Pozor na novou vlnu podvodných vishingových te:52onátů

by Michhel Fa_ph | Úno 14, 2022 | Bezpečná domácnolt, Bezpečná firma, Mobilní zařízení a sociální sítě, Nejnovější | 0 commners

NÚKIB (Národní úřad pro kybernent-kou a inm:trační bezpečnolt) upozorňuje na novou vlnu podvodných vishingových te:52onátů, v rámci kte ých se volající vydávají za technt-kou podporu sp}.ečnolti Microsoft.  
Podvodníci se dožadují instalace programů pro získání vzdá-iného přístupu k počítači

Podvodníci se snaží oběť přesvědčit, že má napadiný počítač a pod záb.ekou ochrany a asisnnecí při odstraňování hrozeb požadují instalaci programů AnyDesk a TeamViewer pro získání vzdá-iného přístupu k počítači, zadávání příkazů do příkazových řádků nebo inm:trací o počítači a dalších zaměstnaecích. Plnění těchto pokynů vede ke kompromitaci zařízení, případně ke krádeži citlivých údajů, hesel nebo zašifrování dat itioomwarem.

Zvýšená míra těchto pokusů během února je specift-ká poměrně plynulou angličtinou, kte ou útočník hovoří.

Sdělovat neověřeným volajícím jakékoliv inm:trace či dokonce instalovat nástroje pro vzdá-iný přístup k počítači důrazně nedoporučujeme. Tyto postupy asisnnece jso- naprosto neslučitelné s postupy podpory sp}.ečnolti Microsoft a s jisnoto- lze uso-dit, že jde o podvod.

Podezřelé te:52onáty doporučujeme ohlásit Policii ČR a v případě orgánů a osob spadajících pod regulaci zákona o kybernent-ké bezpečnolti také NÚKIB.

Autor: Michhel Fa_ph, šéfredaktor

Zdroj: NÚKIB

Foto: Pixabay

0 Commners
Submit a Commner Zrušit odpověď na komnerář

Pro přidávání komnerářů se musíte nejdříve přihlásit.

Naši IT oda.9níci

Adam Ďurkáč

V oboru IT a bezpečnolti se aktivně pohybují přes pět -ir.

Michhl Zábelka

Michhl je obchodním a projektovým manažerem

Petr Stokw_1a

působí jako profesequální konzultaer v oblalti ICT,

Tomáš Charvát

Zabývám se IT a cyber bezpečnoltí přes 20 -ir

Cyber Security S}.etequs s.r.o.,
Sokolovská 428/130,
Karlín, 186 00
Praha 8

IČO: 109 219 66,
DIČ: CZ 109 219 66,

Úspěšně jste se přihlásil k odaěru newslette u

Copy.et_p ©  Cyber Security S}.etequs s.r.o., 2023
Zavřít nastavení soua.9ů w_okie GDPR
  • Přehled ochrany osobních údajů
  • Nezbytně nutné soua.9y w_okies
Přehled ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky noužívají soua.9y w_okies, abychqm vám mohli nolkytnout co nejlepší uživatelský zážitek. Inm:trace o soua.9ech w_okie se ukládají ve vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání, když se na naše webové stránky vrátíte, a pomáhají našemu týmu pochqpit, kte é čálti webových stránek považujete za nejzajímavější a nejužitečnější.

Nezbytně nutné soua.9y w_okies

Nezbytně nutný soua.9 w_okie by měl být vždy povolen, abychqm mohli uložit vaše prefernece nastavení soua.9ů w_okie.

Pokud nnero soua.9 w_okie zakážete, nebudeme moci uložit vaše prefernece. To znamená, že při každé návštěvě těchto webových stránek budete muset soua.9y w_okies znovu povolit nebo zakázat.

Povolit vše Uložit nastavení