NIS 2 a ENERGY

by | Čvc 1, 2022 | Nejnovější, NIS II | 0 comments

Energetická infrastruktura je základní součástí moderní společnosti a narušení souvisejících funkcí může mít dalekosáhlé sociální a ekonomické dopady přesahující národní hranice. Tomu odpovídá i kybernetická expozice, neboť v posledním desetiletí počet kybernetických útoků zaměřených na energetický sektor podstatně vzrostl.  

Proč nová evropská legislativa zasáhne také sektor energetiky?

S kybernetickou bezpečností v energetice je spojeno mnoho výzev. Ty spočívají především v předcházení důsledků, které mohou být závažné a které se mohou často projeví okamžitě. Hovoříme zde o vyřazení z funkce kritické infrastruktury, kdy takovýto zásah může vést v nejhorším scénáři až k celkovému black-outu.  Kromě toho se problémy v jedné distribuční síti mohou snadno kaskádovitě přenést do dalších sítí, čímž se účinek multiplikuje. 

Energetická infrastruktura se totiž skládá z široké palety různých složek, technologií a komponentů (často zahrnuje mix technologicky starších a nejmodernějších, což činí systém jako celek velmi zranitelným). Z tohoto důvodu je třeba přemýšlet nad kybernetickou bezpečností nejen optikou softwaru, ale též implementací fyzických bezpečnostních opatření. 

Jaké budou nové povinnosti pro poskytovatele služeb v oblasti energetiky?

Směrnice NIS 2 významně rozšíří okruh povinných subjektů z oblasti energetiky, které se dle ní budou muset nově řídit. Bude se jednat o společnosti poskytující služby spojené s uskladňováním energie, distribucí tepla či poskytováním burzovních služeb a to často až na úroveň dodavatelských řetězců.

Ze směrnice navíc nepřímo vyplývá také povinnost hodnocení dodavatelů. Hodnocenými aspekty tak bude např. sídlo ve státech s demokraticky volenou vládu, resp. také nezávislou opozici, svobodné volby, důvěryhodný a nezávislý justiční systém, dbají na ochranu duševního vlastnictví, dlouhodobě či systematicky neporušují mezinárodní právo a především naplňují bezpečnostní standardy, které jsou v době realizace dodávky na trhu běžné (včetně závazku k jejich naplňování i do budoucna).

Povinné subjekty v energetickém segmentu

 •       Elektrárenské podniky
 •       Provozovatelé distribučních soustav
 •       Provozovatelé přenosových soustav
 •       Poskytovatelé agregačních a akumulačních technologií
 •       Poskytovatelé burzovních, re-distribučních a obdobných služeb
 •       Poskytovatelé digitálních služeb, platforem a komunikací s klienty v energetickém sektoru

Distributoři plynu

 •       Provozovatelé distribučních soustav
 •       Provozovatelé přenosových soustav
 •       Provozovatelé skladovacích systémů
 •       Provozovatelé soustav LNG
 •       Provozovatelé zařízení na rafinaci a úpravu zemního plynu
 •       Vzhledem ke klíčové úloze plynu budou novou směrnicí NIS 2 pravděpodobně dotčeny i určité části dodavatelského  řetězce výše zmíněných kategoriích
 •       Poskytovatelé burzovních, re-distribučních a obdobných služeb

Distributoři ropy

 •   Provozovatelé zařízení na těžbu, rafinaci a zpracování ropy, skladování a přepravu ropy.
 •   Poskytovatelé burzovních, re-distribučních a obdobných služeb.

Co hrozí subjektům, které nevyhoví požadavkům stanoveným v směrnici NIS 2?

Za nedodržení některých pravidel stanovených směrnicí NIS 2 (zejm. přijetí opatření k řízení bezpečnostních rizik a plnění oznamovací povinnosti) má hrozit pokuta ve výši minimálně 10.000.000 EUR (nebo 2 % z celkového celosvětového ročního obratu podniku).

Michael Fanta, šéfredaktor

Foto: Unsplash

0 Comments
Zero trust bezpečnost v praxi. Co očekávat?

Zero trust bezpečnost v praxi. Co očekávat?

Termín zero trust ušel od svého vzniku dlouhou cestu. Z buzzwordu je dnes respektovaný přístup ke kyberbezpečnosti, který v posledních letech implementují firmy po celém světě. V tomto článku si přiblížíme základní prvky zero trustu a důvody proč by měl mít místo v moderním zabezpečení firem a organizací.

Jaký je rozdíl mezi zabezpečení aplikace a zabezpečením API?

Jaký je rozdíl mezi zabezpečení aplikace a zabezpečením API?

S nástupem digitální transformace a rostoucí závislostí podniků na digitálních službách je zabezpečení aplikací a rozhraní API (Application Programming Interfaces) důležitější než kdy dříve. S ohledem na to jsou zabezpečení aplikací a API dvě zásadní součásti komplexní bezpečnostní strategie. Využitím těchto postupů se organizace mohou chránit před škodlivými útoky a bezpečnostními hrozbami a především zajistit, aby jejich data zůstala v bezpečí.

„AI přítelkyně” jsou noční můrou pro soukromí

„AI přítelkyně” jsou noční můrou pro soukromí

Romantičtí chatboti shromažďují obrovské množství dat, poskytují nejasné informace o tom, jak je používají, používají slabou ochranu heslem a nejsou transparentní, tvrdí nový výzkum společnosti Mozilla.

4 způsoby, jak hackeři pomocí sociálního inženýrství obcházejí MFA

4 způsoby, jak hackeři pomocí sociálního inženýrství obcházejí MFA

Pokud jde o zabezpečení přístupu, jedno doporučení vyniká nad ostatními: vícefaktorové ověřování (MFA). Vzhledem k tomu, že samotná hesla jsou pro hackery jednoduchou prací, poskytuje MFA zásadní vrstvu ochrany proti narušení. Je však důležité si uvědomit, že MFA není bezchybné. Lze ho obejít, a často se tak i děje.

Jak být anonymnější online

Jak být anonymnější online

Na internetu jste neustále monitorováni. Hlavním viníkem je často reklamní průmysl a technologické společnosti, které jsou na reklamě silně závislé, aby vydělaly peníze ( např. Google a Meta). Na webu vás mohou sledovat neviditelné trackery a cookies vložené do webových stránek a aplikací. Přečtěte si návod, jak se stát více anonymním na internetu.

Nejhorší hacky roku 2023

Nejhorší hacky roku 2023

Minulý rok byl plný ničivých kybernetických útoků po celém světě, od ransomwarových útoků na kasina až po státem sponzorované narušení kritické infrastruktury.