Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti vstupuje do další fáze

by | Čvn 19, 2023 | Nejnovější, NIS II | 0 comments

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) odeslal v pondělí 19. června 2023 návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti do meziresortního připomínkového řízení. Jedná se o další krok, který je potřeba k přijetí připravované legislativy. Připomínková místa nyní mají 20 pracovních dní na zaslání svých připomínek, tj. do 19. července 2023 včetně. Zákon, který obsahuje mimo jiné změny vyplývající z evropské bezpečnostní směrnice, tzv. NIS2, by měl vstoupit v účinnost v říjnu 2024, kdy končí transpoziční lhůta pro přijetí zmíněného unijního právního aktu.

Návrh zákona NÚKIB předkládá i se zapracovanými podněty, které obdržel v období od 26. ledna do 12. března 2023 v rámci veřejných konzultací. Široká veřejnost tak měla unikátní příležitost podílet se na tvorbě zákona, který povede ke zvýšení kybernetické bezpečnosti České republiky. Podněty byly nyní zveřejněny v anonymizované podobě na webových stránkách nis2.nukib.cz. Spolu s nimi byl zveřejněn aktuální návrh zákona v podobě, v jaké byl odeslán do meziresortního připomínkového řízení.

Na zmíněných stránkách jsou také 2 nová témata, ve kterých se subjekty dozví, co mají dělat před tím, než bude nový zákon účinný, a jaké jsou předpokládané finanční náklady spojené se splněním bezpečnostních požadavků vyplývajících z NIS2. Jedná se o rozšíření dosavadních 10 témat, která jsou na stránkách k dispozici od jejich vzniku v srpnu 2022 a průběžně dochází k jejich aktualizaci. V nejbližších dnech bude rovněž spuštěna i anglická mutace tohoto webu.

„Veřejné konzultace nám poskytly cennou zpětnou vazbu, jiný pohled na náš prvotní návrh a celou problematiku. Velice si vážím tak hojného zájmu o bezpečnost českého kyberprostoru. Všem zapojeným děkuji nejen za zaslané podněty, ale i za související konstruktivní debatu, která se zcela určitě přenese také do meziresortního připomínkového řízení. Chystaná legislativa je logickým krokem a nezbytnou reakcí na technologický a bezpečnostní vývoj potřebný pro bezpečnost naší země a občanů. Kybernetická bezpečnost se v dnešní době týká nás všech,“ sdělil při této příležitosti ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti reaguje na dynamický vývoj v bezpečnostním prostředí, reflektuje praktické zkušenosti z téměř desetileté práce s aktuálním zákonem a v neposlední řadě je jeho součástí také nová bezpečnostní směrnice EU, výše zmíněná NIS2, a mechanismus prověřování rizikovosti dodavatelů informačních a komunikačních technologií do strategicky významné infrastruktury, tj. přibližně 150 pro stát nejkritičtějších subjektů. V důsledku změn, které přináší směrnice NIS2, dojde v České republice k nárůstu zákonem regulovaných subjektů z nynějších 400 na odhadem více než 6000.

Michael Fanta, redakce Cyberblog
Zdroj: NÚKIB
Foto: Bing
0 Comments
Submit a Comment
„AI přítelkyně” jsou noční můrou pro soukromí

„AI přítelkyně” jsou noční můrou pro soukromí

Romantičtí chatboti shromažďují obrovské množství dat, poskytují nejasné informace o tom, jak je používají, používají slabou ochranu heslem a nejsou transparentní, tvrdí nový výzkum společnosti Mozilla.

4 způsoby, jak hackeři pomocí sociálního inženýrství obcházejí MFA

4 způsoby, jak hackeři pomocí sociálního inženýrství obcházejí MFA

Pokud jde o zabezpečení přístupu, jedno doporučení vyniká nad ostatními: vícefaktorové ověřování (MFA). Vzhledem k tomu, že samotná hesla jsou pro hackery jednoduchou prací, poskytuje MFA zásadní vrstvu ochrany proti narušení. Je však důležité si uvědomit, že MFA není bezchybné. Lze ho obejít, a často se tak i děje.

Jak být anonymnější online

Jak být anonymnější online

Na internetu jste neustále monitorováni. Hlavním viníkem je často reklamní průmysl a technologické společnosti, které jsou na reklamě silně závislé, aby vydělaly peníze ( např. Google a Meta). Na webu vás mohou sledovat neviditelné trackery a cookies vložené do webových stránek a aplikací. Přečtěte si návod, jak se stát více anonymním na internetu.

Nejhorší hacky roku 2023

Nejhorší hacky roku 2023

Minulý rok byl plný ničivých kybernetických útoků po celém světě, od ransomwarových útoků na kasina až po státem sponzorované narušení kritické infrastruktury.

Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti vstupuje do další fáze