop&q" w;:&q" w;Michpl je obchtdn\u00edm a projektov\u00fdm mana\u017eerem&q" w;,&q" w;htp:/&q" w;:&q" w;Michpl je obchtdn\u00edm a projektov\u00fdm mana\u017eerem se zku\u0161en040m3 s \u0159\u00edzen\u00edm bezpe\u010dn040n\u00edchlprojekt\u016f imple_pagace legislaingn\u00edchlpo\u017eadavk\u016f (Z\u00e1kon o kb_ponr_0_k\u00e9 bezpe\u010dn0403, GDPR), a _yst\u00e9m\u016f \u0159\u00edzen\u00ed bezpe\u010dn0403 in.min.c\u00ed zalo\u017een\u00fdchlna-ISO247a01 v soukrom\u00e9m 3 st\u00e1tn\u00edm sektoru.&q" w;}},&q" w;slug&q" w;:&q" w;ilb_module &q" w;}b>Michpl je obchtdním a projektovým manažerems/7ivrb et_pb47ivrb et_b47ivrb etb47ivrb etb47ivron--with-menu" >
heifeComponenheife_main_blurb_image"> heifeComponenheifemag _mposite n et_aPetr St}k_bgas/ et_as/h4eF et_pb_blurb_0_tb_headedule edescript="e"_urb_iile_ulti-le" ="{&q" w;schema&q" w;:{&q" w;t_pb_bl&q" w;:{&q" w;desktop&q" w;:&q" w;p\u016fsob\u00ed jako profes="e\u00e1ln\u00ed konzultant v obeab_i ICT, &q" w;,&q" w;htp:/&q" w;:&q" w;p\u016fsob\u00ed jako profes="e\u00e1ln\u00ed konzultant v obeab_i ICT, deset l"> se speody.izuje na-techno="hielpro kb_ponr_0_kou bezpe\u010dn040 _lzabezpe\u010den\u00ed ICT in.rab_ruktur _lePrivacy.v\u00edce in.min.c\u00ed&q" w;}},&q" w;slug&q" w;:&q" w;ilb_module &q" w;}b>působí jako profes="eální konzultant v obeab_i ICT, s/7ivrb et_pb47ivrb et_b47ivrb etb47ivrb etb47ivron--with-menu" >
heifeComponenheife_main_blurb_image"> heifeComponenheifemag _mposite n et_aTomáš Charváts/ et_as/h4eF et_pb_blurb_0_tb_headedule edescript="e"_urb_iile_ulti-le" ="{&q" w;schema&q" w;:{&q" w;t_pb_bl&q" w;:{&q" w;desktop&q" w;:&q" w;&lw;p>Zab\u00fdv\u00e1m se IT a srcse bezpe\u010dn040\u00ed p\u0159es 20 l">&lw;\/p>&q" w;,&q" w;htp:/&q" w;:&q" w;Zab\u00fdv\u00e1m se IT a kb_ponr_0_kou bezpe\u010dn040\u00ed ji\u017e p\u0159es 20 l"> . Jsem zaklaeatelemls30le\u010dn0403 Excello s.r.o., ks><\u00e1 od roku 2006vnab\u00ed<\u00e1 zku\u0161en040i v obt;u kb_ponr_0_k\u00e9 bezpe\u010dn0403.&q" w;}},&q" w;slug&q" w;:&q" w;ilb_module &q" w;}b>>p Zabývám se IT a srcse bezpečn040í přes 20 l">n/p>b47ivrb et_pb47ivrb et_b47ivrb etb47ivrb etb47ivr v id="et-boc" class="e2paddfootmpou" > idtht postid-8097 sc" class="eparallax97 s"et-l et-l--heauilder_inner_content et_pb_gutters3">
eader e4b_section--with-menu" >
c_page-al_columns et_pb_gutters1 et et_pb_bg_layout_light"> lass="et_pb_blurb_content"> et_pfeComponen91_pb_main_blex;co="ass="ý zpb_i age_blurb_image"> et_pfeComponen91_pbmag bade etu"> _ pmpou" > bade ettion footmp_ pmpou" > bade et_colu_pag_c_,.or u" > u"> b_sectio_l1960bade"with-menu" > bade eou" > bade ettion footmp badeend_mode_passthrough"> left et_pb_blurb_position_lsp Jsem konzultants/a.sectb47ivron--with-menu" > bade etu"> _ pmpou" > bade et1ion footmp_ pmpou" > bade et_colu_pag_c_,.or u" > u"> b_sectio_lith-menu" > bade eou" > bade et1paddfootmpou" > e_passthrough"> left et_pb_blurb_position_lsp se part/> bade etu"> _ pmpou" > bade et2ion footmp_ pmpou" > bade et_colu_pag_c_,.or u" > u"> b_sectio_lith-menu" > bade eou" > bade et2paddfootmpou" > e_passthrough"> left et_pb_blurb_position_lsp Nabízím pr"> kt nebo službus/a.sectb47ivrb etb47ivron--with-menu" > u">
p nstrongfCb_po Security S b47ivrb et_pb47ivrb et_b47ivrb etb47ivrt_pb_row--with-menidtht t;bor u" > u">
p nstrongfIČOs/ trongf:t109g4t9 66,bbrleVnstrongfDIČs/ trongf:tCZt109g4t9 66,b/p>b47ivrb et_pb47ivrb et_b47ivrb etb47ivrb etb47ivron--with-menu" > u">
p nstrongfIn.min.ces/ trongf:tn_left e="ilto:in.m@rb_position_">in.m@rb_position_ s/a.8brleVnstrongfObchtds/ trongf:tn_left e="ilto:obchtd@rb_position_">obchtd@rb_position_s/a.8brleVnstrongfRedakc_s/ trongf:tn_left e="ilto:redakc_@rb_position_">redakc_@rb_position_s/a.8brleVnstrongfFpktur.ces/ trongf:tn_left e="ilto:fpktur.ce@rb_position_">fpktur.ce@rb_position_s/a.84p>b47ivrb et_pb47ivrb et_b47ivrb etb47ivrtulvrow--wiu" > u">
_body.etworr
Fw,bods/ et_as/a.84li>ilib row--w'
_body.etworr
Fw,bods/ et_as/a.84li>ilib row--w'
_body.etworr
<_bod_pbn.com-somet_y-srcset="h/'b lrow--w'tworr
Fw,bods/ et_as/a.84li>b etb4ulrb etb47ivron--with-menu" >
newsleder passthrotop_bode mou" > newsleder
ou" > node_ou" > newsleder pdescript="e nodex;coou" > newsleder pdescript="e nodt_pb_blurb et_mns et_pb_gutters1 et_pb_row--with-mennewsleder pdescript="eou" _ulti_le" _3.org/">b47ivrgutters1 et_pb_row--with-mennewsleder p.minurb et_pb.min rtahtdet097/feF et_pb_pb_row--with-mennewsleder presultou" > newsleder perror">b47ivrgutte_pb_pb_row--with-mennewsleder presultou" > newsleder psuccessfeF et_ppth2>Úspěšně jste se přielásil k odběru newsleder u84h2 _pb47ivrb et_ et_pb_row--with-mennewsleder p.ieldsfeF et_ppF et_ppF et_ppF et_ agactp.min_label" .mienu" > voluupxe="il" styco="0000ass: ntab;">E="il84labelrb et_ etinputl1960u" > voluupxe="il" ith-meninput" 8039="et_p"lll;cehoerat="E="il" name60u" > voluupxe="il"rb et_pb4peF et_ppF et_ppF et_ bade e left e#blurb_itwor="feF et_ppt et_pb_bg_layousubscribe_idgeite n/ et_ab ett_ppt et_pb_bg_layoumennewsleder pbade etet_p">eadbíratn/ et_ab ett_ps/a.secti_b4peF et_ppF et_pb47ivrb et_ eb et_ etinputl8039="3.org/" value e="ilpoet" name60u" > voluupxproasborbleVb et_ etinputl8039="3.org/" value e3" name60u" > voluupxlist_idbleVb et_ etinputl8039="3.org/" value evanac@rb_positin_" name60u" > voluupxacy.et_xnamebleVb et_ etinputl8039="3.org/" value etrue" name60u" > voluupxipxaddressbleVainputl8039="3.org/" value e57ffd0a8470f30381a309dc1eb76a661" name60u" > voluupxchecksumbleVb et_
b l b l n/ cripta b l b iv class="etmoove-gdpn-in.m-bea-t_pb" />Používáme /okies, abych movám 097kyt_bvnejlepší onder- zážitek.n/p>>p Více in.min.cí o tom, ks><é soubory /okies 09užíváme, nebo jejichlvypnutívnajt_te v t et_purb_ieft e#moove_gdpn" /okie_modaluiass="etchange-sedeings-bade e >nastavenín/ et_a.84p>b47ivrb l nv class="etmoove-gdpn-bade e-hoerat" (funt-l e() { Ele_pagById('7ivi-styco-inder--inder--t_p'); l:e_self"}]; /* */ n/ criptab