Směrnice NIS 2 byla schválena Evropskou radou: Nastal už čas k panice?

by | Pro 6, 2022 | Bezpečná firma, Nejnovější, NIS II | 0 comments

Silnější řízení rizik či incidentů a spolupráce

Směrnice NIS2 stanovuje základ pro opatření k řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti a povinnosti podávání zpráv ve všech odvětvích, na něž se směrnice vztahuje – jako je zejména energetika, doprava, zdravotnictví a digitální infrastruktura.

Cílem revidované směrnice je harmonizovat požadavky na kybernetickou bezpečnost a provádění opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti v různých členských státech. Za tímto účelem stanoví minimální pravidla pro regulační rámec a stanoví také mechanismy pro účinnou spolupráci mezi příslušnými orgány v jednotlivých členských státech. Vedle toho rozšiřuje seznam odvětví a činností, na které se vztahují povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a stanoví nápravná opatření a sankce k zajištění jejich prosazování.

Směrnice dále formálně zřizuje síť Evropské styčné organizace pro kybernetické krize (EU-CyCLONe), která bude podporovat koordinované řízení rozsáhlých kybernetických bezpečnostních incidentů a krizí.

Kdy legislativa dorazí k nám?

Dle oficiální zprávy Evropské rady bude směrnice v nejbližších dnech zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dvacátým dnem po tomto zveřejnění. Členské státy budou mít 21 měsíců od vstupu směrnice v platnost na to, aby její ustanovení začlenily do svého vnitrostátního práva. Nutno podotknout, že povinné bezpečnostní standardy se budou týkat tisícovek tuzemských subjektů. Zda se povinnost bude týkat i vaší firmy se lze dočíst např. v přehledném materiálu NÚKIB.

Čas k panice?

Inu, ano i ne. Průběžně řešit odpovídající kybernetické zabezpečení ve firmách je totiž žádoucí již nyní a ne až ve chvíli, kdy přichází závazné rozhodnutí zhůry. Na druhou stranu, v ČR bude legislativa schválena nejdříve v průběhu roku 2024, což dává dostatečný časový polštář i pro firmy, které doposud kybernetické zabezpečení příliš neřešili. Dobrou radu nabízí také zástupce NÚKIB, Martin Švéda:

Zdroj: LinkedIn


Sledujte novinky z oblasti kybernetické bezpečnosti, ať vám nic neuteče. Čtěte Cyberblog!

Michael Fanta, redakce Cyberblog


Zdroj: Evropská rada


Foto: Unsplash

0 Comments
Submit a Comment
Jaký je rozdíl mezi zabezpečení aplikace a zabezpečením API?

Jaký je rozdíl mezi zabezpečení aplikace a zabezpečením API?

S nástupem digitální transformace a rostoucí závislostí podniků na digitálních službách je zabezpečení aplikací a rozhraní API (Application Programming Interfaces) důležitější než kdy dříve. S ohledem na to jsou zabezpečení aplikací a API dvě zásadní součásti komplexní bezpečnostní strategie. Využitím těchto postupů se organizace mohou chránit před škodlivými útoky a bezpečnostními hrozbami a především zajistit, aby jejich data zůstala v bezpečí.

„AI přítelkyně” jsou noční můrou pro soukromí

„AI přítelkyně” jsou noční můrou pro soukromí

Romantičtí chatboti shromažďují obrovské množství dat, poskytují nejasné informace o tom, jak je používají, používají slabou ochranu heslem a nejsou transparentní, tvrdí nový výzkum společnosti Mozilla.

4 způsoby, jak hackeři pomocí sociálního inženýrství obcházejí MFA

4 způsoby, jak hackeři pomocí sociálního inženýrství obcházejí MFA

Pokud jde o zabezpečení přístupu, jedno doporučení vyniká nad ostatními: vícefaktorové ověřování (MFA). Vzhledem k tomu, že samotná hesla jsou pro hackery jednoduchou prací, poskytuje MFA zásadní vrstvu ochrany proti narušení. Je však důležité si uvědomit, že MFA není bezchybné. Lze ho obejít, a často se tak i děje.

Jak být anonymnější online

Jak být anonymnější online

Na internetu jste neustále monitorováni. Hlavním viníkem je často reklamní průmysl a technologické společnosti, které jsou na reklamě silně závislé, aby vydělaly peníze ( např. Google a Meta). Na webu vás mohou sledovat neviditelné trackery a cookies vložené do webových stránek a aplikací. Přečtěte si návod, jak se stát více anonymním na internetu.

Nejhorší hacky roku 2023

Nejhorší hacky roku 2023

Minulý rok byl plný ničivých kybernetických útoků po celém světě, od ransomwarových útoků na kasina až po státem sponzorované narušení kritické infrastruktury.

Směrnice NIS 2 byla schválena Evropskou radou: Nastal už čas k panice?